Kontakti / Rekvizīti

Latvijas Kultūras akadēmijas
Latvijas Kultūras koledža

Bruņinieku ielā 57
Rīga, LV-1011
Telefons:+ 371 20 229 975
Fakss:+ 371 67 846 238
Eadrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/[email protected]

Reģ. Nr.90000039982
VALSTS KASE
Kods TRELLV22
Konts LV04TREL9220516014000

 


 

Kultūras koledžas atbalsta biedrība

Rekvizīti:

Reģ. Nr. 40008037783

Konts: LV77PARX0000575551017

 

Dibināta 1998. gadā ar mērķi atbalstīt Latvijas Kultūras koledžas sabiedriskās aktivitātes.

Biedrības mērķi ir veicināt kultūras un mākslas attīstību, sekmēt kultūrizglītības kvalitāti un palielināt tās lomu kultūras procesu norisē valstī.

Biedrības uzdevumi:

Palīdzēt finansiālās bāzes pilnīgai nodrošināšanai Latvijas Kultūras koledžai;

Kultūras un mākslas popularizēšana, interesentu un atbalstītāju piesaistīšana Biedrības darbības mērķu realizēšanai;

Kultūras darbinieku, t.s.k. kultūrizglītības jomas lektoru zināšanu līmeņa un kvalitātes celšana;

Kontaktu veidošana ar ārvalstu mākslas un kultūrizglītības iestādēm, kopēju māksliniecisko un izglītības projektu realizēšanai;

Veidot bāzi un realizēt kultūras un mākslas izglītības iestāžu, kultūras iestāžu izglītojošo centru.

Biedrības valdes priekšsēdētāja Gita Seņka

Kontakti: Bruņinieku 57, Rīga

LV-1011, Latvija

Tālr: 20 229 975