Vēsture

lkk web baneris 2000

 

Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža (LKA LKK) ir viena no pieredzes un tradīciju bagātākajām koledžām Latvijā, kas piedāvā modernu izglītību kultūras jomā.

LKA LKK ir dibināta 1946.gadā kā Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikums.
Līdz ar straujajām izmaiņām politiskajā situācijā 1990.gadā tika veikta reorganizācija (Latvijas Kultūras skola) un tika izstrādātas jaunas, inovatīvas studiju programmas, kas atbilda jaunajai ekonomiskajai situācijai un darba tirgum.
2002.gadā LKA Latvijas Kultūras koledža kļuva par vienu no pirmajām Ministru Kabineta dibinātajām koledžām – augstākās izglītības iestādi, kas piedāvā pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Ar LR Augstākās izglītības padomes 2004.gada 14.janvāra lēmumu LKK saņēma akreditāciju uz neierobežotu laiku.

Kopš 2012. gada 1. janvāra Latvijas Kultūras kolēdža kļuvusi par Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūru.
Šobrīd LKA LKK ir izglītības iestāde, kas apvieno stipras tradīcijas ar modernu, radošu vidi, studiju programmām un komandu. Mēs lepojamies ar vairāk nekā 500 studentu, kuri 2-3 gados iegūst augstāko izglītību kādā no kultūras nozarēm. Mēs lepojamies ar konkurētspējīgām un radošām studiju programmām, kas apvieno teoriju ar spēcīgu praksi. Mēs sadarbojamies ar kultūras institūcijām visā Latvijā un Eiropā, lai nodrošinātu programmu piesaisti praktiskajam darbam.

LKK ir Latvijas Koledžu asociācijas locekle.

Patiecoties darbam pie starptautiskiem projektiem, arvien paplašinās mūsu ārvalstu sadarbības partneru loks, kas ļauj iepazīties ar darbu kultūras nozarē citā Eiropas valstīs.