Realizētie projekti

Noslēdzas projekts NATURE

2024.gada sākumā Latvijas Kultūras koledža sadarbībā ar partneriem no Grieķijas, Portugāles, Igaunijas, Spānijas  un Itālijas noslēdza divu gadu aktivititātes ERASMUS +  Augstākās izglītības sektora  programmas   projektā NATURE –  Serious Games for Natural Resource Management’ ( Lietišķās  spēles atbildīgas dabas resursu izmantošanai radošajā uzņēmējdarbībā)

Projekta laikā ir izstrādāti šādi rezultāti:

 • interaktīva, lietišķajās spēlēs balstīta mācību metodoloģija kapacitātes palielināšanai dabas resursu apsaimniekošanā
 • Digitālā lietišķā spēle NATURE, kas ļauj īstenot dažādus virtuālās vides scenārijus atbildīgu un uz vides ilgtspēju orientētu uzņēmējdarbības projektu īstenošanai un dabas resursu pārvaldībai
 • Metodisks atbalsta materiāls  pasniedzējiem, kas veicina digitālo lietišķo  spēļu integrāciju uzņēmējdarbības un vides ilgtspējas studiju procesā
 • Mācību atbalsts pasniedzējiem, kas veicina digitālo mācību spēļu integrāciju vides izglītībā.

Projekta  aktivitātes ietvēra arī  augstākajā izglītībā  studējošo     izpratnes veidošanai par vides ilgtspēju, zaļo prasmju un kompetenču  par atbildīgu dabas resursu pārvaldību attīstību veicināšanai.

Plašāka informācija par projekta rezultātiem pieejama: projectnature.eu. , kā arī projekta jaunākajā ziņu lapā šeit

Projekta Nr. 2021-1-LV01-KA220-HED-000032033
Projektu līdzfinansē EK ERASMUS + programma.

 

LKA LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽA PIEDALĀS STARPTAUTISKAS APMĀCĪBU PROGRAMMAS IZVEIDĒ

Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Latvijas Kultūras koledža sadarbībā ar partneriem no Lielbritānijas, Vācijas un Lietuvas veido jaunu apmācību programmu, kuras mērķis ir sagatavot speciālistus, kas ieslodzījuma vietās pasniedz mākslas priekšmetus un organizē radošas aktivitātes.

Jaunā apmācību programma top starptautiska projekta „CRED/ability” ietvaros.
„„CRED/ability” ir Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas projekts, ko finansē „Leonardo da Vinci” Inovāciju pārneses programma. Projekts tiek īstenots no 2012.gada līdz 2014.gadam un kopējais finansējuma apjoms ir 254 000 eiro. Savukārt LKA Latvijas Kultūras koledžas budžets šajā projektā ir aptuveni 30000 eiro, kas paredzēti gan apmācību programmas izstādei, gan menedžmentam, gan bezmaksas semināru rīkošanai Latvijā, gan dalībai pasākumos ārzemēs,” stāsta Gita Seņka, LKA Latvijas Kultūras koledžas direktora vietniece starptautiskās sadarbības un attīstības jautājumos, projekta „CRED/ability” vadītāja Latvijā.

Projekta idejas autors – mākslinieks no Lielbritānijas
„CRED/ability” idejas autors ir Lielbritānijā pazīstamas organizācijas „Prison Arts Foundation” („Cietumu mākslas fonds”) dibinātājs, mākslinieks, kas dzimis Austrālijā, bet lielu daļu savas radošās dzīves pavadījis Lielbritānijā, Ziemeļīrijā – Maiks Moloni (Mike Moloney). Cita starpā, viņš daudz spēka veltījis, palīdzot sodu izcietušajiem cilvēkiem ieslodzījumā gūto rūgto pieredzi dziedēt un sabiedrības uzticību atgūt ar mākslas starpniecību. Projekta „CRED/ability” ietvaros viņš vēlējās sagatavot īpašu apmācības programmu māksliniekiem, kas gatavi mākslas priekšmetus pasniegt cietumā.
Tā kā LKA Latvijas Kultūras koledža dažādos starptautiskos ar mākslu saistītos projektos sekmīgi piedalās jau vairāk nekā 15 gadus un tajā skaitā ir sadarbojusies arī ar Maiku Moloni, viņš LKA Latvijas Kultūras koledžu aicināja projekta „CRED/ability” sadarbības partneru pulkā. Pēc mākslinieka uzaicinājuma projekta „CRED/ability” ideju īstenošanā piedalās arī Lietuvas pedagoģiskā akadēmija, Vācijas teātra projekta „aufBruch” īstenotāji, Lielbritānijas fonds „Prison Arts Foundations”, Lielbritānijas biedrība „Seeds For Growth”, kas īsteno dažādus projektus, tajā skaitā arī cietumos, un Lielbritānijas Skolotāju koledža, kurai ir tiesības akreditēt starptautiskas apmācību programmas.
Lai arī diemžēl Maiks Moloni aizgāja mūžībā, viņa iesāktais projekts turpina darboties, un 2014. gada augustā Lielbritānijā tiks prezentēta jaunā apmācības programma. Informācija par to būs pieejama visiem interesentiem – gan starptautiskajā līmenī akreditētais mākslinieku apmācības modelis, gan interaktīva mājaslapa ar e-apmācības saturu un labās prakses piemēriem, gan starptautiskās partneru grupas piedāvātās apmācības, kursi, konsultācijas un meistarklases.

