Starptautiskā zinātniskā konference “Quo vadis?”

2020.gada 26. un 27. novembrī Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžā norisināsies  starptautiskā zinātniskā konference “Quo vadis? Iespējas un izaicinājumi 21.gadsimta kultūrtelpā”. Konferences pirmajā dienā akadēmiskās vides pārstāvji un kultūras nozares profesionāļi no Latvijas, Maķedonijas un Lietuvas iepazīstinās auditoriju ar dažādu kultūras un mākslas jomu problēmu izpētes rezultātiem, kā arī aicinās uz diskusiju par to iespējamajiem risinājumiem. Konferences otrā diena veidota online sarunas formātā par skatuves mākslas, pasākumu producēšanas, mūzikas menedžmenta, dejas, mediju un bibliotēku nozares aktuālajiem jautājumiem.

Konferences notikumi 26. un 27. novembrī tiks pārraidīti tiešsaistē – LKA Latvijas Kultūras koledžas Facebook lapā. 

Konferences ietvaros iecerēts izgaismot aktuālus kultūras, mākslas, mediju, kultūrizglītības, kultūras menedžmenta, pasākumu producēšanas aspektus lokālo un globālo  sabiedrības procesu un  notikumu kontekstā. Konferences ziņojumi aptver ļoti plašu kultūras nozares problēmu loku, kas saistīts gan ar Covid-19 krīzes radītajiem izaicinājumiem kultūras nozarē, gan 21.gadsimta tehnoloģiskā progresa ietekmi uz kultūras produkta veidošanu un pasākumu producēšanu, starpvalstu sadarbību kultūrā, reģionālās kultūrvides attīstību globalizācijas apstākļos, kultūrizglītības attīstības iespējām mūsdienu laikmetā un citiem būtiskiem kultūras un mākslas procesus ietekmējošiem faktoriem.

Konferences mērķis: publiskot aktuālu, ar kultūrvidi un kultūrizglītību saistītu problēmu izpētes rezultātus, kā arī aktivizēt akadēmisko un profesionālo diskusiju par kultūras nozares turpmāko attīstību pārmaiņu apstākļos.

Konferencē ar ziņojumiem piedalīsies Latvijā atzīti kultūras jomas pētnieki un kultūras nozares profesionāļi, kā arī ārvalstu augstskolu pārstāvji. Konferences programma veidota, lai uzrunātu pēc iespējas plašāku kultūras un mākslas nozares interesentu auditoriju, veicinātu diskusiju sabiedrībā par kultūras lomu sabiedrības procesos kopumā. 

Konferenci organizē LKA Latvijas Kultūras koledža, kas ir viena no pieredzes un tradīcijām bagātākajām koledžām Latvijā un piedāvā modernu izglītību kultūras, dejas un bibliotēku jomā, kā arī radošu vidi personības izaugsmei. Latvijas Kultūras koledža šobrīd piedāvā trīs studiju programmas ar vairākām darba tirgū aktuālām specializācijām: Mākslas institūciju pārvaldība (kultūras menedžeri dažādās specializācijās), Laikmetīgā deja (deju kolektīva vadītājs dažādās specializācijās) un Bibliotēkzinātne un informācija (bibliotekārs ar specializāciju).