Uzņemšana 2024/2025

Izvēlies savu studiju programmu un aizpildi pieteikšanās anketu! Ja vēlies pieteikties vairākās programmās, uz katru no tām aizpildi atsevišķu pieteikuma anketu. 

Pirmais uzņemšanas posms konkursam uz valsts budžeta finansētajām pilna laika klātienes studiju vietām Latvijas Kultūras koledžas studiju programmā  “Kultūras un mākslas procesu organizēšana” un studiju programmā “Deja”
SĀKSIES 2024. GADA 12. JŪLIJĀ UN NOSLĒGSIES 30. JŪLIJĀ.

Pieteikšanās studijām par fiziskas vai juridiskas personas finanšu līdzekļiem uz visām studiju programmām turpinās līdz 19. augustam. Reflektantiem, kas pieteikušies studijām līdz 30. jūlijam, studējot par fiziskas vai juridiskas personas finanšu līdzekļiem, tiks piemērota studiju maksas atlaide.

Nepilna laika studijām  uz maksas studiju vietām dokumentu iesniegšana studiju programmā “Kultūras un mākslas procesu organizēšana” ar specializāciju pasākumu producēšana, studiju programmā “Bibliotēkzinātne un informācija” ar specializāciju bibliotēku un informācijas speciāliest un studiju programmā “Deja” ar specializāciju latviešu deja
SĀKSIES 12. JŪLIJĀ UN NOSLĒGSIES 19. AUGUSTĀ.

Valsts budžeta finansētās vietas nepilna laika studijām nav pieejamas.

Studiju programma Iegūstamā kvalifikācija ar specializāciju Studiju forma Studiju formas apraksts (lekciju laiki)
“Deja”
 
Deju kolektīva vadītājs ar specializāciju Laikmetīgajā dejā Pilna laika klātiene Darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 19:20
Deju kolektīva vadītājs ar specializāciju Hip-hop kultūras dejā Pilna laika klātiene Darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 19:20
Deju kolektīva vadītājs ar specializāciju Džeza dejā Pilna laika klātiene

 

Darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 19:20
Deju kolektīva vadītājs ar specializāciju Latviešu dejā Pilna laika neklātiene Piektdienās no plkst. 14:00 līdz plkst. 19:20 un sestdienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:40.
Deju kolektīva vadītājs ar specializāciju Latviešu dejā Pilna laika klātiene Darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 19:20
“Kultūras un mākslas procesu organizēšana” Kultūras darba speciālists ar specializāciju Pasākumu, teātra režija un aktiera māksla Pilna laika klātiene Darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 19:20
Kultūras darba speciālists ar specializāciju Mūzikas menedžmentā Pilna laika klātiene Darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 19:20
Kultūras darba speciālists ar specializāciju Lietišķā fotogrāfija Pilna laika klātiene Darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 19:20
Kultūras darba speciālists ar specializāciju Videogrāfijā Pilna laika klātiene Darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 19:20
Kultūras darba speciālists ar specializāciju Pasākumu tehniskajā producēšanā Pilna laika klātiene Darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 19:20
Kultūras darba speciālists ar specializāciju Digitālā satura producēšanā Pilna laika klātiene Darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 19:20
  Kultūras darba speciālists ar specializāciju Pasākumu producēšanā Pilna laika klātiene Darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 19:20
  Kultūras darba speciālists ar specializāciju Pasākumu producēšanā Nepilna laika klātiene Pirmdienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 19:20 (2 nedēļas semestrī – klātienes sesija darba dienās no 9:00 līdz plkst. 19:20)
“Bibliotēkzinātne un informācija” Bibliotēku informācijas speciālists Nepilna laika klātiene Sestdienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:40

 

2024./2025. MĀCĪBU GADA UZŅEMŠANAS DATUMI

  1. Pilna laika klātienes studijām studiju programmā “Kultūras un mākslas procesu organizēšana”:
   • Pieteikšanās elektroniski no 12.07. līdz 30.07.
   • Pārrunu organizēšana no 05.08. līdz 07.08.
   • Uzņemšanas rezultātu izziņošana valsts budžeta finansētajām studiju vietām 09.08.
   • Līgumu slēgšana par budžeta studiju vietām 12.08. un 13.08.
   • Līgumu slēgšana par personīgajiem līdzekļiem 14.08. un 15.08.
  2. Nepilna laika klātienes studijām studiju programmā “Kultūras un mākslas procesu organizēšana”/Pasākumu producēšanas specializācija:
   • Pieteikšanās elektroniski no 12.07. līdz 19.08.
   • Pārrunu organizēšana 21.08. un 22.08.
   • Uzņemšanas rezultātu izziņošana pārrunu laikā
   • Līgumu slēgšana no 21.08. līdz 23.08.

