EURICA projekts par Eiropas ēdienu tradīcijām

 

Projekts EURICA: European Ritual Cuisine digital presentation and preservation

Latvijas Kultūras koledža iesaistās projekta EURICA īstenošanā.

Projekta mērķis ir atklāt dažādu valstu tradicionālo virtuvju un ēdienu pagatavošanas mākslas lomu nacionālās identitātes saglabāšanā.

Arvien vairāk ārvalstu iedzīvotāju dodas uz kādu konkrētu valsti ar mērķi izbaudīt kulināros  piedzīvojumus, un, kā atklājas- ēdienu nogaršošana lielākajā daļā gadījumu pozitīvi maina attieksmi pret valsti. Valstu nacionālās virtuves ne tikai piesaista ievērojamu skaitu ārvalstu interesentu, bet arī ieņem lielu lomu nacionālās identitātes veidošanā.

Taču ne mazāk svarīgi ir veicināt informācijas pieejamību digitālajā vidē, tādējādi aktualizējot recepšu daudzveidību plašām sabiedrības grupām.

Projekta rezultāti paredz šādu Eiropas tradicionālās virtuves piemēru digitalizēšanas apmācības materiālu izveidi:

  • Digitalizēšanas procedūru vadlīnijas
  • Apmācības kursa “ Eiropas tradicionālās virtuves digitālā prezentēšana un saglabāšana” izveidi
  • Prezentācijas kanālu izveidi
  • Rekomendācijas par digitalizēšanas un prezentēšanas metožu, zināšanu un prasmju pielietojumu dažādos kontekstos

 Projekta noslēguma termiņš: 31/1/2022

 

 

Projektu līdzfinansē ES ERASMUS+ programma

Projekta Nr. 2020-1-BG01-KA202-079046

www.eurica.eu