Projekti un konferences

Šeit varat sekot koledžā notikušo projektu un konferenču aktualitātēm!

TEAM_STAR – ‘’Uzņēmējdarbības un STEM prasmju uzlabošana digitālo karjeru veicināšanai’’

Projekta Nr. 2020-1-LV01-KA201-077448.

TEAM_STAR projektā ir uzstādīti mērķi:

• Definēt kopēju digitālās uzņēmējdarbības ietvaru uz EntreComp ietvara pamatiem;

• Izstrādāt jaunu mācību programmu digitālo karjeru veicināšanai un uzlabot to, izmantojot dizaina domāšanas metodi;

• Šādas mācību programmas īstenošana, izmantojot dizaina domāšanas metodi, kas veicina radošuma, inovāciju un uzņēmējdarbības domāšanas attīstību.

• Atbalstīt studentu un pasniedzēju tehniskās (STEM) prasmes un uzlabot sadarbību starp vidusskolu un augstākās izglītības akadēmisko personālu.

• Uzlabot skolotāju un skolu sadarbību, apmainoties ar pieredzi, labo praksi, koncentrējoties uz starpdisciplināru pieeju.

Vairāk par projektu lasi šeit!

 

2022. gada 27. oktobrī Latvijas Kultūras koledžā norisināsies starptautiska konference ‘Uzņēmējdarbības un STEM prasmju apgūšana, izmantojot dizaina domāšanas pieeju un lietišķās spēles’’

Konference tiek rīkota ERASMUS+ programmas  projekta ”TEAM_STAR – Enhancing enTreprenEuriAl steM Skills for new digiTal cAreeRs’’ rezultātu izplatīšanas pasākumu ietvaros.

Konferences mērķauditorija ir uzņēmējdarbības, radošo industriju, dizaina un tehnoloģiju  izglītības satura veidotāji, studenti un citi interesenti.

Konferencē tiks sniegta informācija par dizaina domāšanas procesa integrāciju mācību procesā, īpaši akcentējot STEM prasmju attīstību kā veicinošu faktoru veiksmīgai pārejai no vidusskolas uz augstākās izglītītības studiju saturu t,sk, prezentējot starptautisko partneru pieredzi un praksi.

Konferences darba valoda ir angļu.

Konferences programma: SKATĪT

Saite uz pieteikšanos (līdz 24.oktobrim): SKATĪT