Par apmācību programmas saturu spriedīs Latvijā
Projekta ietvaros apmācību programma tiks akreditēta gan trešajā jeb īso kursu programmas līmenī, gan piektajā – bakalaura programmas līmenī. LKA Latvijas Kultūras koledža var īstenot jebkuru no šīm apmācību programmām atbilstoši savām prasībām. Piemēram, samazinot kredītpunktu skaitu bakalaura līmeņa programmā, koledža šo programmu var realizēt atbilstoši pirmā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai.
Par īso kursu programmas saturu sadarbības partneri jau vienojušies semināros, kas 2012.gadā  un 2013. gadā norisinājās Vācijā un Lielbritānijā. Savukārt jautājums par bakalaura programmas saturu vēl tiks apspriests – no 2014.gada 21. maija līdz 23.maijam Latvijā tiksies visi projekta dalībnieki, lai bezmaksas seminārā prezentētu savas idejas.
„Mūsuprāt, šajā apmācību programmā jābūt ne tikai psiholoģijai, pedagoģijai un mākslas priekšmetu pasniegšanas metodikai, kas īpaši pielāgota darbam ieslodzījuma vietās, bet arī projektu vadībai, ”uzskata Gita Seņka. Savu nostāju viņa pamato ar mākslinieku ieteikumiem: „2014.gada 28.februārī bezmaksas darba seminārā, kas notika Rīgā un bija veltīts jaunās apmācības programmas izveidei, tieši mākslinieki uzsvēra, ka viņiem projektu vadības zināšanas būtu nepieciešamas, lai sekmīgi piesaistītu finansējumu savu ieceru īstenošanai.”

Mākslinieku darbs cietumā ir vajadzīgs
„Lai projektā „CRED/ability” sekmīgāk varētu sadarboties ar ieslodzījumu vietām un noskaidrot, cik lielā mērā tās ir ieinteresētas sadarbībā ar māksliniekiem, no savas puses projektā iesaistījām biedrību „Prison Fellowship Latvia” un Latvijas Republikas Ieslodzījuma vietu pārvaldi. Mūsu sadarbības partneri palīdzēja veikt aptaujas visās ieslodzījuma vietās Latvijā. Galvenā atziņa: lielākā vai mazākā mērā mākslas aktivitātes jau tagad tiek organizētas visos cietumos, un ir vajadzīgas,” stāsta Gita Seņka.
Savukārt Ieslodzījuma vietu pārvaldes Izglītības un nodarbinātības daļas priekšniece Svetlana Trubačova norāda, ka pašlaik cietumos jau darbojas savulaik par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem izveidotā vērtībizglītības programma, kuras ietvaros ir arī mākslas terapijas elementi, un par to ir pozitīvas atsauksmes – tā pozitīvi ietekmē ieslodzīto uztveri un uzvedību. Tiek īstenota arī Kristīgās audzināšanas programma, kurā tiek izmantoti teātra mākslas elementi, – šī programma pagaidām darbojas tikai Iļģuciema cietumā.
Svetlana Trubačova uzsver, ka pašlaik mākslas terapijas nodarbības notiek tikai tajos cietumos, kuros ir attiecīgi sagatavots speciālists. Katrā cietumā būtu vajadzīgi divi šādi speciālisti un visā Latvijā kopā – 24.
Tā kā visos cietumos atbilstošu speciālistu nav, jaunās apmācības programmas izveidi Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvji vērtē atzinīgi un atbalsta, jo ir ieinteresēti, lai Latvijā būtu vismaz viena stabila mākslinieku brigāde, kas ne tikai grib strādāt cietumā, bet arī zina, kā to darīt profesionāli, atbilstoši specifiskajai cietuma videi.

