Projekti un konferences

Šeit varat sekot koledžā notikušo projektu un konferenču aktualitātēm!

 

 

Latvijas Kultūras koledža iesaistās projekta TSSTrip: Tourism Security and Sustainability Training Innovations trough Academia and Industry Co-operation īstenošanā

17. oktobrī ar virtuālo sanāksmi ZOOM formātā tika uzsākta jauna projekta TSSTrip īstenošana, kura mērķis ir inovatīva apmācības materiāla izstrāde tūrisma drošības un ilgtspējas jomā, ietverot interaktīvus kursus, videomateriālus, mācību rokasgrāmatas un citus resursus, kas veicinās zināšanu un prasmju pilnveidi kultūras pasākumu un tūrisma sektorā studējošajiem un darba vidē esošajiem.

Cita starpā projekta mērķi paredz arī:

  • sniegt inovatīvus mācību piedāvājumus augstākajā izglītībā, koncentrējoties uz ilgtspējīgu tūrismu un drošību
  • pilnveidot augstākās izglītības sniegtās zināšanas un stiprināt augstskolu un uzņēmumu sadarbību
  • uzlabot studentu nodarbinātības iespējas un izglītības un nozares standartus kultūras pasākumu un tūrisma izglītībā projekta valstīs

Projekta īstenošanas periods ir 24 mēneši un tā laikā tiks sasniegti šādi rezultāti:

  • Tūrisma un izglītības nozares ieinteresēto pušu starpvalstu sadarbības tīkla izveide
  • Sākotnējā analīze, lai iegūtu datus pasākumu organizēšanas tūrisma un viesmīlības apmācību satura uzlabošanai drošības un ilgtspējības attīstības aspektā
  • Kursu satura izstrāde mikro kredītu formātā un virtuālās mācību vides (VLE) izveide, lai nodrošinātu interaktīvu un elastīgu apmācību procesu
  • Tiešsaistes apmācības studentiem un speciālistiem, kā organizēt drošu un ilgtspējīgu pasākumu saturu un tūrisma pakalpojumus

Projekta koordinators: Latvijas Tūrisma aģentu un  Operatoru Asociācija – ALTA  ( Latvija)

Partneri:
Latvijas Kultūras koledža ( Latvija)
Burgas Free University ( Bulgārija)
FH Joanneum ( Austrija)
Düzce University ( Turcija)

Projekts tiek realizēts ar EK ERASMUS+ programmas līdzfinansējumu

Projekta Nr. 2023-1-LV01-KA220-HED-000159054

 

Tuvojas noslēgumam projekts par rituālo recepšu digitalizēšanu EURICA

Pēc divarpus  gadu darba tuvojas projekta EURICA  noslēgums.

Projekta periodā notikusi dalība aktivitātēs, kas vērstas uz dažādu valstu tradicionālo virtuvju un ēdienu pagatavošanas mākslas lomu nacionālās identitātes saglabāšanā,  aktualizējot  Latvijas rituālās virtuves recepšu daudzveidību plašām sabiedrības grupām.

Ticis izveidots un kultūras  darbinieku vidū aprobēts digitalizēšanas apmācības materiāls Eiropas tradicionālās virtuves digitālā prezentēšana un saglabāšana’’,kura testēšanas aktivitātēs piedalījās arī LKK bibliotēkzinātnes un informācijas nodaļas studenti.

Veikta recepšu digitalizēšana un publicēšana projekta izplatīšanas kanālos Facebook un YouTube vietnēs.

Īstenota aptauja amatnieku vidū un izstrādātas rekomendācijas par  digitalizēšanas un prezentēšanas metožu, zināšanu un prasmju pielietojumu savu produktu un pakalpojumu izplatīšanai.

Projekta noslēdzošās aktivitātes būs Latvijas Kultūras koledžas un Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja īstenotā meistarklase Lielās dienas ietvaros 2023.gada 18.martā, kur līdztekus kultūras programmai tiks sniegts ieskats projekta rezultātu izmantošanas iespējās nemateriālā kultūras mantojuma digitalizēšanai.

Savukārt , 27. martā Latvijas Kultūras koledžā notiks starptautiskā pētnieciskā konference, kurā tiks prezentēti projekta rezultāti  un sasniegumi.  Konferencē piedalīsies zinātnieki, pētnieki, speciālisti un praktiķi no Latvijas un citām valstīm, un tiks diskutēts par tēmām, kas saistītas ar Latvijas  un citu valstu rituālās virtuves ietekmi uz kultūrvēsturisko attīstību.

