Specializāciju vadītāji

PROGRAMMAS “BIBLIOTĒKZINĀTNE UN INFORMĀCIJA” KOORDINATORE

Daina Valeine

22019437

DIZAINA UN MODES MENEDŽMENTA SPECIALIZĀCIJAS VADĪTĀJA

Daina Gāga-Ēķe

TEHNISKĀS PRODUCĒŠANAS SPECIALIZĀCIJAS VADĪTĀJS

Jānis Jansons

MULTIMEDIJU PRODUCĒŠANAS SPECIALIZĀCIJAS VADĪTĀJA

Kristiāna Tumena

MŪZIKAS MENEDŽMENTA SPECIALIZĀCIJAS VADĪTĀJS

Jānis Jansons

FOTO UN VIDEO PRODUCĒŠANAS SPECIALIZĀCIJAS VADĪTĀJA

Aleksandra Devin

SKATUVES MĀKSLU (PASĀKUMI UN TEĀTRIS) SPECIALIZĀCIJAS VADĪTĀJI

Linda Arhinoviča un Juris Jonelis

MŪSDIENU DEJAS SPECIALIZĀCIJAS VADĪTĀJS

Edmunds Veizāns

LAIKMETĪGĀS DEJAS SPECIALIZĀCIJAS VADĪTĀJA

Ksenija Simanova

LATVIEŠU DEJAS SPECIALIZĀCIJAS VADĪTĀJA

Katrīne Martinsone-Škapare