Kontakti / Akadēmiskais personāls

Lektore

Aleksandra Devēna

Fotogrāfijas pamati, Fotoreportāža, Dokumentālā fotogrāfija, Fotogrāfijas estētisko virzienu vēsture, Digitālā fotogrāfija, Preses fotogrāfija

Lektors

Jānis Jansons

Producēšanas praktiskie aspekti, Pasākuma praktiskā gaismošana un skaņošana

Lektors

Juris Jonelis

Kultūras pasākumu producēšana, Pasākumu norises principi un režijas pamati, Pasākuma režija

Lektors

Sandis Kalniņš

Kultūras pasākumu producēšana, Pasākumu režija, Kultūras politika

Lektore

Daina Valeine

Ievads studijās un pētniecībā, Pētījumu metodoloģija, Informācijas sistēmas, Klasificēšana

Docente

Katrīne Martinsone-Škapare

Skatuves mākslas pamati, Klasiskā deja, Strečings (staipīšanās metodika), Skatuviskā cittautu deja, Projektu vadība, Latviešu gadskārtu un godu tradīcijas

Lektore

Māra Liniņa

Retorika, Publiskā un skatuves runa

Lektore

Gita Mikuda

Pētījumu metodoloģija

Docents

Vilnis Purēns

Pasaules civilizācijas vēsture, Pasaules mākslas vēsture

Lektore

Inga Raudinga

Kustības mākslas jaunrade, Projektu vadība, Dejas kompozīcija

Docente

Gita Seņka

Projektu vadība

Lektore

Ksenija Simanova

Skatuves mākslas pamati, Improvizācija (teorija un metodika), Dejas improvizācija, Ķermeņa nostādīšana, Laikmetīgā deja

Lektore

Olga Spridzāne

Džeza deja, Projektu vadība

Lektore

Kristina Tumakova

Hip-hop kultūras dejas stili, Skatuves mākslas pamati, Mūsdienu šova deja, Mūsdienu modes deja

Docents

Edmunds Veizāns

Projektu vadība, Mūzikas programmēšana, Mūzikas sistemātiskā zinātne (autortiesības), Kolektīvā vadīšanas metodika, Pedagoģiskā psiholoģija, Audzināšanas teorija un metodika

Lektore

Ilze Pētersone

Krājumu pārvaldība, Digitālo resursu pārvaldība atmiņu institūcijās

Lektore

Olga Astratova

Fotogrāfijas vēsture, Fotosesijas praktiskie aspekti, Fotogrāfija laikmetīgajā mākslā, Web lapu dizains, Digitālā fotogrāfija, Mājaslapu konstruēšana WordPress

Lektore

Aldona Dadzīte

Bibliotēku darba vadība un likumdošana, Ievads bibliogrāfijas zinātnē, Nacionālā bibliogrāfija

Docente

Diāna Čivle

Kultūras procesu vadības pamati

Lektore

Zinta Haļzova

Novadpētniecība bibliotēkās, Informācijas pakalpojumi bibliotēkās I un II

Docente

Brigita Rozenbrika

Risku vadība pasākumu organizēšanā

Lektore

Inese Pudža

Aktiermeistarība

Docente

Rita Spalva

Dejas vēsture