Normatīvie dokumenti

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMI


Studiju virziens “Informācijas un komunikācijas zinātnes” / Studiju programma “Bibliotēkzinātne un informācija”

ic 2014./2015. studiju gads

ic 2015./2016. studiju gads

 2016./2017. studiju gads

2017./2018. studiju gads

2018./2019. studiju gads / Akreditācijas ziņojums

2019./2020. studiju gads


Studiju virziens “Māksla” / Studiju programma “Laikmetīgā deja”

ic 2014./2015. studiju gads

ic 2015./2016. studiju gads

ic 2016./2017. studiju gads

ic 2017./2018. studiju gads

ic 2018./2019. studiju gads

ic 2019./2020. studiju gads


Studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” / Studiju programma “Mākslas institūciju pārvaldība”


2014./2015. studiju gads


2015./2016. studiju gads

ic 2016./2017. studiju gads

ic 2017./2018. studiju gads

ic 2018./2019. studiju gads / Akreditācijas ziņojum

ic 2019./2020. studiju gads

STUDENTU PAŠPĀRVALDE