IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU formas! IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI Full view

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU formas!

Pavisam drīz sāksies pieteikšanās uz studijām Latvijas Kultūras koledžā, tāpēc vēlamies informēt visus studēt gribētājus par iestājpārbaudījuma formām katrai specializācijai!

❗️ Iestājpārbaudījumi tiks organizēti no 3. – 5. augustam, katrai specializācijai atsevišķos laikos❗️

🗓 3. AUGUSTS

🔶 Deju kolektīva vadītājs ar specializāciju:

 • laikmetīgā deja
 • latviešu deja
 • hip-hop kultūras deja
 • džeza deja

KONSULTĀCIJA* ( nav obligāta) 9:00 – klasiskā deja

10.00 – specializācijas dejas tehnika:

1) laikmetīgā deja

2) latviešu deja

3) hip-hop kultūras deja

4) džeza deja

*(maksa par konsultāciju  20 EUR, samaksāt varēs ar maksājuma karti)

 

🔶 10.00 Kultūras menedžeris ar specializāciju mūzikas menedžmentā

✏️ IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS:

Reflektantam brīvi izvēlētā formā jāprezentē:

 1. pēc viņa domām viens līdz trīs veiksmīgāk un viens līdz trīs neveiksmīgākie mūzikas pasākumi un jāpamato sava izvēle, jāraksturo veiksmīgi producēta pasākuma pamatprincipi
 2. savs radošais portfolio – mūzikas pasākumi, kurus reflektants pats ir veidojis vai kuru veidošanā piedalījies, vai arī jāizstrādā ideja savam pirmajam mūzikas pasākumam un jāpamato tā nepieciešamība un aktualitāte nozares kontekstā.

Reflektantam  jāiesniedz motivācijas vēstule (250 vārdi), atbildot uz jautājumu, kādēļ ir izvēlēta konkrētā specialitāte un specializācija.

Vērtēšana. Tiek vērtētas reflektanta spējas formulēt domu rakstveidā un mutvārdos, zināšanas un spēja paust savu viedokli par aktualitātēm kultūrā un izvēlētās specializācijas jomā. Papildus tiek vērtēta reflektanta iepriekšējā pieredze specialitātē un specializācijā!

 

🔶 14.00 Kultūras menedžeris ar specializāciju pasākumu tehniskajā producēšanā

✏️ IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS:

Reflektantam brīvi izvēlētā formā jāprezentē:

 1. pēc viņa domām viens līdz trīs veiksmīgāk un viens līdz trīs neveiksmīgāk producētie pasākumi (piemēram, apskaņošana, apgaismošana) un jāpamato sava izvēle, jāraksturo veiksmīgi producēta pasākuma pamatprincipi;
 2. savs radošais portfolio – tehniski producētie (piemēram, apskaņotie vai apgaismotie) pasākumi, kurus reflektants pats ir veidojis vai kuru veidošanā piedalījies, vai arī jāizstrādā producēšanas ideja savam pirmajam pasākumam un jāpamato tā nepieciešamība un aktualitāte nozares kontekstā.

Reflektantam  jāiesniedz motivācijas vēstule (250 vārdi), atbildot uz jautājumu, kādēļ ir izvēlēta konkrētā specialitāte un specializācija.

Vērtēšana. Tiek vērtētas reflektanta spējas formulēt domu rakstveidā un mutvārdos, zināšanas un spēja paust savu viedokli par aktualitātēm kultūrā un izvēlētās specializācijas jomā. Papildus tiek vērtēta reflektanta iepriekšējā pieredze specialitātē un specializācijā.

 

🗓 4. AUGUSTS

🔶 Sākot ar 9.00 – Deju kolektīva vadītājs ar specializāciju:

 • laikmetīgā deja
 • latviešu deja
 • hip-hop kultūras deja
 • džeza deja

9.00 – klasika

10.00 –  specializācijas dejas tehnika (laikmetīgā, hip-hop kultūras deja, latviešu deja, džeza deja)

12.30 – dejas priekšnesumu prezentācija

✏️ Pārbaudījums notiek 2 daļās:

 1. Darbs grupās. Horeogrāfiskās uztveres un dotību  pārbaude pedagoga vadībā.

Klasiskās un laikmetīgās dejas / hip-hop dejas soļu/ latviešu dejas soļu un kombināciju demonstrēšana pēc pedagoga dotā uzdevuma.

 1. Iepriekš sagatavots horeogrāfisks priekšnesums (izpilda reflektants solo, duetā vai nelielas dejotāju grupas sastāvā).

Brīva dejas stila un mūzikas izvēle. Priekšnesums 2 – 3 minūtes.

