AUGSTSKOLAS MĀCĪBSPĒKU UN UZŅĒMUMU VIESLEKTORU MOBILITĀTE

Erasmus plus

 

Erasmus+ programmas ietvaros LKA LKK mācībspēkam ir iespēja doties docēšanas braucienā uz augstskolu citā dalībvalstī uz periodu no 2 dienām līdz 2 mēnešiem. Docēšanas aktivitātes laikā īstenojamas vismaz 8 lekciju akadēmiskās stundas nedēļā (vai īsākā periodā).

Erasmus+ programma piedāvā arī iespēju pieaicināt kā docētājus mācībspēkus un uzņēmumu pārstāvjus no citām Erasmus+ programmas dalībvalstīm.

Mācībspēku mobilitātes docēšanas aktivitāšu mērķi ir:

  • dot iespēju augstākās izglītības iestāžu personālam gūt zināšanas un konkrētas prasmes, mācoties no ārvalstu partneru pieredzes un labās prakses, kā arī uzlabot praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas pašreizējā darbā un profesionālajā attīstībā;
  • iedrošināt augstskolas paplašināt un uzlabot piedāvāto kursu klāstu un saturu;
  • ļaut studentiem, kuriem nav iespējas piedalīties mobilitātes programmā, gūt labumu no zināšanām un pieredzes, ko sniedz akadēmiskais personāls no augstskolām un uzaicinātais personāls no uzņēmumiem citās Eiropas valstīs;
  • veicināt zināšanu un pedagoģisko metožu pieredzes apmaiņu;
  • radīt saikni starp augstskolām un uzņēmumiem;
  • motivēt studentus un personālu iesaistīties mobilitātē un sagatavoties mobilitātes periodam.

Iesaistītajām augstskolām/uzņēmumam iepriekš jāvienojas par aktivitāšu programmu (angļu valodā), ko īstenos viesdocētāji.

Ja persona, kas veic aktivitāti, ir no augstskolas, aktivitāte ir balstīta uz starpinstitucionālu līgumu starp nosūtošo un uzņemošo iestādi.

Augstskolu docētāju atlasi veic sūtošā iestāde, uzņēmumu personāla – uzņemošā iestāde. Tajā gadījumā, kad mobilitātes braucienā uz augstskolu dodas uzņēmuma darbinieks, tas tiek kārtots ar augstskolas ielūgumu uzņēmuma darbiniekam.

Pieteikšanās Erasmus+ docēšanas mobilitātei notiek LKA LKK Erasmus+ izsludinātā konkursa laikā atbilstīgiEramus+ konkursa noteikumiem.


PAPILDUS INFORMĀCIJA:

Daiga BokumaErasmus+ koordinatore

Bruņinieku iela 57, 13.kab.

e-pasts: [email protected]