Radošās trešdienas

“ZIEMASSVĒTKI APKĀRT PASAULEI”

“Mēs katrs veidojam savu svētku sajūtu, piepildot to ar ģimenes tradīcījām, kurām iespējams pat var būt vairāku paaudžu ilgums, bet ir svarīgi arī iepazīt citu tautu kultūras iezīmes, lai veidotu cieņpilnu attieksmi, kultūras izpratni un vērtības jau no mazotnes, tāpēc šo pasākumu vēlējamies veidot ar tēliem, kas nāk no dažādām pasaules malām” – tā par pasākumu stāsta tā organizatori 2. kursa studenti no dažādām specializācijām.