Koledžā būs jauna mācību programma ar divkāršu diplomu
„ Jaunās apmācību programmas akreditācijas process starptautiskajā līmenī varētu tikt pabeigts 2015.gada sākumā. Tas nozīmē, ka LKA Latvijas Kultūras koledžai būs jauna studiju programma, tā dēvētā joint-degree, kuras absolventi saņems divkāršu diplomu – gan no Lielbritānijas Skolotāju koledžas, kur programma tiks akreditēta, gan no LKA Latvijas Kultūras koledžas,” stāsta Gita Seņka. Ar starptautiski akreditētās programmas diplomu kabatā mākslinieki varēs strādāt ieslodzījuma vietās ne tikai Latvijā, ber arī citur Eiropas Savienībā.
LKA Latvijas Kultūras koledžas pārstāve norāda, ka pagaidām vēl nav zināms, vai jaunā programma koledžā tiks realizēta kā īso kursu programma vai kā pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība divarpus gadu garumā.
Gita Seņka neizslēdz arī iespēju, ka ar laiku jaunā programma varētu būt par pamatu kādai citai kultūras menedžmenta studiju programmai, kas specializējas darbam ar to sabiedrības daļu, kurai ir grūtības integrēties sabiedrībā, piemēram, smagi slimiem cilvēkiem vai sliktu atkarību varā esošām personām, vai vardarbības upuriem.
„Saistībā ar mākslinieku darbību ieslodzījuma vietās mums ir sagatavoti vēl divi projekti. Viens no tiem ir „Primedia”, kas skar mediju izmantošanu cietumos. Otrs projekts ir saistīts ar cietumnieku radīto mākslas darbu apkopošanu vienā izstādē un starptautiskas izstāžu tūres rīkošanu pa Eiropas Savienības valstīm. Sagaidām, ka arī šos projektus atbalstīs sadarbības partneri Latvijā un ārzemēs,” saka Gita Seņka.


APPRO – APPROPRIATE PROVISIONS FOR STUDENTS WITH BEHAVIORAL PROBLEMS AND PSYCHIATRIC  DISORDERS

Atbilstošas pieejas nodrošināšana studentiem ar uzvedības problēmām un psihiskiem traucējumiem.

Projekta Nr: 2011-1-NL1-LEO05-05212

Projekta ilgums: 2011. gada novembris – 2013. gada novembris

Finansētāja instruments: EK Mūžizglītības programma, Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projekts

Koordinators:  De Spinaker, Bureau Arbeidsparticipatie, Nīderlande ;

Partneri: Latvijas Kultūras koledža, Latvija; Bergama Teknik Ve Endustri Meslek Lisesi, Bergama Rehberlik Arastirma Merkesi,Turcija,LCEducational, Kipra, Technologie-und Berufsbildungszentrum Leipzig GmbH, Vācija, ERCC (Education, Research and Consultancy Center)Lietuva

Projekta moto: “No izglītības līdz darbam’

Mērķis: Izstrādāt vienotu metodoloģisko rekomendāciju sistēmu, kas veicinātu studentu ar uzvedības problēmām veiksmīgāku iekļaušanos studiju procesā un darba tirgū.


LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽAS KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTA PROJEKTS.

Latvijas Kultūras koledža ir iesniegusi pieteikumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta pagarinājumam, lai netiku traucēts mācību process. Ir plānots, ka darbību tas beigs 2012.gada novembrī.

Informācija presei:

  Jaunumi 22.10.2012.

  Jaunumi 24.09.2012.

  Jaunumi 19.06.2012.

  Jaunumi 16.04.2012.

  Jaunumi 28.11.2011.

  Jaunumi 11.03.2011.

  Jaunumi 06.07.2011.

29.septembrī Latvijas Kultūras koledža parakstīja līgumu ar Vides ministriju par energoefektivitātes paaugstināšanas projekta ’’Latvijas Kultūras koledžas ēkas Rīgā, Bruņinieku ielā 57 siltināšana, realizējot energoefektivitātes pasākumus un atbilstoši samazinot kaitīgo izmešu ( CO2, CH4, N2O NOX , CO,GOS) daudzumu, veicot energoefektivitātes pasākumus’’ īstenošanu.

