ERASMUS+ programma

Erasmus plus

 

 

2013. gada 19. novembrī Eiropas Parlamentā apstiprināja jauno ES programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+. Jaunā Erasmus+ programma apvieno vairākas iepriekšējās programmas (tajā skaitā Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, Mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus Mundus, Tempus, u.c. ). Programma darbosies no 2014. līdz 2020. gadam.

Erasmus+ atbalsta trīs galvenos aktivitāšu tipus:

  1. Mācību mobilitātes indivīdiem, gan ES, gan ārpus ES
  2. Starpinstitucionālā sadarbība – sadarbības projekti starp izglītības iestādēm, jaunatnes organizācijām, uzņēmumiem, vietējām un reģionālajām autoritātēm un NVO
  3. Politikas izmaiņas ES valstīs un sadarbība ar ne ES valstīm

Vairāk informācijas par programmu   icon-external-link-square  VIAA mājaslapā

 

DALĪBVALSTIS

Erasmus+ mobilitātes tiek īstenotas kādā no Erasmus+ programmas valstīm. Erasmus+ programmā piedalās 34 valstis:

  • ES 28 dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija
  • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis – Islande, Norvēģija, Lihtenšteina
  • ES kandidātvalstis – Turcija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

No 2015./2016.studiju gada tiek uzsākta arī starptautiskā studentu un personāla mobilitāte (pagaidām – izņemot studentu prakses), kurā piedalās valstis no četrām valstu grupām – IPA (Rietumu Balkānu valstis), ENI (Austrumu partnervalstis, dienvidu Vidusjūras valstis, Krievijas Federācija), DCI (Āzija, Centrālā Āzija, Latīņamerika, Dienvidāfrika), PI (Industrializētā Amerika, Industrializētā Āzija).  icon-file-text  Erasmus+ partnervalstu saraksts

 

ERASMUS HARTA

Lai īstenotu Erasmus+ programmu, augstskolai ir jāiegūst Erasmus Universitātes harta, kas ir Eiropas Komisijas izsniegts rakstisks dokuments, kurā noteikti pamatprincipi, kas augstākās izglītības institūcijām jāievēro, organizējot un īstenojot Erasmus programmas aktivitātes.

 

PRIEKŠROCĪBAS

Galvenās priekšrocības, kas uzlabos mācību mobilitātes procesu, jaunajai Erasmus+ programmai:

  • Students var studēt ārvalstīs un/vai iet praksē (līdz 12 mēnešiem kopā) katrā no trim augstākās izglītības līmeņiem (pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība/bakalaurs, maģistrantūra un doktorantūra)
  • Arī absolventam ir tiesības doties Erasmus+ praksē gada laikā pēc absolvēšanas, ja pieteikums praksei ir iesniegts laikā, kamēr viņš ir bijis studentu skaitā
  • Augstākās izglītības iestādes darbinieki var doties apmācībā vai lasīt lekcijas uz ārzemēm – mobilitātes periods ir no 2 dienām (neieskaitot ceļojuma dienas) līdz 2 mēnešiem un minimālais lekciju apjoms vienai docēšanas mobilitātei ir 8 mācību stundas

 

OLS

Studentiem, kas dodas mobilitātē ilgāk par diviem mēnešiem, obligāti jāveic savu valodas prasmju izvērtējums Tiešsaistes valodas atbalsta (Online Linguistic Suport (OLS) vietnē.

Tiem, kuri vēlēsies uzlabot savas valodas prasmes, tiek piedāvāta iespēja mācīties valodas tiešsaistes apguves kursos. Kursu ietvaros pieejami dažādi vārdu krājuma papildināšanas, lasīšanas, sapratnes, gramatikas, izrunas uzdevumi, mācību stundas tiešsaistē ar pasniedzējiem, forumi, kā arī padomi no iepriekšējiem Erasmus+ dalībniekiem.

Tiešsaistes valodas atbalsts šobrīd pieejams angļu, vācu, franču, spāņu, itāļu un holandiešu valodās.

 

NODERĪGI

 

icon-external-link-square  Maini dzīvi, domā plašāk! – buklets par ERASMUS+

icon-external-link-square  Rokasgrāmata par mobilo studentu tiesībām Eiropas Savienībā