Lektori (26.11.2020)

 

Dr. paed., Mg. hist. Vilnis Purēns, LKA Latvijas Kultūras koledžas lektors, pētnieks. Dr. paed. Aija Tūna, Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” vadītāja, Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja izglītības un jauniešu projektu vadītāja.

Prof., Dr. phil. Gordana Vrencoska, Maķedonijas Republikas Eiropas universitātes Mākslas un dizaina fakultātes dekāne (European University-North Macedonia).

PhD. Cand. Mārtiņš Daugulis, Rīgas Stradiņa universitātes programmas „Politika un politiskā komunikācija” vadītājs, lektors, pētnieks.

PhD. Cand. Jachin Pousson, Jāzepa Vītola mūzikas akadēmijas pētnieks, mūziķis, komponists.

 

Dr.art. Līga Ulberte, Latvijas Kultūras akadēmijas asociētā profesore, teātra zinātniece un kritiķe.

Mg.soc. Diāna Čivle, Latvijas Kultūras akadēmijas doktorante, pasākumu producente, Gaismas festivāla “Staro Rīga” kuratore.

Mg.soc. Sandis Kalniņš, LKA Latvijas kultūras koledžas lektors, režisors, brīvdabas koncertzāles “Mītava” mākslinieciskais vadītājs.

Dr. paed. Edmunds Veizāns, LKA Latvijas Kultūras koledžas Dejas programmas direktors, docents,  Dejas padomes loceklis, Veizāna profesionālās deju skolas vadītājs, horeogrāfs.

Mg.art. Raimondas Paškevičius, SMK Lietišķo sociālo zinātņu universitātes studiju programmu direktors (SMK University of Applied Social Sciences).

Mārcis Gulbis, producents, Latvijas Pasākumu foruma direktors, Latvijas Kultūras akadēmijas vieslektors, LKA Latvijas Kultūras koledžas lektors.

 

Mg.sc.soc. Agrita Sagalajeva, Programmas “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore (Kultūras informācijas sistēmu centrs).