Projekts tiek īstenots Klimata pārmaiņu finansu instrumenta (KPFI) konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” ietvaros. Projektu īstenošanai piešķirtais KPFI finansējums- 144 095,00 LVL.

Projektu īstenošanas uzraudzību veic valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” (www.lvif.gov.lv)

Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt Latvijas Kultūras koledžas ēku ar mērķi veicināt patērētās siltumenerģijas izmaksu samazinājumu un dot ieguldījumu klimata pārmaiņu ierobežošanā.

Rekonstrukcijas gaitā ir paredzēts veikt:

 • logu un ārdurvju bloku nomaiņu;
 • fasāžu siltināšanu;
 • daļēja jumta klāja renovāciju;
 • maģistrālās cauruļvadu siltumizolācijas renovāciju;
 • siltummezgla rekonstrukciju;
 • pirmā stāva grīdas siltināšanu.

Galvenie ieguvumi projektā saistāmi ar:

 • ekoloģiskās situācijas uzlabojumu pilsētā (CO2 emisijas samazinājums par 66.28 tonnām gadā, efektivitātes rādītājs -0,46 kg CO2/Ls);
 • siltumenerģijas patēriņa samazināšanos apkures vajadzibam lidz pat 67.85 kWh/m2 gadā;
 • norobežojošo konstrukciju bojāšanās pārtaukšana un īpašuma vērtības un ilgtspējības pieaugums;
 • finansiāliem ietaupījumiem energoresursu patēriņa samazināšanās rezultātā (aptuveni 11 tūkst. latu gadā pie tarifa 42,38 LVL/MWh);
 • Koledžas iekštelpu mikroklimata uzlabošanu, kas labvēlīgi iespaido studentu , pedagogu un apkalpojošā personāla veselību.

 

HIGHER EDUCATION SYSTEM DEVELOPMENT FOR SOCIAL PARTNERSHIP IMPROVEMENT AND HUMANITY SCIENCES COMPETITIVENESS (HESDESPI)

Project number: 159338-TEMPUS-1-2009-1-LV-TEMPUS-SMHES

Project duration: January 2010 – January 2013

Target group: Administrative, teaching staff, students of partner universities and region universities, social partners, official authorities

The main objective of the project is to develop a joint, accessible and successful system of methodological recommendations that will increase the competetivess of humanity sciences and involve the social partners into it.

Specific objectives:

 • To establish co-operation in area of humanity sciences including culture and art sector between Ukraine, Moldova, Armenia, Georgia and European Union universities and social partners for modernization of educational approach
 • To assist partner countries in evaluating existing situtation, in pointing new directions and making necessary adaptations in their curricula and methodologies according to best practices of EU universities and social partners
 • To elaborate methodological reccomendations regarding educational approach for improvement of social partnership in competitiveness of humanity sciences
 • To elaborate occupational/profesional standard – Culture Manager for sector Culture and update related study programme in order to ensure usability of methodological recommendations
 • To prepare the material for involvement in European Qualifications Framework
 • To provide participation of line ministries, sector employer organisations and non-governmental organizations in implementation of elaborated methodology of educational approach
 • To dissiminate the project experience via partners academical and professional networks
 • Grant holder: Information Systems Management Institute, ISMA, Latvia

Latvia Culture college is responsible for assitance in development of culture management programmes, development and evaluation of assesment plans and organizing of training visits of partner countries staff, which was organized in May 2012.

The main tasks of the training visit were: study of pedagogical experience of the EU universities in the field of Humanity Sciences; study of technologies of practice-oriented training; elaboration of new courses or essential upgrade of existing ones for testing activities in partner universities; study the experience of the EU countries between quality of the higher education considering the demands of the labour market, as also organization of cooperation between all involved parties. Staff gained the information about access of graduates to the labour market and good practices for cultural related activities and education.


AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBA SOCIĀLĀS PARTNERĪBAS UZLABOŠANAI UN CILVĒCES ZINĀTNES KONKURĒTSPĒJAI

Higher Education System Development for Social Partnership Improvement and Humanity Sciences Competitiveness (HESDeSPI)

Projekta Nr: 159338-TEMPUS-1-2009-1-LV-TEMPUS-SMHES

Projekta ilgums: 2010. gada janvāris – 2013. gada janvāris

Finansētāja instruments: TEMPUS

Budžets EUR 1038787 (90% ES finansējums + 10% partneru līdzfinansējums) Koordinators:Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Latvija ;

Partneri Latvijas Kultūras koledža, Latvija; University of Minho, Portugal; University of Bologna, Italy; Shota Rustaveli State University, Batumi, Georgia; Sokhumi State University, Tbilisi, Georgia; Ministry of Education and Sciences, Georgia; Yerevan State Academy of Fine Arts, Armenia; Yerevan State University of Architecture and Construction, Armenia; Ministry of Education and Sciences, Armenia; Alecu Russo Balti State University, Moldova; Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Moldova; Ministry of Education and Youth, Moldova; Taurida National V.I. Vernadsky University, Simferopol, Ukraine; National Taras Shevchenko University of Kyiv, Kiev, Ukraine; Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University, Lugansk, Ukraine; Ministry of Education and Sciences, Ukraine.

Mērķis: izstrādāt vienotu metodoloģisko rekomendāciju sistēmu, kas veicinātu humanitāro zinātņu konkurētspēju un sadarbību ar sociālajiem partneriem.

Uzdevumi:

 • Izveidot sadarbību starp humanitāro, mākslas un kultūras sektoriem Ukrainā, Moldovā, Gruzijā un Armēnijā sadarbībā ar Eiropas Savienības universitātēm ar mērķi- izglītības procesu modernizācija
 • Sniegt pieredzi un atbalstu partnervalstu universitātēm esošās situācijas novērtēšanā un nepieciešamo izmaiņu un uzlabojumu ieviešanā izglītības programmās;
 • Izstrādāt metodoloģiskās rekomendācijas sociālo partneru iesaistīšanai izglītības procesā;
 • Izstrādāt profesijas standartu Kultūras menedžeris un pilnveidot izglītības programmas;
 • Sagatavot dokumentāciju iekļaušanai Eiropas Kvalifikāciju tīklā( European Qualifications Framework)

Mērķa grupa: Administratīvie darbinieki, akadēmiskais personāls, parteruniversitāšu studenti, sociālie partneri un nozares ministrijas.

Projekta gaita HESDeSPI projekta mērķis ir strukturālās reformas partnervalstu augstākās izglītības sistēmās. Projektā paredzēti vairāki etapi, kas jāīsteno trīs gadu laikā. Eiropas partneri nenorāda, kādas reformas jāveic, bet dalās ar savu pieredzi. Turklāt katrā no ES valstīm ir atšķirīga izglītības sistēma, tādēļ partnervalstis pašas izlemj, cik lielā mērā pārņemt ES valstu pieredzi.

Līdz 2010. gada septembrim partnervalstis veic savā valstī pētījumu, lai konstatētu pašreizējo situāciju izglītības sistēmā. Rudenī notiks partnervalstu pārstāvju studiju vizītes uz Latviju, Portugāli un Itāliju, lai iepazītos ar valsts regulējošo mehānismu augstākās izglītības jomā, akcentējot sadarbību starp izglītotāju un darba devēju. Pētījumu rezultātus prezentēs partnervalstu izglītības ministrijās. Pēc tam paredzēts izstrādāt profesiju standartus, analizēt un pārstrādāt studiju programmas atbilstoši jaunajiem standartiem. Katra partnervalsts augstskola izvēlējusies vienu studiju programmu humanitārā jomā. Neviena no tām nedublējas, kas ir vērtējams pozitīvi – jo vairāk studiju programmu iekļauj projektā, jo lielāka iespēja, ka pēc projekta pabeigšanas notiks neatgriezeniskas izmaiņas partnervalstu augstākās izglītības sistēmās. Izņēmums ir Ukraina, kur visas augstskolas izvēlējušās pārveidot kulturoloģijas studiju programmu par kultūras menedžmenta programmu.

Ieguvumi Projektu varēs uzskatīt par veiksmīgu, ja visu četru partnervalstu ministrijas akceptēs piedāvātās reformas, kas aprobētas atsevišķās studiju programmās, un uzsāks to ieviešanu visās augstskolās. Jārēķinās ar situāciju, ka jaunieviestās studiju programmas tā arī paliek pilotprojekta līmenī un netiek ieviestas visās augstskolās, jo neviens nevar piespiest partnervalstis īstenot visaptverošas reformas un tāds neesot projekta mērķis. Lai nodrošinātu, ka reformas tomēr īsteno, projekta studiju vizītēs aicināti piedalīties ministriju augstākie ierēdņi, kuriem ir ietekme uz lēmumu pieņemšanu.


