Kontakti / Akadēmiskais personāls

Lektore

Aleksandra Devēna

Fotogrāfijas pamati, Fotoreportāža, Dokumentālā fotogrāfija, Fotogrāfijas estētisko virzienu vēsture, Digitālā fotogrāfija, Preses fotogrāfija

Lektors

Jānis Jansons

Producēšanas praktiskie aspekti, Pasākuma praktiskā gaismošana un skaņošana

Lektors

Juris Jonelis

Kultūras pasākumu producēšana, Pasākumu norises principi un režijas pamati, Pasākuma režija

Lektore

Iveta Krastiņa

Personāla vadība, Sociālā psiholoģija

Lektors

Sandis Kalniņš

Kultūras pasākumu producēšana, Pasākumu režija, Kultūras politika

Lektore

Daina Valaine

Ievads studijās un pētniecībā, Pētījumu metodoloģija, Informācijas sistēmas, Klasificēšana

Docente

Katrīne Martinsone-Škapare

Skatuves mākslas pamati, Klasiskā deja, Strečings (staipīšanās metodika), Skatuviskā cittautu deja, Projektu vadība, Latviešu gadskārtu un godu tradīcijas

Lektore

Māra Liniņa

Retorika, Publiskā un skatuves runa

Lektore

Gita Mikuda

Pētījumu metodoloģija

Docents

Vilnis Purēns

Pasaules civilizācijas vēsture, Pasaules mākslas vēsture

Lektore

Linda Rātfeldere-Rubeze

Uzņēmējdarbības pamati I, Uzņēmējdarbības pamati II

Lektore

Inga Raudinga

Kustības mākslas jaunrade, Projektu vadība, Dejas kompozīcija

Docente

Gita Seņka

Projektu vadība

Lektore

Ksenija Simanova

Skatuves mākslas pamati, Improvizācija (teorija un metodika), Dejas improvizācija, Ķermeņa nostādīšana, Laikmetīgā deja

Lektore

Olga Spridzāne

Džeza deja, Projektu vadība

Lektore

Kristina Tumakova

Hip-hop kultūras dejas stili, Skatuves mākslas pamati, Mūsdienu šova deja, Mūsdienu modes deja

Lektore

Inga Ezera

Profesionālā svešvaloda (angļu valoda)

Docents

Edmunds Veizāns

Projektu vadība, Mūzikas programmēšana, Mūzikas sistemātiskā zinātne (autortiesības), Kolektīvā vadīšanas metodika, Pedagoģiskā psiholoģija, Audzināšanas teorija un metodika

Lektors

Uģis Bērziņš

Pasākumu scenogrāfija, Produktu un pakalpojumu vizuālā identitāte, Modes un dizaina pasākuma producēšana, Pasākumu skatuves dizains un vizuālā identitāte, Mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi

Lektore

Gita Endele

Modes un dizaina pasākumu producēšana, Kultūras pasākumu producēšana, Profesionālā ētika, Profesionālā ētika un profesionālās valodas kultūra

Lektore

Ilze Pētersone

Krājumu pārvaldība, Informācijas avoti un meklēšana

Lektors

Kristaps Zālītis

Profesionālā ētika un profesionālā valodas kultūra, Sociālā psiholoģija un kritiskā domāšana