KULTŪRAS DARBA SPECIĀLISTS AR SPECIALIZĀCIJU DIGITĀLĀ SATURA PRODUCĒŠANĀ

Esi uz TU ar Tik Tok, Instagram, influenceriem u.c. digitālajiem medijiem?
Tad Tev ir jānāk studēt DIGITĀLĀ SATURA PRODUCĒŠANA, 2.5 gadu laikā Tu kļūsi par PRO sociālo tīklu menedžēšanā, satura konceptu izstrādē un realizēšanā, varēsi sadarboties ar influenceriem un koordinēt sponsoru komunikāciju. Forši, vai ne!? Bonusā studijām, kurās apgūsi akadēmiskās zināšanas, Tu aizvadīsi 4 prakses, kurās iegūtās zināšanas varēsi pielietot un attīstīt.

Studiju programma – Mākslas INSTITŪCIJU PĀRVALDĪBA

SPECIALITĀTE – KuLTūras darba speciālists

Radošs, patstāvīgs un konkurētspējīgs speciālists kultūras pārvaldības jomā, kurš nodrošina dažāda mēroga projektu izstrādi, vadīšanu un koordinēšanu savā specializācijā gan Latvijā, gan Eiropā.

Specializācija – Digitālā satura producēšana

Specializācija Digitālā satura producēšana sniedz iespēju iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas mediju producēšanā, kas ietver digitālo un drukāto mediju specifiku, dažādu radošu projektu realizēšanu TV, radio programmu, raidījumu, ētera producēšanu, ka arī ieskatu mazbudžeta filmu veidošanā.

Producenta profesijas pamatu apgūšana ietver arī finanšu un reklāmas menedžmentu, radošās komandas veidošanu un vadīšanu, kā arī pielietojamo tehnoloģiju pārzināšanu.

Katrā semestrī pievēršoties vienam no galvenajiem medijiem, studenti:

  • izveido žurnālu sevis izvēlētai auditorijai (drukātie medij);
  • apgūst web lapas un sociālo mediju veidošanu un uzturēšanu (digitālie mediji);
  • producē savas izsapņotās radiostacijas paraugformātu (radio);
  • apgūst TV specifiku, ka arī veido TV produktu (TV producēšana);
  • apgūst kinoproducenta darba pamatus kopā ar profesionāliem operatoriem, montāžas speciālistiem, producentiem un kinorežisoriem (mazbudžeta kino).

STUDENTU DARBI

1.kursa studentu semestra darbs “žurnāls”. Studenti pirmā semestra laikā tiek sadalīti grupās un semestra laikā strādā pie sava žurnāla izveides. Te iespējams apskatīties 2020. gada 1. kursa studentu veidotos žurnālus. Žurnāli tiek sagatavoti gan drukātā, gan digitālā formātā.

Digitālais žurnāls -> OCCULTUS Digitālais žurnāls -> SWAY Digitālais žurnāls -> BAUDA    

Romāns Žukovs. Starptautiskās zinātniskās konferences “Quo Vadis?” atskata video. Studiju darbs. https://www.youtube.com/watch?v=cjtAGUUfo7o

Rihards Edžus Paegle. Komunikācijas plāna izveide un realizācija starptautiskajai zinātniskajai konferencei „Quo vadis?”. Kvalifikācijas darbs.

Elza Rezčikova. Dzīvnieku patversmes “LABĀS MĀJAS” labdarības pasākuma komunikācijas plāna izveide un realizācija. Kvalifikācijas darbs.

Ginta Bogdanova. Kampaņas un komunikācijas plāna izveide un realizācija uzņēmuma “PIKU” piecu gadu jubilejas pasākumam. Kvalifikācijas darbs.

NB! Papildu informācija par iestājpārbaudījuma datumu, laiku un saturu/prasībām reflektants saņems dokumentu iesniegšanas brīdī.

PĒC ABSOLVĒŠANAS

Absolventi var turpināt studijas Latvijas un ārvalstu augstskolās;
var strādāt valsts, pašvaldību un privātstruktūru kultūras iestādēs, televīzijā, radio, izdevniecībās vai dibināt savu uzņēmumu.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

iestājpārbaudījumi

Pārrunas

NOSACĪJUMI REFLEKTANTIEM

Piesakoties studijām, reflektantiem jāizpilda šādi nosacījumi:

– jāiepazīstas ar Koledžas Uzņemšanas noteikumiem;

– jāizpilda pieteikuma veidlapa;

– jāiesniedz pases vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;

– jāiesniedz 2 fotogrāfijas (3×4);

– jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija un jāuzrāda oriģināls;

– jāiesniedz Vispārējās vidējās izglītības sertifikāta ar vērtējumiem centralizētajos eksāmenos kopija, uzrādot oriģinālu.

– Reflektantiem, kas vidējo izglītību ir ieguvuši ārzemēs, jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta notariāli apliecināts tulkojums angļu vai latviešu valodā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu vidējās izglītības līmenim.

– Ja kādos no uzņemšanā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība, un jāiesniedz tā kopija.

– Ja reflektants izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam jāpievieno Akadēmiskā informācijas centra izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.

– Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām, centralizēto eksāmenu rezultātu sertifikāti nav nepieciešami.

Iesniedzot dokumentus, noteikta reģistrācijas maksa par katru pieteikumu 20 EUR, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītos administratīvos izdevumus.

Norēķināšanās tikai ar maksājuma karti.

*Bāreņi un bērni, kas palikuši bez vecāku apgādības (pēc to apstiprinoša valsts sociālās nodrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģināla uzrādīšanas), no reģistrācijas maksas atbrīvoti.

 

KONTAKTI

Studiju daļa
Bruņinieku iela 57, 18. kabinets.
www.kulturaskoledza.lv
[email protected]
67846238

facebook.com/LatvijasKulturasKoledza

DETALIZĒTI PAR SPECIALIZĀCIJU

Studiju līmenis: īsā cikla profesionālā augstākā izglītība
Studiju veids: pilna laika studijas (P)
Studiju ilgums: 2,5 gadi (5 semestri)
Budžeta vietas: tiek piešķirtas 1. kursa pilna laika studentiem konkursa kārtībā
Studiju maksa: EUR 1600 par studiju gadu