Latvijas bibliotēku katalogi un datubāzes

biblkat   

Primo katalogs:

Pieeja Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas lielāko augstskolu un zinātnisko bibliotēku krājumam (grāmatas un preses raksti), tiešsaistes datubāzēm, augstskolu publikāciju un noslēguma darbu datubāzēm.    icon-external-link-square Pieeja šeit

 
 

LKA LKK bibliotēkas katalogs:

Informācija par visiem izdevumiem, CD un DVD, kas pieejami LKK Bibliotēkā.

icon-external-link-square  Pieeja šeit


jaunkat

 
 

Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāze:

Rakstu katalogs par Latvijā izdotiem turpinājumizdevumiem (laikrakstiem, žurnāliem,
zinātnisko rakstu krājumiem), sākot no 1951. gada.

icon-external-link-square  Pieeja šeit


alisekat

 
 

Augstskolu un speciālo bibliotēku Kopkatalogs:

Informācija par Banku augstskolas, Biznesa augstskolas "Turība", Daugavpils Universitātes,
Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēkas, Liepājas Universitātes, Nacionālās Aizsardzības
akadēmijas, Patentu tehniskās bibliotēkas, Rēzeknes augstskolas, Saeimas bibliotēkas,
Valmieras bibliotēkas un Vidzemes Augstskolas, Ventspils reģiona bibliotēku krājumiem.

icon-external-link-square  Pieeja šeit

biblkat

centrkat

 
 

Rīgas Centrālās bibliotēkas kopkatalogs:

Informācija par Rīgas Centrālās bibliotēkas nodaļu un filiālbibliotēku krājumā esošajiem
izdevumiem.

icon-external-link-square  Pieeja šeit