ERASMUS STUDENTU PRAKSE ĀRZEMĒS

Erasmus+ praksē var doties:

 • pilna un nepilna laika studenti,
 • pēc 1.studiju gada,
 • kas studē budžeta vai maksas grupā,
 • bez studiju vai finansiālajiem parādiem,
 • ar labām svešvalodu zināšanām un konkrēti formulētiem mērķiem prakses periodam ārvalstīs.

Erasmus+ neseno absolventu praksē var doties:

 • pilna un nepilna laika absolventi,
 • kas pieteikušies praksei, esot studentu skaitā savā pēdējā studiju gadā,
 • kas īsteno neseno absolventu praksi ne vēlāk kā gada laikā pēc absolvēšanas,
 • ar labām svešvalodu zināšanām un konrēti formulētiem mērķiem prakses periodam ārvalstīs.

Prakses vieta – students var doties Erasmus+ praksē uz ārvalstu uzņēmumu vai organizāciju, kas atrodas kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstīm. Prakses vietas izvēle un atrašana lielā mērā ir studenta atbildība un uzdevums – atbalstu, papildu informāciju un palīdzību var saņemt pie ERASMUS koordinatora.

NB! Prakses vieta nedrīkst būt: ES institūcija vai ES iestāde; organizācija, kas administrē ES programmas; studenta pārstāvētās valsts diplomātiskā iestāde.

Prakses vietu piedāvājumus var meklēt, piem., šādās vietnēs:
http://erasmusintern.org/
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_prakses/

https://www.spain-internship.com/en/placements


Studenti, kas apstiprināti Erasmus+ praksei, saņem Erasmus+ stipendiju atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajam stipendijas maksimālajam apmēram katrai no Erasmus+ programmas dalībvalstij.

Ja students Latvijā studē par maksu, Erasmus+ prakses perioda laikā ārvalstīs viņš netiek atbrīvots no studiju maksas.

LKA LKK 2020./2021. studiju gadam apstiprinātās Erasmus+ studentu praksēm piemērojamās stipendiju likmes:

Studentu mobilitāte (prakse)

Valstu grupa

Valstis

Piemērojamā stipendijas likme 1 mēnesim, EUR

Valsts budžeta līdzfinansējums 1 mēnesim, EUR

1.valstu grupa

Dānija, Somija, Islande, Īrija, Luksemburga, Zviedrija, Lielbritānija, Lihtenšteina, Norvēģija

620

200

2.valstu grupa

Austrija, Beļģija, Vācija, Francija, Itālija, Grieķija, Spānija, Kipra, Nīderlande, Malta, Portugāle

570

150

3.valstu grupa

Bulgārija, Horvātija, Čehija, Igaunija, Latvijas, Lietuva, Ungārija, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Maķedonija, Turcija

520

100

 

Dalībniekam, kam piešķirts maznodrošinātas un trūcīgas personas statuss, piemērojams papildu finansējums EUR 100 apmērā par katru mobilitātes mēnesi.


Prakses periodsErasmus+ prakse var ilgt no 2 līdz 12 mēnešiem. Erasmus+ praksi var apvienot arErasmus+ studijām, veicot to pirms vai pēc studijām, bet kopumā nepārsniedzot 12 mēnešus.

Kā doties Erasmus+praksē?

 • Jāatrod prakses vieta ārzemēs un jāsastāda prakses perioda programma
 • Jāpiesakās LKA LKK izsludinātajam Erasmus+ konkursam
 • Pēc LKA LKK prakses apstiprinājuma jānoslēdz trīspusējs prakses līgums (students – LKA LKK – prakses vieta; angļu valodā) ar klāt pievienotiem kvalitātes principiem un ERASMUS studentu hartu, kā arī finansējuma līgums ar LKA LKK par Erasmus+ stipendiju
 • Informē ERASMUS koordinatoru, ja vēlas saņemt Europass mobilitāti apstiprinošu dokumentu (vairāk info: http://www.europass.lv/)
 •  Jāpiesakās un jāizņem EVAK karte,

Erasmus+ prakses laikā

 • Students realizē prakses perioda programmu
 • Informē LKA LKK par jebkurām izmaiņām prakses līgumā, lai tās saskaņotu ar LKA LKK un prakses vietu rakstiski
 • Ievēro prakses vietas noteikumus un kārtību
 • Beidzoties prakses periodam, students saņem darba izpildes apliecinājumu no prakses vietas, kā arī aizpildītu praktikanta raksturojumu
 • Problēmsituāciju gadījumā sazinās ar ERASMUS koordinatoru

Pēc Erasmus+ prakses perioda

 • Noteiktajos termiņos aizpilda elektronisko Erasmus+ perioda atskaiti, darba izpildes apliecinājumu no prakses vietas
 • Noteiktajos termiņos iesniedz labošanai prakses atskaiti kopā ar praktikanta raksturojumu (ja prakse tiek īstenota kā viena no obligātajām praksēm)

Erasmus+ prakses perioda atzīšana– ja students veiksmīgi izpilda prakses programmu, prakses uzdevumus, sagatavo un noteiktajā termiņā iesniedz prakses atskaiti ar praktikanta raksturojumu, saņemot par to pozitīvu vērtējumu, Erasmus+ prakses laiku ieskaita LKA LKK studiju periodā.


ERASMUS koordinators – organizē Erasmus+ konkursu, konsultē par prakses vietu, palīdz komunikācijas procesā, sagatavo nepieciešamo Erasmus+ prakses dokumentāciju, sniedz atbalstu, plānojot braucienu un meklējot dzīvesvietu ārvalstīs. Ja rodas kādi jautājumi, neskaidrības, nepieciešama papildu informācija, droši sazinies – Kristiāna Tumena ([email protected]) – vai nāc uz 43. kabinetu!


Erasmus+ tiešsaistes valodas atbalsts (Online Linguistic Support – OLS)

Visiem studentiem, kas dodas Erasmus+ mobilitātē, kas ir ilgāka par 2 mēnešiem, ir jāsaņem svešvalodas prasmes novērtējums (ja studiju vai prakses darba valoda ir: angļu, franču, vācu, spāņu, itāļu vai holandiešu). Valodas prasmes novērtējums notiek OLS sistēmā elektroniski / tiešsaistē. Pirms Erasmus+ mobilitātes beigām students atkārtoti kārto svešvalodas prasmes novērtējumu, tādejādi ir iespēja salīdzināt rezultātus pirms un pēc mobilitātes un novērtēt progresu.

Studentiem, kas nominēti Erasmus+ aktivitātei, ir iespēja pieteikties svešvalodas apguves kursiem tiešsaistē galvenajai mobilitātes studiju vai prakses darba valodai (angļu, franču, vācu, spāņu, itāļu vai holandiešu valoda).

Iemesli, lai dotos Erasmus+ praksē

 • gūt praktisku pieredzi uzņēmumā vai organizācijā citā Eiropas valstī;
 • iespēja strādāt starptautiskā vidē un piemēroties ES darba tirgus prasībām;
 • iespēja atgriezties Latvijā motivētam, pārliecinātākam un neatkarīgākam;
 • iespēja uzlabot savas svešvalodas zināšanas; iespēja iegūt draugus citās valstīs;
 • iespēja iepazīt citas kultūras, iegūt plašāku redzesloku un daudzpusīgāku skatījumu uz dzīvi.