Kultūrmānija

 

kulturmanijas_logo

 

KultūrMānija ir LKA Latvijas Kultūras koledžas studentu radošā biedrība, kas dibināta 2009. gada 15. oktobrī. Organizācijas biedri ir LKA Latvijas Kultūras koledžas studenti.

Biedrības mērķi ir:

  • īstenot Latvijas Kultūras koledžas studentu radošās idejas un projektus;
  • veicināt kultūras un mākslas pasākumu organizēšanu;
  • sekmēt jaunu talantu rašanos radošo industriju nozarē;
  • sekmēt studentu radošumu un ekonomisko aktivitāti;
  • veicināt saikni starp Latvijas Kultūras koledžas esošajiem studentiem un absolventiem;
  • piesaistīt finansējumu Latvijas Kultūras koledžas radošajiem projektiem;
  • popularizēt Latvijas Kultūras koledžas studentu aktivitātes sabiedrībā;
  • veicināt sadraudzību un sadarbību ar mākslas institūcijām un citām mācību iestādēm gan Latvijā, gan ārvalstīs.

RITVARS MAJORS: „GALVENAIS NAV ATZĪME, BET DARBA PIEREDZE”

„Studiju laikā esmu guvis atziņu, ka atzīme kā cipars nav galvenais. Galvenais ir studiju laikā iegūtā darba pieredze, profesionālie kontakti, kā arī zināšanas un prasme tās pasniegt,” atzīst Ritvars Majors, Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Latvijas Kultūras koledžas kultūras menedžmenta ar specializāciju reklāmā un sabiedriskajās attiecībās 2.kursa students.

Ritvara Majora pieredze liecina, ka darba devējs vērtē jaunā speciālista darba pieredzi, nevis sekmes katrā atsevišķā priekšmetā.

„Studiju laikā koledžā galvenais ir koncentrēt savu uzmanību uz to, lai praksi izietu pēc iespējas labākās prakses vietās – uzņēmumos, kuri ir nozarē labi zināmi, un lai praksē sevi maksimāli labi pierādītu,” saka topošais sabiedrisko attiecību speciālists.

IEVA GRUNDŠTEINA: „VĒLOS ĪSTENOT SAVAS IDEJAS, NEVIS PILDĪT SVEŠAS PAVĒLES!”

„Man patīk darbs, kurā varu līdzdarboties, izteikt un īstenot savas idejas, darbs, kurā varu ielikt kaut ko no sevis”, nevis pildīt svešas pavēles un strādāt pēc principa „kā liek, tā dara,” atzīst Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Latvijas Kultūras kultūras menedžmenta ar specializāciju svētku režijā 2.kursa studente Ieva Grundšteina.

HENRIETE RIMBENIECE – RADOŠA PERSONĪBA NO „KULTŪRAS HULIGĀNU CILTS”

„Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Latvijas Kultūras koledžai novēlu radošumu, spēju aiz problēmu mākoņiem vienmēr ieraudzīt saules starus un drosmi savu ieceru īstenošanā. Nebaidīties, ka kaut kas var „noiet greizi”, jo no kļūdām mācamies. Un noteikti nebaidīties būt „kultūras huligānam”, kas pozitīvi iespaido visu sabiedrību,” saka LKA Latvijas Kultūras koledžas kultūras menedžmenta ar specializāciju sarīkojumu veidošanā un vadīšanā 2.kursa studente Henriete Rimbeniece.