LAIS

Latvijas Augstskolu Informatīvā Sistēma (LAIS) ietver daļu no Latvijas Universitātes Informatīvās Sistēmas (LUIS) funkcionalitātes, kas pielāgota augstskolu vajadzībām. Augstskolu studentiem un darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja saņemt piekļuvi LAIS.

  Atzīmes var redzēt šeit

LAIS paroli un lietotājvārdu var saņemt Studiju daļā (līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments)

 

Apzīmējums koledžā Apzīmējums  LAISā Piezīmes
Starpieskaite
(studiju kurss nākamajā semstrī turpināsies)
Sad.kurss (starpieskaite)  –
Ieskaite
(gala pārbaudījums ar 1 kredītpunktu)
Ieskaite ar atzīmi  –
Eksāmens
(gala pārbaudījums ar 2 vai vairāk kredītpunktiem)
Eksāmens Studiju kurss ilgst 1 semestri
Sad.kurss (eksāmens) Studiju kurss vairāku semestru garumā
Sad.kurss (eksāmens/DP) Datu bāze veido ierakstu atzīmei, kura parādīsies diploma pielikumā