Projekta nosaukums: EMIC – European Marketing & Innovation Centers/ Eiropas mārketinga un inovāciju centri

 


 

Mērķi Rezultāti Finansētājs
 „TSST“ – Tūrisma drošība studiju programmās, proj. Nr.: 2008-1-BGI-LEO05-00437
 

Attīstīt esošos apmācības moduļus tūrisma drošības aspektu apgūšanai profesionālajā un augstākajā izglītībā. Veicināt tūrisma sektora uzņēmēju zināšanas marketinga un tūrisma drošības jautājumos.

 

Projekta „SECTOUR” materiāla – apmācības programmas un marketinga rokasgrāmatas tulkošana čehu, bulgāru, rumāņu valodās, izpētes materiāls par mūsdienu tūrisma pakalpojumu tirgus vajadzībām. http://www.tsstproject.eu/ Leonardo da Vinci
TOURNEU  „Jauno Eiropas Savienības dalībvalstu ienākošā tūrisma kultūras un ekonomiskie aspekti” Nr.: LLP-LdV-TOI-2008-SK-83100569
 

Modernizēt un attīstīt esošos, kā arī izveidot jaunus multimediālus svešvalodu apguves mācību materiālus, kuri būtu orientēti uz profesionālās leksikas apguvi, pielāgoti tūrisma nozarei specifiskām profesionālām situācijām.

 

Mūžizglītības ietvaros apjomīgas, modernas, uz moduļiem strukturētas, praksē pārbaudītas kombinētās apmācības ( Blended-Learning) kursa izveide, kas paredzēta profesionāļiem tūrisma jomā dažādās specialitātēs, ar dažādiem valodu zināšanu līmeņiem un Eiropas starpkultūru komunikāciju, kā arī pašmācības materiāls digitālā ( DVD un CD-ROM) un iespiedformā (rokasgrāmata vairākās valodās). http://www.tsstproject.eu/ Leonardo da Vinci
 „TPB Leap. Creative Futures”

  Nr.: A/02/B/F/PP-124.209

 

Veicināt skatuves mākslas profesionāļu iekļaušanos darba tirgū un e-apmācības iespēju izmantošanu mūsdienīgu zināšanu ieguvei.

 

Projekta „The Performance bridge“ materiālu adaptēšana mūsdienu situācijai, e-apmācības platformas izveide skatuves mākslas menedžmenta zināšanu apguvei www.creativefutures.eu Leonardo da Vinci
SECTOUR: Tūrisma drošība – inovācijas izglītības programmās un uzņēmējdarbības praksē Nr.: LV/05/B/F/PP-172.004
 

Uzlabot tūrisma izglītības programmu satura atbilstību tūrisma drošības prasībām, veicinot klientu drošības prasībām atbilstoša tūrisma produkta piedāvājumu.

 

 

Projekta gala rezultātā tiks izstrādāts mācību līdzeklis „Tūrisma maršrutu drošības aspektu  izstrādes vadlīnijas” un rekomendācijas tūrisma uzņēmumiem „Drošības aspektu izmantojums tūrisma pakalpojumu menedžmentā un marketingā”. http://sectour.lv/

 

Leonardo da Vinci

„On The Edge”
 

Noteikt un salīdzināt specifiskās Eiropas uztveres problēmas katrā valstī, Eiropas ietekmes sfēras pozitīvos un negatīvos aspektus. Izpētīt kopīgo Eiropas identitātes uztverē katrā dalībvalstī.

 

 

Pedadogu apmācības pilotmateriāls Eiropas identitātes un ar to saistīto jautājumu izpratnes veicināšanai.

Metožu izstrādāšana par efektīvas informācijas izplatīšanu, aktuālo jautājumu izskaidrošanu un ideju apmaiņu, kas ir piemērotas pedadogu darba uzlabošanai vidusskolas un profesionālās izglītības līmenī.

Leonardo da Vinci
„Dialogue”
 

Izpētīt mūdienu literatūras aktualitātes un to pasniegšanas metodes skolu un profesionālajā izglītībā.

 

Darba materiāls pedadogiem drukātā un audio versijā ar mūsdienu literatūras paraugiem. Socrates, Comenius
The Big Picture Network  Nr.: 110136-CP-1-2003-1-UK-COMENIUS-C3
 

Veicināt sadarbību starp mākslas izglītības sistēmas visu līmeņu organizācijām un indivīdiem.

