Kontakti / Rekvizīti

Latvijas Kultūras akadēmijas
Latvijas Kultūras koledža

Bruņinieku iela 57
Rīga, LV-1011
Telefons:+ 371 20 229 975, + 371 67 846 238
Eadrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90000039982

Reģ. Nr.90000039982
AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts LV17UNLA0055003691128

 

 

DARBA LAIKS:
Pirmdiena – Sestdiena 8:00 – 20:00
Svētdiena 8:00-18:00


 

Kultūras koledžas atbalsta biedrība

Rekvizīti:

Reģ. Nr. 40008037783

Konts: LV77PARX0000575551017

 

Dibināta 1998. gadā ar mērķi atbalstīt Latvijas Kultūras koledžas sabiedriskās aktivitātes.

Biedrības mērķi ir veicināt kultūras un mākslas attīstību, sekmēt kultūrizglītības kvalitāti un palielināt tās lomu kultūras procesu norisē valstī.

Biedrības uzdevumi:

Palīdzēt finansiālās bāzes pilnīgai nodrošināšanai Latvijas Kultūras koledžai;

Kultūras un mākslas popularizēšana, interesentu un atbalstītāju piesaistīšana Biedrības darbības mērķu realizēšanai;

Kultūras darbinieku, t.s.k. kultūrizglītības jomas lektoru zināšanu līmeņa un kvalitātes celšana;

Kontaktu veidošana ar ārvalstu mākslas un kultūrizglītības iestādēm, kopēju māksliniecisko un izglītības projektu realizēšanai;

Veidot bāzi un realizēt kultūras un mākslas izglītības iestāžu, kultūras iestāžu izglītojošo centru.

Biedrības valdes priekšsēdētāja Gita Seņka

Kontakti: Bruņinieku 57, Rīga

LV-1011, Latvija

Tālr: 20 229 975