Erasmus konkurss

STUDENTU MOBILITĀTES

LKA LKK divas reizes gadā (rudenī un pavasarī) izsludina Erasmus+ studiju un prakses mobilitātes konkursu studentiem uz studiju un prakses vietām. Ja līdz studiju gada beigām pieejams papildu finansējums Erasmus+ studiju vai prakses stipendijām un papildu studiju vietas sadarbības augstskolās, LKA LKK izsludina papildu konkursu studentu mobilitātei.

Studentu mobilitātes konkursa pieteikumus izskata un izvērtē LKA LKK direktores apstiprinātā Erasmus+ mobilitātes konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija.

Iesniegto pieteikumu vērtēšanas kritēriji studijām un praksēm ārvalstīs:

  • pieteikuma kvalitāte un atbilstība;
  • pretendenta atbilstība Erasmus+ mobilitātes programmai;
  • studenta līdzšinējās sekmes, motivācija, radošā aktivitāte;
  • svešvalodu zināšanas.

Komisijas locekļi katrs vērtē mobilitātes pretendenta iesniegtos dokumentus, liekot vērtējumu 10 ballu sistēmā. Kopvērtējumu veido: 50% – CV, pieteikuma anketa, rekomendācijas vēstule; 15% – motivācijas vēstule; 20% – svešvalodu zināšanas; 15% – sekmju rādītāji.

 

PERSONĀLA MOBILITĀTES

LKA LKK divas reizes gadā (rudenī un pavasarī) izsludina Erasmus+ personāla mobilitātes konkursu. Ja līdz studiju gada beigām pieejams papildu finansējums Erasmus+ personāla mobilitāšu stipendijām, tiek izsludināts papildu konkurss docētāju mobilitātei.

Personāla mobilitātes konkursa pieteikumus izskata un izvērtē LKA LKK direktores apstiprinātā Erasmus+ mobilitātes konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija.

Iesniegto pieteikumu vērtēšanas kritēriji personāla mobilitātēm:

  • pieteikuma kvalitāte un atbilstība;
  • pretendenta atbilstība Erasmus+ mobilitātes programmai;
  • docētāja motivācija, radošā aktivitāte, mobilitātes nozīmīgums LKA LKK mērķu un īstenošanai.

 

Komisijas locekļi katrs vērtē mobilitātes pretendenta iesniegtos dokumentus, liekot vērtējumu 10 ballu sistēmā. Kopvērtējumu veido: 50% – CV, 50% – motivācijas vēstule un mācību plāns.