Kontakti / Administratīvais personāls

DIREKTORES P.I., DIREKTORES VIETNIECE STUDIJU DARBĀ

Iveta Krastiņa
[email protected]
67846238

DIREKTORES VIETNIECE ATTĪSTĪBAS, STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS UN ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS JAUTĀJUMOS

Gita Seņka
[email protected]

DIREKTORES VIETNIECE STUDIJU DARBĀ (PROMBŪTNĒ)

Evita Pīlēģe
[email protected]

SEKRETARIĀTA VADĪTĀJA

Anita Jēkabsone
[email protected]
[email protected]
67846238

Studiju daļas vadītāja

Linda Rātfeldere – Rubeze
[email protected]; [email protected]
67846238
20229975

STUDIJU DAĻAS VECĀKĀ LIETVEDE

Arnita Rakstiņa
[email protected]
67846238
20229975

Kvalitātes un kompetenču attīstības centra vadītāja

Gita Endele
[email protected]
26620298

INFORMĀCIJAS UN TEHNOLOĢIJU VIRZIENA VADĪTĀJS

Jānis Jansons
[email protected]
26330259

SKATUVES MĀKSLas VIRZIENA VADĪTĀJS

Juris Jonelis
[email protected]
22041939

DEJAS NODAĻAS VADĪTĀJS, STUDIJU PROGRAMMAS “LAIKMETĪGĀ DEJA” DIREKTORS

Edmunds Veizāns
[email protected]
29262327

STUDIJU PROGRAMMAS “Bibliotēkzinātne un informācija” DIREKTORE

Bibliotēku informācijas speciālista specializācijas vadītāja
Gita Mikuda
[email protected]
26754623

Personāla SPECIĀLISTE

Monta Fricmane
[email protected]
67846244

Tehniskās nodaļas vadītājs

Arnis Veisbārdis
[email protected]
29499537

Datortīkla administrators

Galvenā grāmatvede

Lelde Strazdiņa
[email protected]
67271182

Grāmatvede

BIBLIOTĒKAS UN INFORMĀCIJAS CENTRA VADĪTĀJA

Daina Valeine
[email protected]
67846243
22019437

Bibliotekāre, atbildīgā persona par arhīva pārvaldību

Lolita Graudiņa
[email protected]
67846243 (Bibliotēka)

KULTŪRAS MENEDŽMENTA NODAĻAS VADĪTĀJA P.I., ERASMUS+ KOORDINATORE

Daiga Bokuma
[email protected]

Dežuranti

67846249