UZŅEMŠANA 2018./2019.

UZŅEMŠANA STUDIJĀM
✔ Pieteikšanās elektroniski 02.07.2018.-08.07.2018.
✔ Pieteikšanās klātienē 10.07.2018.-27.07.2018.
(10:00 – 17:00, trešdienās 12:00 – 18:00, pusdienlaiks 12:00- 12:30).
✔ Iestājpārbaudījumu organizēšana 01.08.2018.- 03.08.2018.
✔ Uzņemšanas rezultātu izziņošana 08.08.2018.
✔ Līgumu slēgšana 09.08. 2018.-10.08.2018. budžeta vietām un 13.08.2018.-17.08.2018. maksas vietām.

Uzņemšana 2018/2019