Digitālā satura producēšana

Esi uz TU ar Tik Tok, Instagram, influenceriem u.c. digitālajiem medijiem?
Tad Tev ir jānāk studēt DIGITĀLĀ SATURA PRODUCĒŠANA, 2.5 gadu laikā Tu kļūsi par PRO sociālo tīklu menedžēšanā, satura konceptu izstrādē un realizēšanā, varēsi sadarboties ar influenceriem un koordinēt sponsoru komunikāciju. Forši, vai ne!? Bonusā studijām, kurās apgūsi akadēmiskās zināšanas, Tu aizvadīsi 4 prakses, kurās iegūtās zināšanas varēsi pielietot un attīstīt.

Studiju programma – KULTŪRAS UN Mākslas PROCESU VADĪBA

KVALIFIKĀCIJA – KuLTūras darba speciālists

Radošs, patstāvīgs un konkurētspējīgs speciālists kultūras pārvaldības jomā, kurš nodrošina dažāda mēroga projektu izstrādi, vadīšanu un koordinēšanu savā specializācijā gan Latvijā, gan Eiropā.

Specializācija – Digitālā satura producēšana

Digitālā satura producēšanas specializācija sniedz iespēju iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas mediju producēšanā, kas ietver digitālo un drukāto mediju specifiku, dažādu radošu projektu realizēšanu TV, radio programmu, raidījumu, ētera producēšanu, kā arī ieskatu mazbudžeta filmu veidošanā.

Producenta profesijas pamatu apgūšana ietver arī finanšu un reklāmas menedžmentu, radošās komandas veidošanas un vadīšanas prasme, kā arī dažādu pielietojamo tehnoloģiju pārzināšanu.

Digitālā satura producenti apgūst

 • web lapas un sociālo mediju veidošanu un uzturēšanu;
 • dizaina veidošanu un maketēšanu;
 • reklāmu un marketingu;
 • radiostaciju darba pamatprincipus;
 • apgūst TV specifiku, ka arī dažādu TV produktu veidošanu;
 • apgūst kinoproducenta darba pamatus kopā ar profesionāliem operatoriem, montāžas speciālistiem, producentiem un kinorežisoriem.

NB! Papildu informācija par iestājpārbaudījuma datumu, laiku un saturu/prasībām reflektants saņems dokumentu iesniegšanas brīdī.

PĒC ABSOLVĒŠANAS

Absolventi var turpināt studijas Latvijas un ārvalstu augstskolās;
var strādāt valsts, pašvaldību un privātstruktūru kultūras iestādēs, televīzijā, radio, izdevniecībās vai dibināt savu uzņēmumu.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS

 • pārrunas
 • motivācijas vēstule (izdrukāta)

NOSACĪJUMI REFLEKTANTIEM

Piesakoties studijām, reflektantiem jāizpilda šādi nosacījumi:

 • jāiepazīstās ar Koledžas uzņemšanas noteikumiem;
 • elektroniski jāaizpilda jāaizpilda pieteikuma anketa;
 • jāiesniedz pases vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;
 • jāiesniedz 1 fotogrāfija (3 × 4);
 • jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopiju un jāuzrāda oriģinālu;
 • jāiesniedz Vispārējās vidējās izglītības sertifikāta kopija ar atzīmēm centralizētajos eksāmenos, uzrādot oriģinālu.
 • pretendentiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs, jāiesniedz notariāli apliecināts vidējo izglītību apliecinoša dokumenta tulkojums angļu vai latviešu valodā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu. vidējās izglītības līmenis;
 • ja kādā no reģistratūrā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir personas uzvārds (vārds), kas nav personas pasē/personas apliecībā, jāuzrāda uzvārda (vārda) maiņu apliecinošs dokuments, piemēram, laulības apliecība un jāiesniedz kopija;
 • ja pretendents izglītības dokumentu vai grādu ieguvis ārvalstīs, pieteikumam jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņa par to, kurš Latvijā iegūtais izglītības dokuments vai grāds atbilst ārvalstīs iegūtajam izglītības dokumentam vai grādam;
 • apliecības par centralizēto eksāmenu rezultātiem nav nepieciešamas reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, vai personām ar īpašām vajadzībām.

Iesniedzot dokumentus, par katru pieteikumu tiek noteikta reģistrācijas maksa 20 EUR, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītās administratīvās izmaksas.

Apmaksa veicama ar pārskaitījumu:
LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS
LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽA
Reģ. Nr.90000039982
AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts LV17UNLA0055003691128

* Bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku apgādības (pēc valsts sociālās apdrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģināla uzrādīšanas), ir atbrīvoti no reģistrācijas nodevas.

 

KONTAKTI

Studiju daļa
Bruņinieku iela 57, 18. kabinets.
www.kulturaskoledza.lv
[email protected]
67846238

facebook.com/LatvijasKulturasKoledza

KOPSAVILKUMS PAR SPECIALIZĀCIJU

Studiju līmenis: īsā cikla profesionālā augstākā izglītība
Studiju veids: pilna laika studijas
Studiju ilgums: 2,5 gadi (5 semestri)
Budžeta vietas: tiek piešķirtas iestājoties konkursa kārtībā
Studiju maksa: EUR 1900 par studiju gadu

STUDENTU DARBI

1.kursa studentu semestra darbs “žurnāls”. Studenti pirmā semestra laikā tiek sadalīti grupās un semestra laikā strādā pie sava žurnāla izveides. Te iespējams apskatīties 2020. gada 1. kursa studentu veidotos žurnālus. Žurnāli tiek sagatavoti gan drukātā, gan digitālā formātā.

Digitālais žurnāls -> OCCULTUS Digitālais žurnāls -> SWAY Digitālais žurnāls -> BAUDA    

Romāns Žukovs. Starptautiskās zinātniskās konferences “Quo Vadis?” atskata video. Studiju darbs. https://www.youtube.com/watch?v=cjtAGUUfo7o

Rihards Edžus Paegle. Komunikācijas plāna izveide un realizācija starptautiskajai zinātniskajai konferencei „Quo vadis?”. Kvalifikācijas darbs.

Elza Rezčikova. Dzīvnieku patversmes “LABĀS MĀJAS” labdarības pasākuma komunikācijas plāna izveide un realizācija. Kvalifikācijas darbs.

Ginta Bogdanova. Kampaņas un komunikācijas plāna izveide un realizācija uzņēmuma “PIKU” piecu gadu jubilejas pasākumam. Kvalifikācijas darbs.