Aktuālie konkursi

Pieteikšanās Erasmus+ studiju mobilitātei
2018/2019. studiju gada PAVASARA semestrim
LĪDZ 15. OKTOBRIM!

Erasmus+ mobilitātes programma sniedz studentiem iespēju iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas, vienu semestri studējot kādas citas Eiropas Savienības valsts augstskolā.

Lai pieteiktos Erasmus+ studijām līdz 15. oktobrim plkst. 09:00 jānosūta elektroniskais pieteikums uz e-pastu: [email protected]

Pieteikumam nepieciešamie dokumenti:

  • CV
  • Motivācijas vēstule angļu valodā, adresēta LKA LKK Erasmus koordinatorei Kristiāna Tumenai
  • Aizpildīta pieteikuma anketa studijām
  • Papildus var iesniegt – rekomendācijas vēstuli no LKA LKK administratīvā personāla par aktīvu dalību LKA LKK pasākumos, Studentu pašpārvaldē un LKA LKK popularizēšanā un prestiža celšanā

Pieteikuma vērtēšana: 50% – studiju sasniegumu un CV; 15% – motivācija; 15% – rekomendācija; 20% – valodu prasmes.

Erasmus+ STUDIJĀM var pieteikties visi pirmo kursu pabeigušie studenti. Erasmus+ mobilitātē netiek laisti studenti ar studiju vai maksas parādiem (bet, ja tādi ir, tos var paspēt nokārtot pirms došanās apmaiņas studijās, tāpēc tam nevajadzētu būt šķērslim, lai pieteiktos)

Erasmus+ studijās students var doties uz kādu no sadarbības augstskolām, ar kuru LKA LKK ir noslēgusi sadarbības līgumu.

Studentam jāizvēlas studiju vieta ārzemēs un programma atbilstoši savam studiju virzienam. Studiju mobilitātes periodā studentam ir obligāti jāapgūst studiju kursi 30 ECTS apmērā (piedāvātos studiju kursus un to kredītpunktu apmēru atradīsi sadarbības augstskolas mājaslapās – šeit studiju kursu un augstskolu saraksts.

Erasmus+ mobilitātes semestra laikā students tiek nodrošināts ar stipendiju, kas daļēji sedz visas ar dzīvošanu un studēšanu saistītās izmaksas, kā arī ceļa izdevumus – studentiem jārēķinās, ka daļēji izmaksas jāspēj segt no pašu līdzekļiem. Erasmus+ stipendija tiek izmaksāta divos maksājumos – 90% pirms studiju uzsākšanas un 10% pēc studijām, kad iesniegtas visas atskaites LKA LKK Erasmus+ koordinatoram.

2018./2019. studiju gadā stipendiju likmes

Ja students LKA LKK studē par maksu, Erasmus+ studiju perioda laikā ārvalstīs viņš netiek atbrīvots no maksas par studijām. Ja students ir LKA LKK studiju stipendijas ieguvējs, tad viņš ir tiesīgs to saņemt, esot Erasmus+ mobilitātē.

NB! Ja students vēlas doties studēt uz kādu no augstskolām, kurās mobilitāte viņa specialitātē nav paredzēta, vai arī uz kādu no augstskolām, kuras nav partneraugstskolu sarakstā, par to ir jānāk konsultēties ar Erasmus+ koordinatoru vismaz 2 mēnešus iepriekš pirms izsludinātā augstskolas iebraucošo studentu konkursa termiņu beigām.

PAPILDUS INFORMĀCIJA

Ja radušies kādi jautājumi vai neskaidrības, neatliec tos uz vēlāku laiku, bet: