Aktuālie konkursi

LKA Latvijas kultūras koledža izsludinājusi pieteikšanos Erasmus+ Studiju un Erasmus+ Prakses/Neseno absolventu prakses konkursiem! Piesakies!

Erasmus+ mobilitātes programma sniedz studentiem iespēju iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas, vienu semestri studējot kādas citas Eiropas Savienības valsts augstskolā.

Erasmus+ studijas 2023./2024. studiju gada Rudens semestrī. Pieteikšanās līdz 31.martam

Piesakies Erasmus+ studijām

2023./2024. studiju gada RUDENS semestrī

LĪDZ 31. MARTAM!

Erasmus+ mobilitātes programma sniedz studentiem iespēju iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas, vienu semestri studējot kādas citas Eiropas Savienības valsts augstskolā.

Lai pieteiktos Erasmus+ studijām līdz 31. martam plkst. 16:00 jānosūta elektronisks pieteikums uz e-pastu: [email protected]

Erasmus+ STUDIJAS

Pieteikumam nepieciešamie dokumenti:

 • CV (latviešu valodā);
 • Motivācijas vēstule (angļu valodā), adresēta LKA LKK Erasmus+ koordinatorei Daigai Bokumai;
 • Aizpildīta pieteikuma anketa studijām – Skatīt šeit!;
 • Papildus var iesniegt – rekomendācijas vēstuli no LKA LKK administratīvā personāla par aktīvu dalību LKA LKK pasākumos, Studentu pašpārvaldē un LKA LKK popularizēšanā un prestiža celšanā.

Studentam jāizvēlas studiju vieta ārzemēs un programma atbilstoši savam studiju virzienam. Studiju mobilitātes periodā studentam ir jāapgūst studiju kursi līdz 30 ECTS (starptautiskie kredītpunkti) apmērā (piedāvātos studiju kursus un to kredītpunktu apmēru atradīsi sadarbības augstskolas mājaslapās – studiju kursu un augstskolu saraksts.

Erasmus+ STUDIJĀM var pieteikties visi Koledžas studenti. Erasmus+ mobilitātē netiek laisti studenti ar studiju vai maksas parādiem (bet, ja tādi ir, tos var paspēt nokārtot pirms došanās apmaiņas studijās, tāpēc tam nevajadzētu būt šķērslim, lai pieteiktos).

Erasmus+ mobilitātes semestra laikā students tiek nodrošināts ar vienreizēju atbalsta stipendiju, kas daļēji sedz visas ar dzīvošanu un studēšanu saistītās izmaksas, kā arī ceļa izdevumus – studentiem jārēķinās, ka daļēji izmaksas jāspēj segt no pašu līdzekļiem. Erasmus+ stipendija tiek izmaksāta divos maksājumos – 90% pirms studiju uzsākšanas un 10% pēc studijām, kad iesniegtas visas atskaites LKA LKK Erasmus+ koordinatoram.

2022./2023. studiju gadā stipendiju likmes.

Ja students LKA LKK studē par maksu, Erasmus+ studiju perioda laikā ārvalstīs viņš netiek atbrīvots no maksas par studijām. Ja students ir LKA LKK studiju stipendijas ieguvējs, tad viņš ir tiesīgs to saņemt, esot Erasmus+ mobilitātē.

NB! Ja students vēlas doties studēt uz kādu no augstskolām, kurās mobilitāte viņa specialitātē nav paredzēta, vai arī uz kādu no augstskolām, kuras nav partneraugstskolu sarakstā, par to ir jānāk konsultēties ar Erasmus+ koordinatoru.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Ja radušies kādi jautājumi vai neskaidrības, neatliec tos uz vēlāku laiku, bet sazinies ar Erasmus+ koordinatori:

E-pasts: [email protected]

 

Erasmus+ prakse/neseno absolventu prakse. Pieteikšanās līdz 28.aprīlim

Sākusies pieteikšanās Erasmus+ praksei un neseno absolventu praksei

2023. gada VASARAS/RUDENS periodam

Pieteikšanās līdz 28. APRĪLIM!

Erasmus+ mobilitātes programma sniedz studentiem iespēju iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas, vienu semestri studējot kādas citas Eiropas Savienības valsts augstskolā.

Lai pieteiktos Erasmus+ praksei vai neseno absolventu praksei līdz 28. aprīlim, plkst. 16:00 studentam elektroniski jāiesūta pieteikums uz e-pastu: [email protected]

Erasmus+ PRAKSEI var pieteikties un 2. kursa studenti. Iespējamais prakses realizēšanas laiks no maija līdz augusta beigām. Erasmus+ praksē varēs doties apstiprinātie studenti, kuri pirms prakses uzsākšanas būs sekmīgi nokārtojuši visus studiju priekšmetus, kā arī visas finansiālās saistības.

Erasmus+ NESENO ABSOLVENTU PRAKSEI var pieteikties visi pēdējo kursu studenti, kuri šī gada jūnijā absolvēs Latvijas Kultūras koledžu.

Pieteikumam nepieciešamie dokumenti:

 • CV;
 • Motivācijas vēstule angļu valodā, adresēta LKA LKK Erasmus+ koordinatorei;
 • Aizpildīta pieteikuma anketa – Skatīt šeit!;
 • Apstiprinājums no prakses vietas uzņemt studentu kā praktikantu – jābūt minētam studenta vārdam, uzvārdam un prakses periodam (skenēts dokuments vai pārsūtīts e-pasts);
 • Rekomendācijas vēstule (ja ir) no LKA LKK administratīvā personāla par aktīvu dalību LKA LKK pasākumos, Studentu pašpārvaldē un LKA LKK popularizēšanā un prestiža celšanā.

Svarīgi:

 • Minimālais prakses periods ir 2 mēneši, maksimālais 12 mēneši (optimālais – 3-4 mēneši);
 • Studenti, kas apstiprināti Erasmus+ praksei vai neseno absolventu praksei, saņem Erasmus+ vienreizējo atbalsta stipendiju;
 • Kā apstiprinājumu praksei un tās laikā iegūtajām prasmēm un iemaņām students saņems Europass Mobilitātes apliecinājuma dokumentu (vairāk info: http://www.europass.lv/mobilitate);
 • Vairāk informācijas par praksēm: http://www.kulturaskoledza.lv/studentiem/erasmus/erasmus-prakse.

Prakses vieta – students var doties Erasmus+ praksē uz ārvalstu uzņēmumu vai organizāciju, kas atrodas kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstīm. Prakses vietas izvēle un atrašana lielā mērā ir studenta atbildība un uzdevums – atbalstu, papildu informāciju un palīdzību var saņemt pie Erasmus+ koordinatora.

NB! Prakses vieta nedrīkst būt: ES institūcija vai ES iestāde; organizācija, kas administrē ES programmas; studenta pārstāvētās valsts diplomātiskā iestāde.

Erasmus+ mobilitātes semestra laikā students tiek nodrošināts ar stipendiju – Skatīt šeit!, kas daļēji sedz visas ar dzīvošanu un studēšanu saistītās izmaksas, kā arī ceļa izdevumus – studentiem jārēķinās, ka daļēji izmaksas jāspēj segt no pašu līdzekļiem.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Ja radušies kādi jautājumi vai neskaidrības droši raksti: [email protected]