Vakances

Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža izsludina konkursu uz vakantajām štata vietām:

uz šādiem akadēmiskajiem amatiem (uz 6 gadiem):

  • docents studiju kursos Klasiskā deja un Latviešu deja /nepilna slodze/ (1 amata vieta)
  • docents studiju kursos Pedagoģiskā psiholoģija, Kolektīva vadīšanas metodika un Hip-hop kultūras deju stili /nepilna slodze/ (1 amata vieta)

Darba samaksa (akadēmiskajiem amatiem): no 12 EUR/h (bruto).

Pieteikšanās kārtība:

Atklāta konkursa pretendents ne vēlāk kā viena mēneša laikā (līdz 17.10.2019.) no konkursa izsludināšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (konkursa izsludināšanas diena – 18.09.2019.) nosūta vai iesniedz šādus dokumentus:

  1. direktorei adresētu iesniegumu par piedalīšanos konkursā;

  2. dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, kurā norādīta pētniecības, akadēmiskā, administratīvā, organizatoriskā darba pieredze un publicēto darbu saraksts pēdējo 6 gadu laikā (vēlams publicēto darbu sarakstu pievienot kā atsevišķu pielikumu), kā arī citus dokumentus, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;

  3. zinātniskos/akadēmiskos grādus vai augstāko izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un pēc nepieciešamības citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus (piemēram, valsts valodas prasmes līmeni apliecinošo dokumentu un tml.), uzrādot dokumentu oriģinālus;

  4. septiņu gadu praktiskā darba stāža, zinātnes apakšnozarei atbilstošas publikāciju, ievērojami mākslinieciskās jaunrades sasniegumu, dalība pētnieciskajā, projektu, kā arī organizatoriskajā darbā;

  5. ja nepieciešams, saskaņā ar Valsts valodas likumu, iesniedz arī valsts valodas prasmi apliecinošu dokumentu;

  6. vēlētā nodaļas vadītāja amatu pretendentiem – attiecīgās struktūrvienības attīstības vīziju.

Sīkāka informācija:

Akadēmiskā personāla nolikums

Dokumentus ar amata norādi lūdzam sūtīt vai iesniegt Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžā Bruņinieku ielā 57, Rīgā, LV-1011, 15. kabinetā (2. stāvā) darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00. Informācija par konkursa norisi pa tālruni 20229970, e-pastu maira.smilgdriva@lkk.gov.lv.

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un uzglabāšanai Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas Personāla nodaļā, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža, Bruņinieku ielā 57, Rīgā, LV-1011.