Kontakti / Administratīvais personāls

 

Direktore

Diāna Čivle
[email protected]
26496644

DIREKTORES VIETNIECE STUDIJU DARBĀ

Sandra Sviķe
[email protected]

DIREKTORES VIETNIECE Attīstības, STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS UN ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS JAUTĀJUMOS

Brigita Rozenbrika
[email protected]

Starptautisko projektu koordinatore

Gita Seņka
[email protected]

Tālākizglītības un ERASMUS+ projektu koordinators

Daiga Bokuma
[email protected]
67846244

SEKRETARIĀTA VADĪTĀJA

Maija Zara
[email protected]
67846244
28712428

Studiju daļas vadītāja

Gunta Rudzīte
[email protected]
20229975
67846238

STUDIJU DAĻAS VECĀKĀ LIETVEDE

Arnita Rakstiņa
[email protected]
29447178
67846238

Studiju programmas “mākslas institūciju pārvaldība” nodaļas vadītāja

Gita Endele
[email protected]
26620298

DEJAS NODAĻAS VADĪTĀJS, STUDIJU PROGRAMMAS “LAIKMETĪGĀ DEJA” vadītājs

Edmunds Veizāns
[email protected]
29262327

Personāla SPECIĀLISTE

Kristīne Gaile
[email protected]
67271182

Galvenā grāmatvede

Lelde Strazdiņa
[email protected]
67271182

materiāli tehniskās un saimniecības nodaļas vadītājs

Andris Gauja

Datortīkla administrators

Uldis Kalniņš
[email protected]
28620777

studiju datu bāzu administratore

Laura Valentīna Zahareviča
[email protected]

Mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste

Saule Ķūrena
[email protected]
29328714

STUDIJU PROGRAMMAS “Bibliotēkzinātne un informācija” vadītāja

Gita Mikuda
[email protected]
26754623

BIBLIOTĒKAS UN INFORMĀCIJAS CENTRA VADĪTĀJA

Daina Valeine
[email protected]
67846243
22019437

Bibliotekāre, atbildīgā persona par arhīva pārvaldību

Lolita Graudiņa
[email protected]
67846243 (Bibliotēka)

Dežuranti

67846249