Vakances

Latvijas Kultūras akadēmija Reģ.Nr.90000039164   izsludina konkursu uz

LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽAS DIREKTORA AMATU

(uz pilnu pilnvarojuma termiņu 5 gadi)

PRASĪBAS PRETENDENTIEM/-ĒM:

 • maģistra grāds vai atbilstoša augstākā izglītība;
 • vismaz piecu gadu darba pieredze valsts vai pašvaldības institūciju vadītāju amatā;
 • augstāko un profesionālo izglītību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • pieredze pedagoģiskajā darbā;
 • pieredze starptautisku projektu vadīšanā;
 • zināšanas un pieredze komunikācijas stratēģiju veidošanā un ieviešanā;
 • izcilas valsts valodas zināšanas;
 • angļu valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • prezentācijas, sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • labas digitālās prasmes.

Mēneša darba alga bruto 1423,- EUR

Darbavietas adrese Bruņinieku iela 57, Rīgā

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

 • Pieteikuma vēstule, kurā aprakstīta motivācija strādāt Latvijas Kultūras koledžā, atbilstība izvirzītajām prasībām, pausta izpratne par Latvijas Kultūras koledžas situāciju un izvirzītas turpmākā perioda darba prioritātes (ne vairāk kā 3 A4 lapas);
 • Curriculum Vitae;
 • Izglītības dokumentu kopijas.

Pretendentiem/-ēm pieteikties  10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas, personīgi Ludzas ielā 24, Rīgā, Personāla daļā vai dokumentus iesūtīt e-pastā [email protected], parakstītus ar drošu elektronisku parakstu.

Informējam, ka amata konkurss noritēs trīs kārtās:

 1. kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana atbilstoši prioritārajām prasībām;
 2. kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz pārrunām ar konkursa komisiju par koledžas darbību un attīstības iespējam.
 3. kārtā pretendentus vērtēs Latvijas Kultūras akadēmijas rektores izveidota komisija.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulu, līdz ar pieteikuma iesniegšanas brīdi direktora amata pretendents ir apliecinājis, ka ir piekritis savu iesniegto datu apstrādei. Latvijas Kultūras akadēmija informē, ka:

 1. pretendentu konkursa pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;
 2. iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Kultūras akadēmija, kontaktinformācija: Ludzas iela 24, Rīga, LV 1003, [email protected];
 3. pretendentu personas dati tiks glabāti līdz jauna direktora apstiprināšanai amatā.