Iepirkumi

Iepirkums Nr. LKA LKK 2016/1 “Ēkas Bruninieku ielā 57 Rīga, elektrotīkla rekonstrukcija pārslēgšanai uz 400/230 V spriegumu I kārta

 

Iepirkuma dokumentācija:

Iepirkuma nolikums

 

Pielikumi tehniskajai specifikācijai:

I daļa

II daļa

III daļa

IV daļa

 

Jautājumi un atbildes

 

Iepirkuma konkursa rezultāti