LKK Bibliotēkas resursi un datubāzes

LKK BIBLIOTĒKAS DRUKĀTO RESURSU KRĀJUMS

Bibliotēkā lietotājiem pieejamas grāmatas latviešu un angļu valodā, preses izdevumi, atbilstoši Koledžas studiju programmām. Bibliotēkas resursus iespējams izmantot uz vietas bibliotēkā, kā arī saņemt lietošanai uz mājām (pasniedzējiem: uz vienu mēnesi, studējošiem: uz 14 dienu izmantošanas termiņu).

Bibliotēkas resursu pasūtīšana, izmantošanas termiņu pagarināšana iespējama tiešsaistē, bibliotēkas elektroniskajā katalogā. PIEEJA ŠEIT!

Kataloga pieejas datus var saņemt bibliotēkā vai izmantojot e-pastu: [email protected]

Nozaru profesionālie žurnāli un preses izdevumi. 2023. gadā LKK bibliotēkā pieejami sekojoši periodiskie izdevumi: “Kultūras un izklaides izdevums KDi”, “Sestdiena”, “Teātra Vēstnesis”, “Rīgas Laiks”, “Mojo”, “European Photography magazine”, “Light & Sound International ”.

Nozares e-žurnāli (pieeja, izmantojot Latvijas Nacionālās bibliotēkas tiešsaistes publikāciju datubāzes) (saite uz datubāzēm)

Jaunākie bibliotēkas resursi!

 

 

LKK BIBLIOTĒKAS TIEŠSAISTES DATUBĀZES

Kvalifikācijas darbu un kursa darbu repozitorijs – pieejami labākie koledžas studentu aizstāvētie kursa un kvalifikācijas darbi (no 2020. gada), kuru autori devuši piekrišanu publiskai darbu piekļuvei.

Visu studiju programmu kvalifikācijas darbi: PIEEJA ŠEIT!

Studentu kursa darbi: PIEEJA ŠEIT!

Pamācība kvalifikācijas darbu un kursa darbu datubāzes izmantošanai

Mācību materiālu, nozaru e-rakstu un pētījumu datubāze – pieejami Latvijas Kultūras akadēmijas un LKA Latvijas Kultūras koledžas metodiskie mācību materiāli, studijām ieteicamie nozares e-raksti, pētījumi, publikācijas atbilstoši koledžas studiju programmām PIEEJA ŠEIT!

Pasniedzēju publikāciju datubāze – pieejamas pilnteksta koledžas docētāju publikācijas, monogrāfijas, konferenču rakstu krājumi, raksti, prezentācijas no 2022. gada PIEEJA ŠEIT!