Iepirkumi

„Profesionālās apgaismojuma tehnikas iegāde LKA
Latvijas Kultūras koledžas vajadzībām”
Iepirkuma Nr. 07-11-8-1
“LKK STEM studiju programmu modernizēšana”

 

Iepirkuma dokumentācija:

Pielikumi tehniskajai specifikācijai:

 

Jautājumi un atbildes

 

Iepirkuma konkursa rezultāti

Paziņojam, ka Latvijas Kultūras koledžas rīkotajā iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Iepirkuma “LKK STEM studiju programmu modernizēšana” Nr. 07-11-8-1 “Profesionālās apgaismojuma tehnikas iegāde LKA Latvijas Kultūras koledžas vajadzībām”, kas tiek organizēts Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas  īstenotā projektā “Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas STEM studiju programmu modernizēšana” (Nr.8.1.1.0/17/I/014) un tiek finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda un valsts budžeta līdzekļiem, par uzvarētāju atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam:

SIA “SGS Sistēmas”, reģistrācijas nr. 40003472146, ar piedāvāto iepirkuma līguma summu bez PVN EUR 21819 (divdesmit  viens tūkstotis astoņi  simti deviņpadsmit   EUR 00 centi). Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Nolikuma 9. punktu.