Kontakti / Administratīvais personāls

 

Direktore

Diāna Čivle
[email protected]
26496644

DIREKTORES VIETNIECE STUDIJU DARBĀ

Iveta Krastiņa
[email protected]

DIREKTORES VIETNIECE Attīstības, STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS UN ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS JAUTĀJUMOS

Brigita Rozenbrika
[email protected]

Starptautisko projektu koordinatore

Gita Seņka
[email protected]

Tālākizglītības un ERASMUS+ projektu koordinators

Daiga Bokuma
[email protected]
67846244

SEKRETARIĀTA VADĪTĀJA

Endija Valdmane
[email protected]
[email protected]
67846244

Studiju daļas vadītāja

Linda Rātfeldere – Rubeze
[email protected]; [email protected]
20229975
67846238
 

STUDIJU DAĻAS VECĀKĀ LIETVEDE

Arnita Rakstiņa
[email protected]
29447178
67846238

Studiju programmas “mākslas institūciju pārvaldība” nodaļas vadītāja

Gita Endele
[email protected]
26620298

Izrāžu industrijas un tehnoloģiju virziena projektu vadītājs

Jānis Jansons
[email protected]
26330259

SKATUVES MĀKSLas VIRZIENA VADĪTĀJS

Juris Jonelis
[email protected]
22041939

DEJAS NODAĻAS VADĪTĀJS, STUDIJU PROGRAMMAS “LAIKMETĪGĀ DEJA” vadītājs

Edmunds Veizāns
[email protected]
29262327

STUDIJU PROGRAMMAS “Bibliotēkzinātne un informācija” vadītāja

Bibliotēku informācijas speciālista specializācijas vadītāja
Gita Mikuda
[email protected]
26754623

Personāla SPECIĀLISTE

Monta Fricmane
[email protected]
67271182

materiāli tehniskās un saimniecības nodaļas vadītājs

Andris Gauja

Datortīkla administrators

Uldis Kalniņš
[email protected]
28620777

Galvenā grāmatvede

Lelde Strazdiņa
[email protected]
67271182

Grāmatvede

Tatjana Mosenko
[email protected]
67271182

Mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste

Elīna Dambekalne
[email protected]

BIBLIOTĒKAS UN INFORMĀCIJAS CENTRA VADĪTĀJA

Daina Valeine
[email protected]
67846243
22019437

Bibliotekāre, atbildīgā persona par arhīva pārvaldību

Lolita Graudiņa
[email protected]
67846243 (Bibliotēka)

Dežuranti

67846249