MEISTARKLAŠU CIKLS  “MŪZIKA IR VISUR” MeISTARKLAŠU cikls “mūzika ir visur” Full view

MEISTARKLAŠU CIKLS “MŪZIKA IR VISUR”

Muzicēšana, elpošana, sevis atpazīšana, jaunas prasmes un zināšanas. Balss un ķermenis ir lieliski ceļabiedri ceļojumā uz aizraujošu sevi, tikai tos vajag izzināt un prast atbilstoši pielietot, kas arī ir galvenais mērķis šajā meistarklašu ciklā.

Mūzikas elementi un izpausmes apņem cilvēku ikvienā dzīves brīdī un situācijā, pat ja Tu nemuzicē. Balss tembrs, dinamika, temps, augstums, ritms un melodija atklājas neparastos veidos un kontekstos- sarunās, prezentācijās, publiskās uzstāšanās.
Mūzikas elementu apzināta un dabiska lietošana ikdienā rosina empātijas, emocionālās inteliģences, iztēles un kognitīvo spēju attīstību, pilnveido saskarsmes un sadarbības prasmes, un var palīdzēt, izmantojot savas balss resursu, veidot veiksmīgu komunikāciju.

Individualizētas nodarbības nelielas grupas sastāvā.

Meistarklašu apjoms: 8 akadēmiskās stundas 4 nodarbībās klātienē
Meistarklašu īstenošanas periods: 2024. gada 8.,15., 22. un 29.maijā.
1 reizi nedēļā, trešdienās no 17.30 – 19.00
Meistarklašu īstenošanas veids: Klātienē, LKA Latvijas Kultūras koledžā, Bruņinieku ielā 57, Rīgā
Dalības maksa: 100 eur

Dalībnieku skaits ierobežots.

Pieteikšanās: līdz 7. maijam, aizpildot pieteikuma anketu šeit:

Meistarklašu dalībnieki saņems LKA Latvijas Kultūras koledžas izsniegtu apliecību par 8 akadēmisko stundu tālākizglītības programmas apguvi.

Meistarklašu tēmas:
I – mūzika ir gaisā
II – mūzika ir galvā
III – mūzika ir rokās
IV – mūzika ir sirdī

Meistarklašu vadītāja: VITA TIMERMANE-MOORA

Diriģente, dziedātāja, vokālā pedagoģe ar 35 gadu pieredzi, strādājot ar profesionāliem un amatierdziedātājiem,  individuālā un grupu darbā. Nodarbībās apvienotas (eksistenciālās) psiholoģijas un mūzikas apmācības, tai skaitā elpošanas un balss attīstības pieejas, tās apvienojot ar mūzikas terapijas un improvizācijas elementiem.  Koncertējusi Baltijas valstīs, Francijā, Vācijā, Nīderlandē, Beļģijā, Itālijā, Zviedrijā, Dānijā, Norvēģijā, ASV, Kanādā, Austrālijā, Gruzijā, Turkmenistānā. Starptautisku kultūras sadarbības projektu vadītāja un kuratore.