 

 

Sadarbības tīkla izveide, kas nodarbotos ne tikai ar studentu, pasniedzēju, kultūrizglītības iestāžu problēmu identificēšanu, bet arī rastu problēmu risinājumus, izstrādājot un izplatot informatīvo materiālu vietējā un starptautiskā līmenī.

 

Socrates

Izglītības programma “Radošs bērns kultūras menedžmentā” Nr.:  LV/04/B/F/PP-172.009
 

Veicināt bērnu tiesību jautājumu ievērošanu kultūras menedžmenta norisēs, paaugstināt kultūras menedžeru informētību par bērnu nodarbinātības jautājumiem radošajos projektos.

 

 

Kultūras menedžmenta izglītības programmas mācību līdzekļu – rokasgrāmatas un CD izveidošana, kas aptver dažādus aspektus bērnu iesaistīšanai kultūras pasākumos.Datu bāzes izveide par bērnu radošajiem kolektīviem un bērnu tiesību likumdošanu projekta partneru valstīs.

 

Leonardo da Vinci

Kultūras menedžmenta profesionālās izglītības popularizēšanas pasākumi Nr.: VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.7.2./0045/0097
 

Veicināt reflektantu interesi par kultūras menedžmenta studijām, informēt darba devējus par kultūras menedžera profesijas profilu.

 

Latvijas Kultūras koledžas interneta mājas lapas pārveidošana, izveidojot to par vienu no profesionālās konsultācijas instrumentiem.
Informatīva bukleta izdošanu par kultūras menedžera profesiju, darba iespējām un profesionālās izglītības iegūšanas iespējām Latvijā.
Informatīvo semināru organizēšanu visos Latvijas novados.

 

Eiropas Savienība, Eiropas Sociālais Fonds

The Performance bridge Nr.: 2002-A/02/B/F/PP-124.209
 

Veicināt skatuves mākslas profesionāļu nodarbinātības iespējas.

 

Interaktīvs apmācības modelis multimediju formātā dejas nozares studentiem un pasniedzējiem, skatuves mākslas izglītības iestādes vadītājiem, profesionāliem dejotājiem un deju grupu vadītājiem, horeogrāfiem, dejas, kustību teātra māksliniekiem un vadītājiem, skatuves mākslas studentiem, pasniedzējiem un profesionāļiem, kā arī tiem, kuri interesējas par dejas nozares menedžmentu.

 

Leonardo da Vinci

The Public Libraries Management and New Information Technologies  Nr.: LV/00/B/FPP-138.009
 

Jaunu iespēju radīšana profesionālo izglītības programmu apgūšanai.Bibliotēku darbinieku profesionālo zināšanu uzlabošana un atbilstība nodarbinātības prasībām Eiropas bibliotēku sektorā.

 

5 mācību moduļi:
• Publisko bibliotēku loma un vieta informācijas un zināšanu sabiedrībā;
• Personāla vadība publiskajās bibliotēkās;
• Projektu izstrāde un vadība publiskajās bibliotēkās;
• Budžeta plānošana publiskajās bibliotēkās;
• Informācijas avoti un to pieejamība publiskajās bibliotēkās.

 

Leonardo da Vinci

Hum@no Nr.: E/01/B/P/PP- 115.489
 

Jaunu iespēju radīšana humanitāro zinātņu speciālistu nodarbinātībai, profesionālo zināšanu uzlabošana un atbilstība nodarbinātības prasībām Eiropā.

 

 

Datu bāze par izglītības un zināšanu papildināšanas iespējām Eiropā.

 

Leonardo da Vinci

Menedžmenta apmācība kultūras menedžeriem Nr.: CZ/99/2/07319/PI/II.1.1.a/FPC
 

Veicināt Eiropas kultūras menedžeru profesionālo prasmju uzlabošanos

 

 

Tālākizglītības programma

 

Leonardo da Vinci

Kultūras menedžments un jaunās informācijas tehnoloģijas Nr.: LV/98/87508/PI/I.1.1.a/FPI
 

Veicināt kultūras menedžmenta izglītības piedāvājumu profesionālās izglītības līmenī

 

 

Studiju programma „Kultūras menedžments un jaunās informācijas tehnoloģijas”

 

Leonardo da Vinci