   

  1. Nepilna laika klātienes studijām studiju programmā “Bibliotēkzinātne un informācija”:
   • Pieteikšanās elektroniski no 12.07. līdz 19.08.
   • Pārrunu organizēšana un līgumu slēgšana no 21.08 līdz 23.08.

   

  1. Pilna laika klātienes studijām studiju programmā “Deja”:
   • Pieteikšanās elektroniski no 12.07 līdz 30.07.
   • Pārrunu organizēšana 01.08., tajā skaitā iestājpārbaudījums.
   • Uzņemšanas rezultātu izziņošana 09.08.
   • Līgumu slēgšana par budžeta studiju vietām 12.08 un 13.08.
   • Līgumu slēgšana par personīgajiem līdzekļiem 14.08. un 15.08.
  2. Pilna laika neklātienes studijām studiju programmā “Deja”:
   • Pieteikšanās elektroniski no 12.07. līdz 19.08.
   • Pārrunu organizēšana 23.08.
   • Līgumu slēgšana 27.08. un 28.08.

  Reflektantiem, kas pieteikušies studijām līdz 30.07., studējot par fiziskas vai juridiskas personas finanšu līdzekļiem, tiks piemērota studiju maksas atlaide – 100 EUR pirmā gada studiju maksai.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

 • Pases vai ID kartes kopija, uzrādot oriģinālu;
 • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta, sekmju izraksta un centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot to oriģinālus studiju līguma slēgšanas laikā;
 • 1 fotogrāfija (izmērs: 3×4, dokumentu formāts);
 • specializācijas – Laikmetīgā deja, Hip-Hop kultūras deja, Latviešu deja un Džeza deja – reflektantiem (topošajiem studentiem) nepieciešama medicīniskā izziņa;
 • Par dokumentu reģistrāciju jāmaksā 20 EUR. Par dokumentu reģistrāciju maksāt interneta bankā (maksājuma apstiprinājums jāpievieno elektroniski reģistrējoties studijām). Rekvizītus un informācija, kas jānorāda maksājuma uzdevumā skatīt šeit –> Reģistrācijas maksa

Informācija par uzņemšanu:  +371 20229975, [email protected] vai LKA LKK Studiju daļā (18. kab.), iepriekš piesakoties.

STUDIJU PROGRAMMAS pilna laika studijām

Studiju programma “Deja” sagatavo deju kolektīva vadītājus šādās specializācijās:

 • Laikmetīgā deja
 • Latviešu deja
 • Hip-Hop kultūras deja
 • Džeza deja

Studiju programma “Kultūras un mākslas procesu organizēšana” sagatavo kultūras darba speciālistus šādās specializācijās:

 • Pasākumu, teātra režija un aktiera māksla
 • Mūzikas menedžments 
 • Lietišķā fotogrāfija
 • Videogrāfija
 • Digitālā satura producēšana (digitālie mediji, radio, TV, sociālie mediji)
 • Pasākumu producēšana
 • Pasākumu tehniskā producēšana (pilna apjoma tehniskais menedžments, apskaņošana un gaismošana)

STUDIJU PROGRAMMAS nepilna laika studijām

Studiju programma “Kultūras un mākslas procesu organizēšana” sagatavo kultūras darba speciālistus pasākumu producēšanas specializācijā (ieteicama iepriekšēja pieredze vai zināšanas kultūras darbā).

Nepilna laika klātienes studijas specialitātē “Pasākumu producēšana” ieteicamas tiem, kas jau strādā kultūras jomā. Darba pieredzes apraksts ir jāietver motivācijas vēstulē un jāizklāsta pārrunu laikā.

Nepilna laika studijas specialitātē “Pasākumu producēšana” notiek pirmdienās, katra semestra noslēgumā notiek 2 nedēļu klātienes sesijas.

Studējot nepilna laika klātienē, interesenti var izvēlēties:

 • pilnībā apgūt visu studiju programmu un iegūt pirmā līmeņa augstāko izglītību;
 • apgūt vairākus studiju kursus un saņemt apliecinājumu par studiju kursu apguvi (kārtojot gala pārbaudījumus) vai saņemt apliecinājumu par studiju kursu noklausīšanos (bez gala pārbaudījumiem);
 • apgūt vienu sev interesējošu studiju kursu, saņemot apstiprinājumu par tā apguvi vai noklausīšanos.

