Piedāvājums klausītājiem

Vēlaties noklausīties kādu no LKK lekcijām?

Apmeklējiet sev interesējošos studiju kursus un saņemiet augstākās izglītības iestādes apliecinājuma sertifikātu par studiju kursa apguvi.

Aktuālie studiju kursi klausītājiem no 2023. gada 1.septembra:

REĢISTRĀCIJA KURSIEM -> !!! SPIED ŠEIT !!!

  1. Projektu vadība – (iespējamās finansējuma piesaistīšanas vietas deju projektiem. kā korekti uzrakstīt projektu finansiāla atbalsta iegūšanai).
   1 kredītpunkts – 8 lekcijas (A bloks): trešdienās no plkst. 9:00 līdz 10:30. Pasniedzējs Edmunds Veizāns.
  2. Pedagoģiskā psiholoģija – pielīdzināma pedagoģiskās izglītības prasībām. 1 kredītpunkts – 8 lekcijas (A bloks): ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 10:30. Pasniedzējs Edmunds Veizāns.
  3. Kolektīva vadīšanas metodika – pielīdzināma pedagoģiskās izglītības prasībām. 1 kredītpunkts – 10 lekcijas (B bloks): ceturtdienās no plkst. 10:40 līdz 12:10. Pasniedzējs Edmunds Veizāns.
  4. Audzināšanas teorija un metodika – pielīdzināma pedagoģiskās izglītības prasībām.   1 kredītpunkts – 8 lekcijas (A bloks): ceturtdienās no plkst. 12:20 līdz 13:50. Pasniedzējs Edmunds Veizāns.
  5. Autortiesības (mūzikas sistemātiskā zinātne) mūzikas izmantošana deju studiju nodarbībās un deju horeogrāfiju radīšanā. 4 lekcijas (A bloks) – teorija un praktikums: trešdienās no plkst. 10:40 līdz 12:10.
   Pasniedzējs Edmunds Veizāns.
  6. Mūzikas montēšanas pamati horeogrāfijā – deju šoviem, priekšnesumiem, sacensībām (B bloks). (Sākot no septembra)
   Pasniedzējs Edmunds Veizāns.
  7. Dejas gaismošanas pamati – kas jāzina par gaismu tehniskajiem risinājumiem, lai paspilgtinātu dejas priekšnesumu.
   1 kredītpunkts – (4 lekcijas + praktikumi (A bloks). (Sākot no septembra)
   Pasniedzējs Egils Kupčs.
  8. Hip-hop kultūras deju stili (1-3 kredītpunkti (C bloks) – praktikums dažādi līmeņi: pirmdienās 10:40 – 14:20, trešdienās no plkst. 12:50-14:20 un ceturtdienās no plkst. 10:40 – 12:10.
   Pasniedzēja Kristina Tumakova. (laiki jāpracizē, tie var atšķirties)
  9. Džeza deja (1 kredītpunkts (C bloks) – praktikums: otrdienās no plkst. 14:30 līdz 16:00.
   Pasniedzēja Olga Spridzāne. (laiki jāpracizē, tie var atšķirties)
  10. Laikmetīgā deja (1-3 kredītpunkti (C bloks) – praktikums dažādi līmeņi: pirmdienās 19:00 – 14:20 , trešdienās 12:50-16:00, ceturtdienās 10:40-12:10.  Laiks un sarežģītības līmenis jāsaskaņo iepriekš.
   Pasniedzēja Ksenija Simanova (laiki jāpracizē, tie var atšķirties)
  11. Dejas kompozīcija (1-2 kredītpunkti (B bloks) – teorija: 10:40-12:10, praktikums: pirmdienās no plkst. 14:30 līdz 16:00
   Pasniedzēja Inga Raudinga. (Sākot no septembra)
  12. Dejas improvizācija (1 kredītpunkts (B bloks) – praktikums: otrdienās no plkst. 12:50-16:00.
   Pasniedzēja Ksenija Simanova. (laiki jāpracizē, tie var atšķirties)

   

Kamēr ir spēkā esoši ierobežojumi nodarbībām klātienē, visas lekcijas notiek attālināti!
Kad būs atcelti ierobežojumi teorijas lekcijas varēs apmeklēt gan klātienē, gan attālināti, praktiskās lekcijas varēs apmeklēt tikai klātienē.

Maksa par lekcijām:

1 lekcijas ilgums – 1.5 stunda jeb 90 minūtes.

1 lekcija – 20 EUR

4 lekcijas – 50 EUR

8 līdz 12 lekcijas – 100 EUR (1 kredītpunkta apmērs)

 • Norēķinus par lekcijām var veikt klātienē (tikai ar maksājumu karti) vai pārskaitot internetbankā uz rēķina pamata (rēķins tiek sagatavots pēc tam, kad persona ir reģistrēta klausītāja statusam).
 • Ja maksa tiek veikta no uzņēmuma, tad rēķina izrakstīšanas brīdī, klausītājam jāiesniedz uzņēmuma rekvizīti.
 • Lekciju beigās klausītājs saņem apliecinājumu par noklausīto stundu skaitu. Ja klausītājs ir apguvis lekcijas pilnā apmērā (8 līdz 12 h) un sekmīgi nokārtojis gala pārbaudījumu (ieskaite vai eksāmens), tad kursa noslēgumā klausītājam tiek izsniegta izziņa par iegūto kredītpunktu.

Papildu informācija par lekcijām un to saturu:

Edmunds Veizāns, LKK deju programmas vadītājs

E-pasts: [email protected]

Mob. +371 29262327

_________________________________________________________________________

Apgūstot augstāk minētās lekcijas iespējams:

 1. Saņemt LKA LKK apliecību par apgūtajiem tematiem, stundu skaitu un nosaukumiem, kas ir pielīdzināmi profesionālās pilnveides kursiem.
 2. Pēc sekmīgu eksāmenu nokārtošanas iespējams saņemt arī akadēmisko izziņu par apgūtiem tematiem un stundu skaitu , kas tiek izteikti kredītpunktos, kas tiek pielīdzināti 2018. gada 11. septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 569, minētajos punktos Nr. 6.1., 6.2., 6.3.  par nepieciešamajām prasībām pedagogu izglītībai.