 

Noslēdzas projekts TEAM-STAR

2022. gada 27.oktobrī ar starptautisku konferenci ‘‘Uzņēmējdarbības un STEM prasmju apgūšana, izmantojot dizaina domāšanas pieeju un lietišķās spēles’’ noslēdzās ERASMUS + programmas projekts TEAM-STAR- TEAM_STAR – “Uzņēmējdarbības un STEM prasmju uzlabošana karjeras veicināšanai” ( Projekta Nr. 2020-1-LV01-KA201-077448)

Konference Latvijas Kultūras koledžā pulcēja uzņēmējdarbības, radošo industriju, dizaina un tehnoloģiju  izglītības satura veidotājus,  studentus un citus  interesentus, kuri ieguva informāciju par  dizaina domāšanas procesa integrāciju mācību procesā, īpaši akcentējot STEM prasmju attīstību kā veicinošu faktoru veiksmīgai pārejai no vidusskolas uz augstākās izglītītības studiju saturu t,sk,  tika prezentēta  starptautisko partneru pieredze un prakse.  Projekta komanda prezentēja  dizaina scenāriju izstrādes platformu skolotājiem  un studentu spēļu vidi. Skolotāji no Bulgārijas un Itālijas dalījās savā pieredzē par īstenotajām pilotēšanas aktivitātēm savās izglītības iestādēs.

Projekta tehnoloģisko produktu izstrādātāji no Grieķijas   organizēja semināru  visiem dalībniekiem, demonstrējot izstrādātos rīkus darbībā,   īpaši izskaidrojot    dizaina domāšanas fāzēs balstītās  TEAM_STAR platformas izmantošanas priekšrocības mācību procesā.

Vairāk par projekta noslēguma fāzi varat lasīt šeit!

 

TEAM_STAR – ‘’Uzņēmējdarbības un STEM prasmju uzlabošana digitālo karjeru veicināšanai’’

Projekta Nr. 2020-1-LV01-KA201-077448.

TEAM_STAR projektā ir uzstādīti mērķi:

• Definēt kopēju digitālās uzņēmējdarbības ietvaru uz EntreComp ietvara pamatiem;

• Izstrādāt jaunu mācību programmu digitālo karjeru veicināšanai un uzlabot to, izmantojot dizaina domāšanas metodi;

• Šādas mācību programmas īstenošana, izmantojot dizaina domāšanas metodi, kas veicina radošuma, inovāciju un uzņēmējdarbības domāšanas attīstību.

• Atbalstīt studentu un pasniedzēju tehniskās (STEM) prasmes un uzlabot sadarbību starp vidusskolu un augstākās izglītības akadēmisko personālu.

• Uzlabot skolotāju un skolu sadarbību, apmainoties ar pieredzi, labo praksi, koncentrējoties uz starpdisciplināru pieeju.

Vairāk par projektu lasi šeit!

 

2022. gada 27. oktobrī Latvijas Kultūras koledžā norisināsies starptautiska konference ‘Uzņēmējdarbības un STEM prasmju apgūšana, izmantojot dizaina domāšanas pieeju un lietišķās spēles’’

Konference tiek rīkota ERASMUS+ programmas  projekta ”TEAM_STAR – Enhancing enTreprenEuriAl steM Skills for new digiTal cAreeRs’’ rezultātu izplatīšanas pasākumu ietvaros.

Konferences mērķauditorija ir uzņēmējdarbības, radošo industriju, dizaina un tehnoloģiju  izglītības satura veidotāji, studenti un citi interesenti.

Konferencē tiks sniegta informācija par dizaina domāšanas procesa integrāciju mācību procesā, īpaši akcentējot STEM prasmju attīstību kā veicinošu faktoru veiksmīgai pārejai no vidusskolas uz augstākās izglītītības studiju saturu t,sk, prezentējot starptautisko partneru pieredzi un praksi.

Konferences darba valoda ir angļu.

Konferences programma: SKATĪT

Saite uz pieteikšanos (līdz 24.oktobrim): SKATĪT

 

PROJEKTA EuRiCa norises aktualitātes

Turpinās projekta aktivitāšu ieviešana un šobrīd projekta darba grupa gatavojas apmācību realizēšanas posmam, kurā Latvijas kultūras darbiniekiem būs iespēja apgūt zināšanas par Eiropas rituālo recepšu digitalizēšanu.

Projekta dalībnieki no Itālijas, Bulgārijas, Latvijas, Portugāles ir izstrādājuši 4. moduļus, no kuriem 1.moduli Rituālās receptes un to dokumentēšana, izmantojot digitālās tehnoloģijas sagatvoja LKK speciālisti un tas ir pieejams virtuālajā apmācības vidē.

Vairāk par projektu lasiet ziņu izdevumā šeit!