!!! Līdzi jābūt mūzikas ierakstam ZIB atmiņā vai telefonā, dejošanai ērtiem apaviem (arī mīkstajiem baleta apaviem vai īsajām zeķēm) un treniņa apģērbam. Pirms dejas priekšnesuma, ja nepieciešams, iespējams pārģērbties.

Vērtēšana. Tiek vērtēta reflektanta dejiskās dotības, radošā izdoma, prasme uzstāties skatītāju priekšā un dejas izteiksmīgums.

 

🔶 10.00 Kultūras menedžeris ar specializāciju skatuves mākslās

✏️ IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS: 

Reflektantam:

 1. Jāiesniedz motivācijas vēstule (250 vārdi), atbildot uz jautājumu, kādēļ ir izvēlēta konkrētā specialitāte un specializācija;
 2. Jāsagatavo līdz divām minūtēm ilga motivācijas runa, kurā viņš pamato, kādēļ vēlas apgūt Skatuves mākslu studiju programmu  Kultūras koledžā un kļūt par kultūras menedžeri, kurš izprot teātra un pasākumu veidošanas mākslu darbības principus un gūt ieskatu teātra režijā, aktiermeistarībā vai pasākumu režijā un pasākumu vadīšanā;
 3. Jāsagatavo un jāprezentē (brīvā formā) pasākuma vai izrādes iecere aprakstot pasākuma vai izrādes ideju, vīziju, savu radošo skatījumu, kurā izpaužas reflektanta radošais potenciāls;
 4. pārrunu laikā būs jānolasa / jānorunā eksaminācijas komisijas izvēlēts (iepriekš nepieejams) prozas, lugas, pasākuma scenārija vai dzejas fragments;

Vērtēšana. Tiek vērtētas reflektanta spējas formulēt domu rakstveidā un mutvārdos, zināšanas un spēja paust savu viedokli par aktualitātēm kultūrā un izvēlētās specializācijas jomā. 
Papildus tiek vērtēta reflektanta iepriekšējā pieredze specialitātē (menedžmentā) un specializācijā (skatuves mākslās)

 

🗓 5. AUGUSTS

🔶 10.00 Kultūras menedžeris ar specializāciju foto un video producēšanā

✏️ IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS:

Reflektantam brīvi izvēlētā formā jāprezentē:

 1. pēc viņa domām trīs veiksmīgāk un trīs neveiksmīgāk veidotās citu autora fotogrāfijas (vai pa vienai foto sērijai) pēdējo 10 gadu laikā vai īsfilma/mūzikas video un jāpamato sava izvēle, jāraksturo veiksmīgi veidotu fotogrāfiju vai īsfilmu/mūzikas video pamatprincipi;
 2. savs radošais portfolio, kas atspoguļo kandidāta līdzšinējo pieredzi foto vai video jomā. Portfolio sastāv no 10 līdz 15 attēliem, PDF formātā, un/vai audiovizuāliem darbiem (video sižeta, īsfilmas, showreal utml.).

 Reflektantam  jāiesniedz motivācijas vēstule (Max 250 vārdi), atbildot uz jautājumu, kādēļ ir izvēlēta konkrētā specialitāte un specializācija.

Vērtēšana. Tiek vērtētas reflektanta spējas formulēt domu rakstveidā un mutvārdos, zināšanas un spēja paust savu viedokli par aktualitātēm kultūrā un izvēlētās specializācijas jomā. Papildus tiek vērtēta reflektanta iepriekšējā pieredze specialitātē un specializācijā.

 

🔶 14.00 Kultūras menedžeris ar specializāciju multimediju producēšanā

✏️ IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS:

Reflektantam brīvi izvēlētā formā jāprezentē:

 1. pēc viņa domām viens līdz trīs veiksmīgākie un viens līdz trīs neveiksmīgākie mediju producēšanas piemēri un jāpamato sava izvēle, jāraksturo veiksmīga mediju produkta pamatprincipi;
 2. savs radošais portfolio – mediju produkti, kurus reflektants pats ir veidojis vai kuru veidošanā piedalījies, vai arī jāizstrādā ideja savam pirmajam patstāvīgajam mediju produktam un jāpamato tā nepieciešamība un aktualitāte nozares kontekstā.

Reflektantam  jāiesniedz motivācijas vēstule (250 vārdi), atbildot uz jautājumu, kādēļ ir izvēlēta konkrētā specialitāte un specializācija.

Vērtēšana. Tiek vērtētas reflektanta spējas formulēt domu rakstveidā un mutvārdos, zināšanas un spēja paust savu viedokli par aktualitātēm kultūrā un izvēlētās specializācijas jomā. Papildus tiek vērtēta reflektanta iepriekšējā pieredze specialitātē un specializācijā.

 

Neuztraucies, pārbaudījumu laikā vēlamies saprast, kas par cilvēku esi:)

Lai brīvs un radošs domu lidojums, bet dejotājiem viegls dejas solis!