Projekts TEAM-STAR uzsāk otro projekta realizācijas gadu aktuālie proejkti Full view

Projekts TEAM-STAR uzsāk otro projekta realizācijas gadu

Pagājušā gada nogalē Latvijas Kultūras koledža uzsāka projekta TEAM_STAR īstenošanu, ar mērķi veicināt jauniešu STEM un uzņēmējdarbības prasmju uzlabošanos, sadarbojoties vispārējās izglītības un augstākās izglītības institūcijām.

Gada laikā projekta partneri veica salīdzinošo analīzi, ar mērķi noskaidrot esošo situāciju vispārējā izglītībā attiecībā uz STEM prasmju attīstību, dizaina domāšanas metožu pielietojumu un 3D lietišķo spēļu izmantošanas perspektīvas esošajās mācību programmās.

Pētījuma rezultāti tika izmantoti tālākā projekta intelektuālā produkta- dizaina domāšanas metodoloģijas izstrādē un 3D spēļu satura izstrādē, kas šobrīd ir galvenais  projekta attīstības aspekts, pie kā strādā partneri.

Projekta partneru sanāksmē Itālijā, 2021. gada oktobrī projekta vadošais informācijas tehnoloģiju partneris Panepistimio Thessalias ( Grieķija)  un par  teorētisko saturu atbildīgais partneris EU-TRACK ( Itālija) demonstrēja pirmos 3D spēļu un virtuālās platformas paraugus, kas tiek sagatavoti testēšanas periodam, ko partneri realizēs nākamā perioda laikā.