Iznāk pirmais un otrais izdevums “Eurica” projektā aktuālie proejkti Full view

Iznāk pirmais un otrais izdevums “Eurica” projektā

Kas tad ir Eurica?

Simtiem gadu tradicionālo rituālu  ēdiens ir bijusi nozīmīga dažādu tautību etnokultūras iezīme. Eniskajai grupai raksturīgie ēdieni bija arī tās folkloras un reliģisko tradīciju produkts. Mūsdienās, kad saiknes starp dažādām tautībām kļūst ciešākas, notiek  tradicionālās virtuves “modernizācija”. Izmantojot internetu,   pasaules tautu virtuve ir pieejama ikvienam, neatkarīgi no tā, vai viņš dzīvo mazā ciematā vai pilsētā. Arvien biežāk parādās virtuvju saplūšanas  un svētku komercializācijas pazīmes, kad  tradicionālā rituālā ēdiena gatavošana galvenokārt ir marketinga ierocis.

EuRiCa Projekta mērķis ir dot ieguldījumu un veicināt rituālās virtuves, tās etnokulturālo iezīmju, kā arī ar to saistītās folkloras un tradīciju saglabāšanu, izstrādājot digitalizācijas metodiku un veidojot rituālu recepšu digitālās reprezentācijas, kuras iespējams  integrēt ‘virtuālajā ‘  Eiropas kultūras telpas virtuvē  un tādējādi padarīt pieejamu visā pasaulē.

EuRiCa projekta uzsākšanas sanāksme …

Projekta pirmā  sanāksme notika 2021. gada 13. janvārī  tiešsaistē Google Meet platformā Covid-19 ierobežojumu dēļ.

Partneri iepazīstināja ar sevi un savām organizācijām, uzsākot diskusiju par projekta izstrādi un veicamo uzdevumu termiņiem.

Tika prezentēti 1. un 2. intelektuālie rezultāti, un partneri vienojās par turpmākajiem soļiem un veicamajām darbībām.

 

Projekta pirmo izdevumi vari aplūkot šeit – Eurica_First_Newsletter_LV (1)

Un šeit ir iznācis arī otrais izdevums – Eurica_Second_Newsletter_LV