Mūžizglītības piedāvājumi

JAUNUMI

PROJEKTS “NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE”

PROJEKTA MĒRĶIS
Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

KAS VAR PIETEIKTIES?
Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*, kuri uz pieteikuma dienu ir:
• vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
• ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
• jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības;
• sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni.
*Strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Augsta pieteikumu skaita gadījumā prioritāri tiek uzņemti sociālā riska grupu nodarbinātie:
• vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
• bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

KĀ PIETEIKTIES?
Pieteikšanās mācībām 9. kārtā notiks no 4. aprīļa līdz 18. aprīlim.
!!! PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM PAGARINĀTA LĪDZ 03. MAIJAM !!!
Pieteikšanās un papildus informācija vietnē macibaspieaugušajiem.lv
1) Izpēti uzņemšanas noteikumus.
2) Izpēti mācību iespējas.
3) Izvēlies izglītības programmu.
4) Autentificējies latvija.lv
5) Aizpildi un apstiprini pieteikumu.
6) Pievieno kontaktinformāciju
7) Sagaidi apstiprinājumu dalībai mācībās.

 

PIEDĀVĀJUMS

LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽAS PROJEKTA “NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE” 9. KĀRTĀ

!!! SAISTĪBĀ AR PIETEIKŠANĀS TERMIŅA PAGARINĀŠANU VEIKTAS IZMAIŅAS STUDIJU KURSU NORISES PLĀNOJUMĀ !!!

DATORGRAFIKA
SATURA VEIDOŠANA DIGITĀLAJOS MEDIJOS
VIZUALIZĀCIJA VIRTUĀLAJĀ VIDĒ

 

Kontaktinformācija:
Latvijas Kultūras koledžas
Tālākizglītības programmu koordinatore
Daiga Bokuma
[email protected]