Kādēļ studēt koledžā?

Mēs esam:

– Pirmā un tradīcijām bagātākā koledža Latvijā;

 

Mēs piedāvājam:

– Konkurētspējīgu izglītību kultūras jomā, atbilstoši darba tirgus pieprasījumam;

– Jaunas un inovatīvas studiju programmas;

– No valsts budžeta finansētas studiju vietas un ikmēneša stipendijas;

– Daudzpusīgas teorētiskās zināšanas, bet kas svarīgi praktiskās iemaņas, kas tiks iegūtas 4 praksēs, gan praktiskajās nodarbībās;

– Plašu tehnisko nodrošinājumu radošo darbu realizēšanai ( gaismas un skaņas tehniku, dator-dizaina studiju aprīkotu ar Apple Macintosh datoriem, ierakstu studiju, foto un resursu centru);

– Lekcijas pie nozares speciālistiem;

– Radošu un mājīgu vidi;

– Labvēlīgu attieksmi un atbalstu studentu ideju un projektu realizācijai;

 

Tev būs iespēja:

– Attīstīt sevī menedžera un līdera dotības;

– Piedalīties un līdzdarboties dažādos kultūras projektos un pasākumos;

– Papildināt savas zināšanas starptautiskās apmaiņas programmās;

– Doties ekskursijās uz kultūras iestādēm un tikties ar izvēlētās specialitātes un specializācijas profesiju pārstāvjiem un lielpratējiem;

–  Aktīvi iesaistīties studentu sabiedriskajā dzīvē.

 

Studijas LKA Latvijas Kultūras koledžā – Tava iespēja realizēt savus dzīves mērķus un radošās idejas!