Profesionālās pieredzes atzīšana

Nozaru speciālistiem, kuriem ir vismaz 5 gadu praktiskā darba pieredze izvēlētajā studiju programmā, saskaņā ar Augstskolu likuma 59.2 pantu un „Nolikumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanu un atzīšanu LKA Latvijas Kultūras koledžā” Koledža piedāvā iespēju kārtot pārbaudījumu profesionālās pieredzes atzīšanai.

Nokārtojot pārbaudījumu, interesentam proporcionāli samazinās kopējais apgūstamais studiju kursu skaits un maksa par studijām.

Plašāku informāciju par profesionālās pieredzes atzīšanu skatiet šeit:

LKK-ieprieksejaizglītībasvaiprofesionālajāpieredzēsasniegtu-rezultatu-novertesanadoc

KONTAKTI

Studiju daļa

facebook.com/LatvijasKulturasKoledza
Bruņinieku iela 57, 13. kabinets.
www.kulturaskoledza.lv
studinfo@lkk.gov.lv

20229975
67846237