Studiju programma “Bibliotēkzinātne un informācija” – sagatavo bibliotēku informācijas speciālistus ar specializāciju:

 • Bibliotēku un informācijas speciālists

Saskaņojot ar Augstākās izglītības padomi nepilna laika studijās tiek noteikts papildu iestājpārbaudījums – pārrunas, kuru mērķis ir noskaidrot reflektanta iepriekš apgūto prasmju un zināšanu apjomu, atbilstību izvēlētajai studiju programmai.

Studiju programma “Deja” – sagatavo deju kolektīva vadītājus ar specializāciju:

 • Latviešu deja

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

Studenti piedalās konkursā uz valsts budžeta apmaksātām studiju vietām. Lai nodrošinātu, ka reflektantu vērtējumi tiek izteikti pēc vienotas sistēmas, vērtējumiem valsts pārbaudes darbos un obligātajos centralizētajos eksāmenos tiek piešķirts punktu skaits saskaņā ar uzņemšanas noteikumu 1. pielikumam pievienoto dokumentu – “Pretendentu salīdzināšanas kārtība”.

Saskaņojot ar Augstākās izglītības padomi pilna laika studijās tiek noteikti papildu iestājpārbaudījumi – pārrunas, kuru mērķis ir noskaidrot reflektanta iepriekš apgūto prasmju un zināšanu apjomu, atbilstību izvēlētajai studiju programmai un specializācijai. Pieredzei un darbībai kultūras jomā nav noteicoša nozīme, pieteikties var arī bez iepriekšējas pieredzes izvēlētajā specializācijā. Būtiska nozīme ir motivācijai – kādēļ reflektants izvēlas konkrēto specializāciju. Pārrunās reflektanta zināšanas un motivācija tiek vērtēta, reflektantam jāsaņem vismaz 40 punkti, pretējā gadījumā nav iespējams piedalīties konkursā uz valsts budžeta apmaksātām studiju vietām.

Vērtēšanas komisijā piedalās koledžas akadēmiskā personāla pārstāvji un specializāciju vadītāji.

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI PILNA LAIKA STUDIJĀM

Kvalifikācija “Kultūras darba speciālists’’ ar specializāciju – Pasākumu, teātra režija un aktiera māksla:

 • pārrunas + radošais uzdevums;
 • motivācijas vēstule (izdrukāta);
 • potenciālā studenta pieredzes /radošā portfolio (brīvi izvēlētā formātā) vai radošo ideju prezentācija.

Kvalifikācija “Kultūras darba speciālists” ar specializāciju – Mūzikas menedžments:

 • pārrunas;
 • motivācijas vēstule (izdrukāta).

Kvalifikācija “Kultūras darba speciālists” ar specializāciju – Lietišķā fotogrāfija:

 • pārrunas;
 • potenciālā studenta pieredzes un/vai radošā portfolio prezentācija vai ideju portfolio (elektroniskā formātā, papildus var būt drukātais portfolio, kas nav obligāti).

Kvalifikācija “Kultūras darba speciālists” ar specializāciju – Videogrāfija:

 • pārrunas;
 • potenciālā studenta pieredzes /radošā portfolio prezentācija (elektroniskā formātā, papildus var būt drukātais portfolio, kas nav obligāti). Iesūtīts līdz 30.07.2024

Kvalifikācija “Kultūras darba speciālists” ar specializāciju – Digitālā satura producēšana:

 • pārrunas;
 • motivācijas vēstule (izdrukāta).

Kvalifikācija “Kultūras darba speciālists” ar specializāciju – Pasākumu tehniskā producēšana:

 • pārrunas;
 • motivācijas vēstule (izdrukāta).

Kvalifikācija “Kultūras darba speciālists” ar specializāciju – Pasākumu producēšana:

 • pārrunas;
 • motivācijas vēstule (izdrukāta).

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI NEPILNA LAIKA STUDIJĀM

Kvalifikācija “Kultūras darba speciālists” ar specializāciju- Pasākumu producēšana:

 • pārrunas;
 • motivācijas vēstule (izdrukāta);
 • potenciālā studenta pieredzes /radošā portfolio prezentācija (brīvi izvēlētā formātā).

Informācija par uzņemšanu:
Tālr. +371 67846238, +371 20229975
e-pasts: [email protected]
vai LKA LKK Studiju daļā (18. kab.)

DARBA LAIKS:
Pirmdiena – ceturtdiena 9:00 – 17:00
Piektdiena 9:00 – 16:00

UZZINI VAIRĀK – UzŅemŠanas_noteikumi_2024/2025