LKK Bibliotēkas pakalpojumi

LKA Latvijas Kultūras koledžas, kā arī Latvijas Kultūras akadēmijas studenti un pasniedzēji laipni aicināti izmantot koledžas bibliotēkas pakalpojumus:

 • konsultācijas un mācības:
 • mācības informācijas meklēšanā, bibliotēku katalogu un tiešsaistes datubāžu izmantošanā, tematiski informācijas apkopojumi, uzziņas
 • konsultācijas par akadēmisko rakstības stilu, akadēmiskā godīguma principiem, atsauču izmantošanu, studiju darbu noformēšanu
 • konsultācijas pasniedzējiem un studentiem par e-studiju vides (Moodle) izmantošanu

 

 • bibliotēkas resursi un datubāzes:
 • bibliotēkas drukāto resursu (grāmatas, preses izdevumi, CD, DVD latviešu, angļu u.c. valodās) izmantošana lasītavā un mājās (14 dienu termiņš)
 • pasūtīšana un piegāde no citām bibliotēkām, informācijas materiālu skenēšana un elektroniskā piegāde
 • tiešsaistes datubāze “Lursoft laikrakstu bibliotēka” https://news.lv/ (pieeja bibliotēkas telpās)
 • bibliotēkas veidotās tiešsaistes datubāzes (Studentu darbi, Pasniedzēju publikācijas, Mācību materiāli un nozares e-raksti): saite uz datubāzēm

 

 • bibliotēkas telpu izmantojums – studijām, grupu darbu veikšanai un radošiem darbiem:
 • brīvpieejas datoru darba vietas un bezvadu internets bibliotēkas lasītavā
 • dokumentu izdruka, kopēšana, skenēšana un iesiešana saskaņā ar koledžas  “Nolikumu par maksas pakalpojumu sniegšanas kārtību”
 • iespēja izmantot bibliotēkas telpas radošiem pasākumiem, mēģinājumiem, grupu darbiem, lekciju nodarbībām, semināriem (rezervēšana, izmantojot e-pastu: [email protected] )

 

Pieteikšanās klātienes vai attālinātām konsultācijām: izmantojot bibliotēkas informatīvo e-pastu: [email protected]

Bibliotēkas resursu pasūtīšana, izmantošanas termiņu pagarināšana bibliotēkas katalogā: Skatīt šeit!
(pieejas datus var saņemt bibliotēkā vai izmantojot e-pastu: [email protected])

Bibliotēkas izmantošanas noteikumi