Piedāvājums klausītājiem

Vēlaties noklausīties kādu no LKK lekcijām?

Apmeklējiet sev interesējošos studiju kursus un saņemiet augstākās izglītības iestādes apliecinājuma sertifikātu par studiju kursa apguvi.

Aktuālie studiju kursi klausītājiem 2020. gada RUDENĪ:

REĢISTRĀCIJA KURSIEM -> !!! SPIED ŠEIT !!!

 1. Pedagoģiskā psiholoģija: pielīdzināma pedagoģiskās izglītības prasībām.
  1 kredītpunkts – 8 lekcijas (A bloks): ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 10.30. Pasniedzējs Edmunds Veizāns.
 2. Kolektīva vadīšanas metodika: pielīdzināma pedagoģiskās izglītības prasībām. 1 kredītpunkts – 10 lekcijas (B bloks): ceturtdienās no plkst. 10.40 līdz 12.10. Pasniedzējs Edmunds Veizāns.
 3. Audzināšanas teorija un metodika – pielīdzināma pedagoģiskās izglītības prasībām. 1 kredītpunkts – 8 lekcijas (A bloks): trešdienās no plkst. 10.40 līdz 12.10. Pasniedzējs Edmunds Veizāns.
 4. Mūzikas montēšanas pamati horeogrāfijā – deju šoviem, priekšnesumiem, sacensībām (B bloks): trešdienās no plkst. 9.00 līdz 10.30. Pasniedzējs Edmunds Veizāns.
 5. Autortiesības mūzikas izmantošanai deju studiju nodarbībās un deju horeogrāfiju radīšanā. 4 lekcijas (A bloks) – praktikums: pavasarī.
  Pasniedzējs Edmunds Veizāns.
 6. Dejas gaismošanas pamati: kas jāzina par gaismu tehniskajiem risinājumiem, lai paspilgtinātu dejas priekšnesumu.
  1 kredītpunkts – 4 lekcijas + praktikumi (A bloks): otrdienās no plkst. 9.00 līdz 10.30. Pasniedzējs Egils Kupčs (Sākot no 6. oktobra).
 7. Hip-hop kultūras deju stili: 1 līdz 2 kredītpunkti (C bloks) – praktikums iesācējiem: otrdienās no plkst. 10.40 līdz 14.20 . Ar priekšzināšanām: trešdienās no plkst. 12.50 līdz 14.20 un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 10:30. Pasniedzēja Kristina Tumakova.
 8. Džeza deja: 1 kredītpunkts (C bloks) – praktikums: otrdienās no plkst. 10:40 līdz 12:10. Pasniedzēja Olga Spridzāne.
 9. Laikmetīgā deja: 1 līdz 3 kredītpunkti (C bloks) – iesācējiem: otrdienās no plkst. 10.40 līdz 14.20, trešdienās no plkst. 14.30 līdz 16.00. Par nodarbībām ar priekšzināšanām trešdienas no plkst. 12.50 līdz 14.20 un ceturtdienās no plkst. 10.40līdz 12.10.  Laiks un sarežģītības līmenis jāsaskaņo iepriekš. Pasniedzēja Ksenija Simanova.
 10. Dejas kompozīcija: 2 kredītpunkti (B bloks) – praktikums: pirmdienās no plkst. 12:50 līdz 16:00. Pasniedzēja Inga Raudinga.
 11. Dejas improvizācija: 1 kredītpunkts (B bloks) – praktikums: ceturtdienās no plkst. 14:30 līdz 16:00. Pasniedzēja Ksenija Simanova.

Maksa par lekcijām:

1 lekcijas ilgums – 1.5 stunda jeb 90 minūtes.

1 lekcija – 20 EUR

4 lekcijas – 50 EUR

8 līdz 12 lekcijas – 100 EUR (1 kredītpunkta apmērs)

 • Norēķini par lekcijām notiek klātienē tikai ar maksājumu karti, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
 • Ja maksa tiek veikta no uzņēmuma, tad rēķina izrakstīšanas brīdī, klausītājam jāiesniedz uzņēmuma rekvizīti.
 • Lekciju beigās klausītājs saņem apliecinājumu par noklausīto stundu skaitu. Ja klausītājs ir apguvis lekcijas pilnā apmērā (8 līdz 12 h) un sekmīgi nokārtojis gala pārbaudījumu (ieskaite vai eksāmens), tad kursa noslēgumā klausītājam tiek izsniegta izziņa par iegūto kredītpunktu.

Papildu informācija par lekcijām un to saturu:

Edmunds Veizāns, LKK deju programmas vadītājs

E-pasts: edmunds.veizans@lkk.gov.lv

Mob. +371 29262327

_________________________________________________________________________

Apgūstot augstāk minētās lekcijas iespējams:

 1. Saņemt LKA LKK apliecību par apgūtajiem tematiem, stundu skaitu un nosaukumiem, kas ir pielīdzināmi profesionālās pilnveides kursiem.
 2. Pēc sekmīgu eksāmenu nokārtošanas iespējams saņemt arī akadēmisko izziņu par apgūtiem tematiem un stundu skaitu , kas tiek izteikti kredītpunktos, kas tiek pielīdzināti 2018. gada 11. septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 569, minētajos punktos Nr. 6.1., 6.2., 6.3.  par nepieciešamajām prasībām pedagogu izglītībai.