2023./2024. gadagrāmata ir klāt! gadagrāmata Full view

2023./2024. gadagrāmata ir klāt!

LKA Latvijas Kultūras koledžas gadagrāmatā 2023./2024. studiju gads. Tajā fiksēti studentu sasniegumi un pasniedzēju pārdomas, atspoguļojot to, kādi mēs esam.

Grāmatā iekļauts personāla uzskaitījums, specializāciju apraksti un specializāciju kursu fotogrāfijas, studiju gadā īstenoto pasākumu apraksti un fotogrāfijas, studējošo pieredzes stāsti par praksēs piedzīvoto, kā arī Erasmus+ projekta pārstāvju intervijas, apkopoti kvalifikācijas un kursa darbi, ko veidojuši studējošie šajā studiju gadā. Veidojot gadagrāmatu, iepazīta koledža un tās cilvēki no cita skatpunkta, izprotot mūsu kopējās vērtības un atklājot mūsu virsuzdevumu – mācīties, pilnveidoties un attīstīties kā katram individuāli, tā kopēji nozares kontekstā.

Grāmata ir koledžas laika kapsula. Aicinām aplūkot grāmatas digitālo versiju un iepazīties ar mūsu veikumu. Glabāt amiņas ir vērtīgi, tāpēc ikviens ir aicināts grāmatā ielūkoties arī pēc vairākām desmitgadēm, lai redzētu, kādi bijuši studentu pirmie soļi nozarē. Mēs esam tik stipri un vareni, cik vēlamies būt. Mums piemīt spēks iecerēt un paveikt šķietami neiespējamo. Lai Tevi, lasītāj, vienmēr pavada vēlme attīstīties, pilnveidoties un iestāties par savām vērtībām. Tiekamies kultūrā un ārpus rāmjiem!