AUGSTSKOLAS PERSONĀLA APMĀCĪBA UZŅĒMUMOS UN AUGSTSKOLĀS

Erasmus plus

 

Erasmus+ personāla mobilitāte dod iespēju augstskolu akadēmiskajam un citam personālam pavadīt no 2 dienām līdz 2mēnešiem ilgu apmācības periodu uzņēmumā vai organizācijā, augstskolā citā Erasmus+ dalībvalstī.

Personāla apmācības mobilitātes mērķi ir:

  • dot iespēju augstskolas personālam apgūt zināšanas un konkrētas prasmes no ārvalstu partneru pieredzes un labās prakses un uzlabot praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas viņu pašreizējā darbā un profesionālajā attīstībā;
  • palīdzēt attīstīt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem;
  • motivēt studentus un personālu iesaistīties mobilitātē un palīdzēt viņiem sagatavoties mobilitātes periodam.

Brauciens uz partneruzņēmumu, organizāciju vai iestādi var būt: īss prakses periods, darba novērošanas brauciens, studiju brauciens, seminārs utt.

Darbiniekiem LKA LKK jāiesniedz darba plāns, ko apstiprinājis uzņemošais uzņēmums/ iestāde (darba plāna minimālās prasības (angļu valodā)).

Pieteikšanās Erasmus+ personāla mobilitātei notiek LKA LKK Erasmus+ izsludinātā konkursa laikā atbilstīgiErasmus+ konkursa noteikumiem.

Aktuālie Eiropas augstskolu Erasmus+ mobilitāšu piedāvājumi personālam: http://staffmobility.eu/staff-week-search


PAPILDUS INFORMĀCIJA:

Daiga Bokuma

Erasmus+ koordinatore

Bruņinieku iela 57, 13.kab.

e-pasts: [email protected]