Normatīvie dokumenti

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMI

LKA Latvijas Kultūras koledža

it  2012./2013. studiju gads

xt  2013./2014. studiju gads


Bibliotēkzinātne un informācija

ico2003./2004. studiju gads

ic 2004./2005. studiju gads

2005./2006. studiju gads

ic 2006./2007. studiju gads

ic2007./2008. studiju gads

it  2010./2011. studiju gads

ic 2011./2012. studiju gads

ic 2012./2013. studiju gads


Studiju virziens “Informācijas un komunikācijas zinātnes”

ic2013./2014. studiju gads

ic  2014./2015. studiju gads

ic  2015./2016. studiju gads

  2016./2017. studiju gads


Laikmetīgā deja

ic  2003./2004. studiju gads

ic  2004./2005. studiju gads

ic 2005./2006. studiju gads

ic  2006./2007. studiju gads

ic  2007./2008. studiju gads

ic2008./2009. studiju gads

ic2009./2010. studiju gads

ic2010./2011. studiju gads

ic 2011./2012. studiju gads

ic 2012./2013. studiju gads


Studiju virziens “Māksla”

ic2013./2014. studiju gads

ic  2014./2015. studiju gads

ic 2015./2016. studiju gads

ic 2016./2017. studiju gads


Mākslas institūciju pārvaldība

ic  2003./2004. studiju gads

ic 2004./2005. studiju gads

ic2005./2006. studiju gads

ic 2006./2007. studiju gads

ic2007./2008. studiju gads

ic  2008./2009. studiju gads

ic2009./2010. studiju gads

ic 2010./2011. studiju gads

ic2011./2012. studiju gads

ic 2012./2013. studiju gads


Tūrisma un atpūtas organizācija

ic  2003./2004. studiju gads

ic 2004./2005. studiju gads

ic 2005./2006. studiju gads

ic2006./2007. studiju gads

ic2007./2008. studiju gads

ic 2008./2009. studiju gads

ic2009./2010. studiju gads

ic  2010./2011. studiju gads

ic2011./2012. studiju gads


Studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

ic2013./2014. studiju gads


  2014./2015. studiju gads


  2015./2016. studiju gads

ic 2016./2017. studiju gads


Profesionālo kompetenču attīstības nodaļa

ic  2010./2011. studiju gads

ic 2011./2012. studiju gads

ic 2012./2013. studiju gads

STUDENTU PAŠPĀRVĀLDE

icStudentu pašpārvaldes nolikums