Lekciju saraksts

PILNA LAIKA

NEPILNA LAIKA

LEKCIJU LAIKI
1. 9.00-10.30
2. 10.40-12.10
Garais starpbrīdis
12.10-12.50 (40 min)
3. 12.50-14.20
4. 14.30-16.00
5. 16.10-17.40
6. 17.50-19.20
7. 19.30-21.00