Radošās Trešdienas

2021/2022. gads

“ZIEMASSVĒTKI APKĀRT PASAULEI”

“Mēs katrs veidojam savu svētku sajūtu, piepildot to ar ģimenes tradīcijām, kurām iespējams pat var būt vairāku paaudžu ilgums, bet ir svarīgi arī iepazīt citu tautu kultūras iezīmes, lai veidotu cieņpilnu attieksmi, kultūras izpratni un vērtības jau no mazotnes, tāpēc šo pasākumu vēlējamies veidot ar tēliem, kas nāk no dažādām pasaules malām” – tā par pasākumu stāsta tā organizatori 2. kursa studenti no dažādām specializācijām.

 

ZIEMAS IZLAIDUMS 2022

Ziemas izlaiduma pasākuma producēšana un organizēšana tiek uzticēta 2. kursa studentiem un brīvprātīgajiem. Šogad tēma bija “Ceļā uz virsotnēm” ar planētu nozīmju pieskaņu.