Kontakti / Administratīvais personāls

DIREKTORE

Sandra Plota
[email protected]
29102075Pieņemšanas laiki:
1) Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 16.30;
2) Ceturtdienās no plkst. 11.00 līdz 12.30.Lūgums vizīti iepriekš pieteikt pie sekretariāta vadītājas Anitas Jēkabsones (13. kabinets, tel. nr. 20208216, e-pasts: [email protected]).

DIREKTORES VIETNIECE ATTĪSTĪBAS, STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS UN ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS JAUTĀJUMOS

Gita Seņka
[email protected]

DIREKTORES VIETNIECE STUDIJU DARBĀ

Iveta Krastiņa
[email protected] 29382838

DIREKTORES VIETNIECE STUDIJU DARBĀ (PROMBŪTNĒ)

Evita Pīlēģe
[email protected]
25456024

SEKRETARIĀTA VADĪTĀJA

Anita Jēkabsone
[email protected]
[email protected]
67846238
20208216

Studiju daļas vadītāja

Linda Rātfeldere – Rubeze
[email protected]; [email protected]
67846238
20229975

STUDIJU DAĻAS VECĀKĀ LIETVEDE

Arnita Rakstiņa
[email protected]
67846238
27834908

Mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja

Elīna Kolna
[email protected]
26607962

Kvalitātes un kompetenču attīstības centra vadītāja

Gita Endele
[email protected]
26620298

INFORMĀCIJAS UN TEHNOLOĢIJU VIRZIENA VADĪTĀJS

Jānis Jansons
[email protected]
26330259

SKATUVES MĀKSLU VIRZIENA VADĪTĀJS

Juris Jonelis
[email protected]
22041939

DEJAS NODAĻAS VADĪTĀJS, STUDIJU PROGRAMMAS “LAIKMETĪGĀ DEJA” DIREKTORS

Edmunds Veizāns
[email protected]
29262327

STUDIJU PROGRAMMAS “Bibliotēkzinātne un informācija” DIREKTORE

Bibliotēku informācijas speciālista specializācijas vadītāja
Gita Mikuda
[email protected]
26754623

Personāla vadītāja, DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTE, ERASMUS+ KOORDINATORE

Maira Smilgdrīva
[email protected]
67846244
20229970

Saimniecības nodaļas vadītāja

Nellija Dūda
[email protected]
67846242
26553720

Tehniskās nodaļas vadītājs

Arnis Veisbārdis
[email protected]
29499537

Datortīkla administrators

Galvenā grāmatvede

Lelde Strazdiņa
[email protected]
67271182

Grāmatvede

BIBLIOTĒKAS UN INFORMĀCIJAS CENTRA VADĪTĀJA

Daina Valeine
[email protected]
67846243
22019437

Bibliotekāre, atbildīgā persona par arhīva pārvaldību

Lolita Graudiņa
[email protected]
67846243 (Bibliotēka)
67846247 (Arhīvs)

Studentu pašpārvaldes prezidents

Roberts Briediņš
[email protected]
25678815

Dežuranti

67846249