Uzņemšana studijām 2018./2019. studiju gadam

UZŅEMŠANA STUDIJĀM:

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  • Pases vai ID kartes kopija
  • Vidējo izglītību apliecinoša dokumenta, sekmju izraksta un centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot to oriģinālus
  • 2 fotogrāfijas (3×4)
  • Laikmetīgās dejas, Mūsdienu dejas un Latviešu dejas specializācijas reflektantiem nepieciešama medicīniskā izziņa
  • Par dokumentu reģistrāciju jāmaksā 20 EUR. Norēķini klātienē tikai ar maksājumu karti. Par dokumentu reģistrāciju iespējams maksāt arī interneta bankā (uz dokumentu iesniegšanu līdzi jāņem maksājuma apstiprinājums). Rekvizīti un info, kas jānorāda maksājuma uzdevumā skatīt šeit.

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

  • Pārrunas. Sīkāka informācija, iesniedzot dokumentus.
  • Motivācijas vēstule, kurā pamatota vēlme studēt konkrētajā specializācija/specializācijās. Aprakstīta iepriekšējā pieredze, ja tāda ir.

 

 

Informācija par uzņemšanu: 20229975, [email protected].gov.lv vai LKA LKK Studiju daļā (14. kab.)

uZZINI SĪKĀK – Uznemsanas_noteikumi_2018