TIEŠSAISTĒ – ĪSAIS KURSS PASĀKUMU PRODUCĒŠANĀ – TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA Tālākizglītības programma Full view

TIEŠSAISTĒ – ĪSAIS KURSS PASĀKUMU PRODUCĒŠANĀ – TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

Iespēja iepazīties ar kultūras pasākumu izstrādāšanas un radošās koncepcijas veidošanas pamatprincipiem, mūsdienīgu pieeju pasākumu rīkošanai un tehniskajai realizācijai. Pieredzējušu pasākumu nozares ekspertu vadībā izstrādāt savu radošo koncepciju, pasākuma projektu un saņemt profesionāļu atzinumu un ieteikumus.

Kurss dod iespēju apgūt pasākuma stratēģiskās plānošanas un radošās koncepcijas veidošanas principus, pilnveidot prasmes dažāda mēroga pasākumu budžetu veidošanā, uzlabot prasmes pasākuma projekta sagatavošanai publiskā un privātā finansējuma piesaistīšanai, papildināt zināšanas par intelektuālo tiesību normatīvajiem regulējumiem radošajās industrijās, pasākumu drošības un citiem ar pasākumu organizēšanu saistītiem normatīvajiem aktiem, saņemt nozares profesionāļu atzinumu un ieteikumus par individuāli izstrādātajām radošajām koncepcijām un pasākumu projektiem.

Kurss paredzēts kultūras pasākumu organizatoriem, kultūras projektu vadītājien, reklāmas un klientu orientētu pasākumu organizatoriem, producentiem, izklaides industrijas pārstāvjiem, kultūras un pasākumu programmu studējošiem, interesentiem, kuri grib gūt iedvesmu un motivāciju attīstīt radošo koncepciju laikmetīgā pasākuma formātā.

LEKCIJU SARAKSTS

KURSA NODARBĪBU TĒMAS:

  • Pasākuma stratēģiskā plānošana.
  • Radošās koncepcijas izstrāde.
  • Projekta izstrādāšana finansējuma piesaistīšanai.
  • Pasākumu tiesiskais regulējums un drošības aspekti.
  • Pasākuma budžeta izstrādāšana.
  • Pasākuma tehniskā producēšana.
  • Autortiesību normatīvais regulējums un praktiskais pielietojums radošo industriju vajadzībām.
  • Patstāvīgais darbs – radošās koncepcijas izveide, pasākuma projekta izstrādāšana, projekta prezentācija.

PIETEIKŠANĀS: Līdz 12.03.2024, aizpildot pieteikumu šeit:


IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APJOMS (akadēmiskās stundas): 24 akadēmiskās stundas tiešsaistē un 8 akadēmiskās stundas patstāvīgais darbs.
KURSA ĪSTENOŠANAS VEIDS: Tiešsaistē, Zoom
KURSA ĪSTENOŠANAS PERIODS: No 2024. gada 14. marta līdz 25. aprīlim,1 reizi nedēļā, ceturtdienās no 16:00-19:15, 14.,21.martā, 4.,11.,18. un 25.aprīlī

Pēc reģistrācijas no kursu koordinatora saņemsiet kursa dalības līgumu. Kursa mācību apmaksa jāveic pirms mācību uzsākšanas.
DALĪBAS MAKSA: 160 EUR
Kursu beidzēji saņems LKA Latvijas Kultūras koledžas izsniegtu apliecību par 32 akadēmisko stundu tālākizglītības programmas apguvi.