Latvijas Kultūras koledžas vadības personāls noslēdz angļu valodas apmācības

2020.gada jūnijā projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas pārvaldības efektivizācija un studiju procesa modernizācija” (Nr. 8.2.3.0/18/A/020) ietvaros noslēgsies apmācību periods, kura ietvaros 9 mēnešu laikā 16 Latvijas Kultūras koledžas vadības personāla pārstāvji apgūst ikdienas procesam un zinātniskajām aktivitātēm nepieciešamās angļu valodas prasmes.

Kopumā SIA Skrivanek Baltic apmācības būs nodrošinājis 144 akadēmisko stundu apjomā un par tām no LKK vadības un akadēmiskā personāla saņemtas atzinīgas  atsauksmes, kā arī projekts devis iespēju starptautiskās sadarbības veicināšanai, īpaši nodaļu vadītāju līmenī.

18/05/2020.