Kontakti / Administratīvais personāls

DIREKTORE

Sandra Plota
sandra.plota@lkk.gov.lv
29102075Pieņemšanas laiki:
1) Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 16.30;
2) Ceturtdienās no plkst. 11.00 līdz 12.30.Lūgums vizīti iepriekš pieteikt pie sekretariāta vadītājas Anitas Jēkabsones (13. kabinets, tel. nr. 20208216, e-pasts: anita.jekabsone@lkk.gov.lv).

DIREKTORES VIETNIECE ATTĪSTĪBAS, STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS UN ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS JAUTĀJUMOS

Gita Seņka
gita.senka@lkk.gov.lv

DIREKTORES VIETNIECE STUDIJU DARBĀ

Iveta Krastiņa
iveta.krastina@lkk.gov.lv 29382838

DIREKTORES VIETNIECE STUDIJU DARBĀ (PROMBŪTNĒ)

Evita Pīlēģe
evita.pilege@lkk.gov.lv
25456024

SEKRETARIĀTA VADĪTĀJA

Anita Jēkabsone
anita.jekabsone@lkk.gov.lv
lkk@lkk.gov.lv
67846238
20208216

Studiju daļas vadītāja

Linda Rātfeldere – Rubeze
studinfo@lkk.gov.lv; linda.ratfeldere-rubeze@lkk.gov.lv
67846238
20229975

STUDIJU DAĻAS VECĀKĀ LIETVEDE

Arnita Rakstiņa
arnita.rakstina@lkk.gov.lv
67846238
27834908

SABIEDRISKO ATTIECĪBU UN ATTĪSTĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJA, ERASMUS+ KOORDINATORE

Kristiāna Tumena
kristiana.tumena@lkk.gov.lv
28831710

KULTŪRAS MENEDŽMENTA NODAĻAS VADĪTĀJA, STUDIJU PROGRAMMAS “MĀKSLAS INSTITŪCIJU PĀRVALDĪBA” DIREKTORE

Dita Pfeifere
dita.pfeifere@lkk.gov.lv
29134512

Kvalitātes un kompetenču attīstības centra vadītāja

Gita Endele
gita.endele@lkk.gov.lv
26620298

INFORMĀCIJAS UN TEHNOLOĢIJU VIRZIENA VADĪTĀJS

Jānis Jansons
janis.jansons@lkk.gov.lv
26330259

SKATUVES MĀKSLU VIRZIENA VADĪTĀJA

Linda Arhinoviča
linda.arhinovica@lkk.gov.lv
28660809

SKATUVES MĀKSLU VIRZIENA VADĪTĀJS

Juris Jonelis
juris.jonelis@lkk.gov.lv
22041939

DEJAS NODAĻAS VADĪTĀJS, STUDIJU PROGRAMMAS “LAIKMETĪGĀ DEJA” DIREKTORS

Edmunds Veizāns
edmunds.veizans@lkk.gov.lv
29262327

STUDIJU PROGRAMMAS “Bibliotēkzinātne un informācija” DIREKTORE

Bibliotēku informācijas speciālista specializācijas vadītāja
Gita Mikuda
gita.mikuda@lkk.gov.lv
26754623

Personāla vadītāja

Maira Smilgdrīva
maira.smilgdriva@lkk.gov.lv
67846244
20229970

Saimniecības nodaļas vadītāja

Nellija Dūda
nellija.duda@lkk.gov.lv
67846242
26553720

Tehniskās nodaļas vadītājs

Mārtiņš Valainis
martins.valainis@lkk.gov.lv
20229972

Datortīkla administrators

uldis.kalnins@lkk.gov.lv
28620777

Galvenā grāmatvede

Lelde Strazdiņa
lelde.strazdina@lkk.gov.lv
67271182

Grāmatvede

tatjana.mosenko@lkk.gov.lv
67271182

BIBLIOTĒKAS UN INFORMĀCIJAS CENTRA VADĪTĀJA

Daina Valeine
daina.valeine@lkk.gov.lv
67846243
22019437

Bibliotekāre, atbildīgā persona par arhīva pārvaldību

Lolita Graudiņa
lolita.graudina@lkk.gov.lv
67846243 (Bibliotēka)
67846247 (Arhīvs)

Studentu pašpārvaldes prezidents

Dežuranti

67846249