Attīstības projekti

Aktualitātes par projektu “Nature”

Latvijas Kultūras koledža kopš pagājušā gada iesaistās projekta “Nature”, kas veicinās pieredzes apguvi, lai palielinātu augstākās izglītības studentu spēju uzņemties ...

Iznāk pirmais un otrais izdevums “Eurica” projektā

Kas tad ir Eurica? Simtiem gadu tradicionālo rituālu  ēdiens ir bijusi nozīmīga dažādu tautību etnokultūras iezīme. Eniskajai grupai raksturīgie ēdieni ...

Latvijas Kultūras koledža uzsāk ERASMUS+ Stratēģisko partnerības projektu

Latvijas Kultūras koledža uzsāk ERASMUS+ Stratēģisko partnerību projekta NATURE :  Serious Games for Natural Resource Management īstenošanu. Ar tiešsaistes projekta ...

Projekts TEAM-STAR uzsāk otro projekta realizācijas gadu

Pagājušā gada nogalē Latvijas Kultūras koledža uzsāka projekta TEAM_STAR īstenošanu, ar mērķi veicināt jauniešu STEM un uzņēmējdarbības prasmju uzlabošanos, sadarbojoties ...

EURICA projekts par Eiropas ēdienu tradīcijām

  Projekts EURICA: European Ritual Cuisine digital presentation and preservation Latvijas Kultūras koledža iesaistās projekta EURICA īstenošanā. Projekta mērķis ir ...

Starptautiskā salīdzinošā izvērtējuma process projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas pārvaldības efektivizācija un studiju procesa modernizācija” ietvaros

Projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas pārvaldības efektivizācija un studiju procesa modernizācija” (Nr. 8.2.3.0/18/A/020)  noslēguma perioda vērienīgākā aktivitāte ...

Projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas pārvaldības efektivizācija un studiju procesa modernizācija” tālākai virzībai noslēdz līgumu par starptautiska salīdzinoša izvērtējuma veikšanu

2020.gada augustā projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas pārvaldības efektivizācija un studiju procesa modernizācija” (Nr. 8.2.3.0/18/A/020) ietvaros ir ...

Projekta DigiCult “Digital presentation and preservation of intangible cultural heritage’ ieviešanas aktualitātes

Projekta Digicult ietvaros 2020. gada perioda galvenie ieviešanas virzieni saistīti ar starptautisku izvērtējumu kultūras jomā strādājošo institūciju digitalizācijas prasmēm. Pirmajā ...

Latvijas Kultūras akadēmijas vadības personālam nodrošinātas kvalitātes vadības apmācības

Kultūras koledžas pārvaldības efektivizācija un studiju procesa modernizācija” (Nr. 8.2.3.0/18/A/020) ietvaros 10  LKA vadības pārstāvji piedalījās SIA Latvijas – Lielbritānijas ...

Latvijas Kultūras koledžas vadības personāls noslēdz angļu valodas apmācības

2020.gada jūnijā projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas pārvaldības efektivizācija un studiju procesa modernizācija” (Nr. 8.2.3.0/18/A/020) ietvaros noslēgsies ...