Aktuālie konkursi

LKA Latvijas kultūras koledža izsludinājusi pieteikšanos Erasmus+ Studiju un Erasmus+ Prakses/Neseno absolventu prakses konkursiem! Piesakies!

Erasmus+ mobilitātes programma sniedz studentiem iespēju iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas, vienu semestri studējot kādas citas Eiropas Savienības valsts augstskolā.

Erasmus+ studijas 2024./2025. studiju gada Rudens semestrī. Pieteikšanās līdz 15. martam!

Piesakies Erasmus+ studijām
2024./2025. studiju gada RUDENS semestrī
LĪDZ 15. MARTAM!

Erasmus+ mobilitātes programma sniedz studentiem iespēju iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas, vienu semestri studējot kādas citas Eiropas Savienības valsts augstskolā.

Lai pieteiktos Erasmus+ studijām līdz 15. martam plkst. 16:00 jānosūta elektronisks pieteikums Koledžas Erasmus+ koordinatorei Daigai Bokumai uz e-pastu: [email protected]

Erasmus+ STUDIJAS

Pieteikumam nepieciešamie dokumenti:

 • CV (latviešu vai angļu valodā);
 • Motivācijas vēstule (angļu valodā), adresēta Koledžas Erasmus+ koordinatorei Daigai Bokumai;
 • Aizpildīta pieteikuma anketa studijām – ANKETA 
 • Papildus var iesniegt – rekomendācijas vēstuli no Koledžas administratīvā personāla par aktīvu dalību Koledžas pasākumos, Studentu pašpārvaldē un Koledžas popularizēšanā un prestiža celšanā.

Studentam jāizvēlas studiju vieta ārzemēs un programma atbilstoši savam studiju virzienam. Studiju mobilitātes periodā studentam ir jāapgūst studiju kursi līdz 30 ECTS (starptautiskie kredītpunkti) apmērā (piedāvātos studiju kursus un to kredītpunktu apmēru atradīsi sadarbības augstskolas mājaslapās – šeit studiju kursu un augstskolu saraksts).

Erasmus+ STUDIJĀM var pieteikties visi Koledžas studenti. Erasmus+ mobilitātē netiek laisti studenti ar studiju vai maksas parādiem (bet, ja tādi ir, tos var paspēt nokārtot pirms došanās apmaiņas studijās, tāpēc tam nevajadzētu būt šķērslim, lai pieteiktos).

Erasmus+ mobilitātes semestra laikā students tiek nodrošināts ar vienreizēju atbalsta stipendiju, kas daļēji sedz visas ar dzīvošanu un studēšanu saistītās izmaksas, kā arī ceļa izdevumus – studentiem jārēķinās, ka daļēji izmaksas jāspēj segt no pašu līdzekļiem. Erasmus+ stipendija tiek izmaksāta divos maksājumos – 90% pirms studiju uzsākšanas un 10% pēc studijām, kad iesniegtas visas atskaites Koledžas Erasmus+ koordinatoram.

2024./2025. studiju gadā stipendiju likmes 

Ja students Koledžā studē par maksu, Erasmus+ studiju perioda laikā ārvalstīs viņš netiek atbrīvots no maksas par studijām. Ja students ir Koledžas studiju stipendijas ieguvējs, tad viņš ir tiesīgs to saņemt, esot Erasmus+ mobilitātē.

NB! Ja students vēlas doties studēt uz augstskolu, kuras nav partneraugstskolu sarakstā, par to ir jānāk konsultēties ar Erasmus+ koordinatoru.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Ja radušies kādi jautājumi vai neskaidrības, neatliec tos uz vēlāku laiku, bet sazinies ar Erasmus+ koordinatori:

E-pasts: [email protected]

Erasmus+ prakse/neseno absolventu prakse. Pieteikšanās līdz 12. aprīlim

Sākusies pieteikšanās Erasmus+ praksei 2023./2024. studiju gada VASARĀ – RUDENĪ
un
NESENO ABSOLVENTU PRAKSEI!
PIETEIKŠANĀS LĪDZ 12. APRĪLIM!

Erasmus+ mobilitātes programma sniedz studentiem iespēju iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas, vienu semestri studējot kādas citas Eiropas Savienības valsts augstskolā.

Lai pieteiktos Erasmus+ praksei vai neseno absolventu praksei līdz 12. aprīlim, plkst. 16:00 studentam elektroniski jāiesūta pieteikums Koledžas Erasmus+ koordinatorei Daigai Bokumai uz e-pastu: [email protected]

Erasmus+ PRAKSEI var pieteikties Koledžas 1. un 2. kursa studenti. Iespējamais prakses realizēšanas laiks: jūnijs – novembris. Erasmus+ praksē varēs doties apstiprinātie studenti, kuri pirms prakses uzsākšanas būs sekmīgi nokārtojuši visus studiju priekšmetus, kā arī visas finansiālās saistības ar Koledžu.

Erasmus+ NESENO ABSOLVENTU PRAKSEI var pieteikties visi pēdējo kursu studenti, kuri 2024. gada vasarā absolvēs Latvijas Kultūras koledžu.

Pieteikumam nepieciešamie dokumenti:

 • CV (latviešu vai angļu valodā);
 • Motivācijas vēstule angļu valodā, adresēta Koledžas Erasmus+ koordinatorei;
 • Aizpildīta pieteikuma anketa – ANKETA
 • Apstiprinājums no prakses vietas uzņemt studentu kā praktikantu – jābūt minētam studenta vārdam, uzvārdam un prakses periodam (skenēts dokuments vai pārsūtīts e-pasts);
  P.S. Apstiprinājumu no prakses vietas var pievienot arī vēlāk (pēc apstiprinājuma saņemšanas no Erasmu+ koordinatora par atbalstīto prakses/neseno absolventu prakses mobilitāti)
 • Papildus iespējams iesniegt (nav obligāta prasība) rekomendācijas vēstuli no Koledžas administratīvā personāla par aktīvu dalību Koledžas pasākumos, Studentu pašpārvaldē un/vai Koledžas popularizēšanā un prestiža celšanā.

Svarīgi:

 • Minimālais prakses periods ir 2 mēneši, maksimālais 12 mēneši (optimālais – 3-4 mēneši);
 • Studenti, kas apstiprināti Erasmus+ praksei vai neseno absolventu praksei, saņem Erasmus+ vienreizējo atbalsta stipendiju;
 • Vairāk informācijas par praksēm: https://www.kulturaskoledza.lv/studentiem/erasmus/erasmus-prakse.

Prakses vieta – students var doties Erasmus+ praksē uz ārvalstu uzņēmumu vai organizāciju, kas atrodas kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstīm. Prakses vietas izvēle un atrašana ir studenta atbildība un uzdevums – atbalstu, papildu informāciju un palīdzību var saņemt pie Erasmus+ koordinatora, specializācijas vadītāja.

NB! Prakses vieta nedrīkst būt: ES institūcija vai ES iestāde; organizācija, kas administrē ES programmas; studenta pārstāvētās valsts diplomātiskā iestāde.

Erasmus+ mobilitātes semestra laikā students tiek nodrošināts ar stipendiju, kas daļēji sedz visas ar dzīvošanu un studēšanu saistītās izmaksas, kā arī ceļa izdevumus – studentiem jārēķinās, ka daļēji izmaksas jāspēj segt no pašu līdzekļiem.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Ja radušies kādi jautājumi vai neskaidrības, neatliec tos uz vēlāku laiku, bet droši raksti: [email protected] vai nāc aprunāties klātienē Koledžas 13. kabinetā.