ERASMUS STUDENTU PRAKSE ĀRZEMĒS

Erasmus+ praksē var doties:

 • pilna un nepilna laika studenti,
 • pēc 1.studiju gada,
 • kas studē budžeta vai maksas grupā,
 • bez studiju vai finansiālajiem parādiem,
 • ar labām svešvalodu zināšanām un konkrēti formulētiem mērķiem prakses periodam ārvalstīs.

Erasmus+ neseno absolventu praksē var doties:

 • pilna un nepilna laika absolventi,
 • kas pieteikušies praksei, esot studentu skaitā savā pēdējā studiju gadā,
 • kas īsteno neseno absolventu praksi ne vēlāk kā gada laikā pēc absolvēšanas,
 • ar labām svešvalodu zināšanām un konkrēti formulētiem mērķiem prakses periodam ārvalstīs.

Prakses vieta – students var doties Erasmus+ praksē uz ārvalstu uzņēmumu vai organizāciju, kas atrodas kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstīm. Prakses vietas izvēle un atrašana lielā mērā ir studenta atbildība un uzdevums – atbalstu, papildu informāciju un palīdzību var saņemt pie ERASMUS koordinatora.

NB! Prakses vieta nedrīkst būt: ES institūcija vai ES iestāde; organizācija, kas administrē ES programmas; studenta pārstāvētās valsts diplomātiskā iestāde.

Plašāka informācija par Erasmus+ praksi un prakses piedāvājumus vari meklē šeit (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/lv/iespejas/individuals/students/prakse-studentiem)


Studenti, kas apstiprināti Erasmus+ praksei, saņem Erasmus+ stipendiju atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajam stipendijas maksimālajam apmēram katrai no Erasmus+ programmas dalībvalstij.

Ja students Latvijā studē par maksu, Erasmus+ prakses perioda laikā ārvalstīs viņš netiek atbrīvots no studiju maksas.

LKA LKK 2022./2023. studiju gadam apstiprinātās Erasmus+ studentu praksēm piemērojamās stipendiju likmes:

Studentu mobilitāte (prakse)
Valstu grupa Valstis Piemērojamā stipendijas likme 1 mēnesim, EUR Valsts budžeta līdzfinansējums 1 mēnesim, EUR
1.valstu grupa Dānija, Somija, Īrija, Islande, Lihtenšteina, Luksemburga, Norvēģija, Zviedrija + Fēru salas, Šveice, Lielbritānija 750,00 200,00
2.valstu grupa Austrija, Beļģija, Kipra, Francija, Vācija, Grieķija, Itālija, Malta, Nīderlande, Portugāle, Spānija +Andora, Monako, Sanmarīno, Vatikāns 750,00 200,00
3.valstu grupa Bulgārija, Horvātija, Čehija, Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Maķedonija, Turcija 690,00 150,00

 

* Papildu EK finansējuma atbalsts personām ar ierobežotām iespējām, piemērojams papildu finansējums līdz 250,00 EUR par katru mobilitātes mēnesi.

 

Prakses periodsErasmus+ prakse var ilgt no 2 līdz 12 mēnešiem. Erasmus+ praksi var apvienot arErasmus+ studijām, veicot to pirms vai pēc studijām, bet kopumā nepārsniedzot 12 mēnešus.

Kā doties Erasmus+praksē?

 • Jāatrod prakses vieta ārzemēs un jāsastāda prakses perioda programma
 • Jāpiesakās LKA LKK izsludinātajam Erasmus+ konkursam
 • Pēc LKA LKK prakses apstiprinājuma jānoslēdz Trīspusējs prakses līgums (students – LKA LKK – prakses vieta; angļu valodā) ar klāt pievienotiem kvalitātes principiem un ERASMUS studentu hartu, kā arī finansējuma līgums ar LKA LKK par Erasmus+ stipendiju
 • Informē ERASMUS koordinatoru, ja vēlas saņemt Europass mobilitāti apstiprinošu dokumentu (vairāk info: http://www.europass.lv/)
 •  Jāpiesakās un jāizņem EVAK karte,

Erasmus+ prakses laikā

 • Students realizē prakses perioda programmu
 • Informē LKA LKK par jebkurām izmaiņām prakses līgumā, lai tās saskaņotu ar LKA LKK un prakses vietu rakstiski
 • Ievēro prakses vietas noteikumus un kārtību
 • Beidzoties prakses periodam, students saņem darba izpildes apliecinājumu no prakses vietas, kā arī aizpildītu praktikanta raksturojumu
 • Problēmsituāciju gadījumā sazinās ar ERASMUS koordinatoru

Pēc Erasmus+ prakses perioda

 • Noteiktajos termiņos aizpilda elektronisko Erasmus+ perioda atskaiti, darba izpildes apliecinājumu no prakses vietas
 • Noteiktajos termiņos iesniedz labošanai prakses atskaiti kopā ar praktikanta raksturojumu (ja prakse tiek īstenota kā viena no obligātajām praksēm)

Erasmus+ prakses perioda atzīšana– ja students veiksmīgi izpilda prakses programmu, prakses uzdevumus, sagatavo un noteiktajā termiņā iesniedz prakses atskaiti ar praktikanta raksturojumu, saņemot par to pozitīvu vērtējumu, Erasmus+ prakses laiku ieskaita LKA LKK studiju periodā.

 


Erasmus+ tiešsaistes valodas atbalsts (Online Linguistic Support – OLS)

Visiem studentiem, kas dodas Erasmus+ mobilitātē, kas ir ilgāka par 2 mēnešiem, ir jāsaņem svešvalodas prasmes novērtējums (ja studiju vai prakses darba valoda ir: angļu, franču, vācu, spāņu, itāļu vai holandiešu). Valodas prasmes novērtējums notiek OLS sistēmā elektroniski / tiešsaistē. Pirms Erasmus+ mobilitātes beigām students atkārtoti kārto svešvalodas prasmes novērtējumu, tādejādi ir iespēja salīdzināt rezultātus pirms un pēc mobilitātes un novērtēt progresu.

Studentiem, kas nominēti Erasmus+ aktivitātei, ir iespēja pieteikties svešvalodas apguves kursiem tiešsaistē galvenajai mobilitātes studiju vai prakses darba valodai (angļu, franču, vācu, spāņu, itāļu vai holandiešu valoda).

Iemesli, lai dotos Erasmus+ praksē

 • gūt praktisku pieredzi uzņēmumā vai organizācijā citā Eiropas valstī;
 • iespēja strādāt starptautiskā vidē un piemēroties ES darba tirgus prasībām;
 • iespēja atgriezties Latvijā motivētam, pārliecinātākam un neatkarīgākam;
 • iespēja uzlabot savas svešvalodas zināšanas; iespēja iegūt draugus citās valstīs;
 • iespēja iepazīt citas kultūras, iegūt plašāku redzesloku un daudzpusīgāku skatījumu uz dzīvi.

Studentu Erasmus+ prakses vietas skatīt šeit!

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA:

Daiga Bokuma

Erasmus+ koordinatore

Bruņinieku iela 57, 13.kab.

e-pasts: [email protected]