PROJEKTA “DATU DIZAINERS” PREZENTĀCIJA datu-diz Full view

PROJEKTA “DATU DIZAINERS” PREZENTĀCIJA

Piektdien, 26.maijā, Latvijas Kultūras koledža starpdisciplinārajā konferencē “Zinātmāksla” prezentēja jauno projektu specializācijai “Datu dizainers”.

Latvijas Kultūras koledžas “Datu dizainers” ir plānota kā starpdisciplināra specializācija programmas Mākslas institūciju pārvaldība ietvaros. Tās absolventi izpratīs un pārzinās biznesa procesu, spēs veikt datu analīzi, kā arī datu vizualizēšanu un prezentēšanu kvalitatīvā līmenī. Līdzās specializācijas pamatkursiem uzsvars tiks likts uz elastīgu un radošu domāšanu, lai studentu sagatavotu mūsdienu mainīgajai darba videi un jaunu risinājumu meklēšanai.

Studijas plānotas realizēt kā projektorientētu un problēmorientētu sadarbību ar darba devējiem, kuru īstenošanā teorētisko atziņu kontekstā tiek risinātas reālās darba vides (biznesa) problēmas, gadījumi (case study).

Projekta ideja izveidojās, balstoties uz pētījumu rezultātiem un darba devēju secinājumiem, ka pasaulē arvien pieprasītāki kļūst datu speciālisti, kuri spēj veikt datu analīzi un skaidrot, vizualizēt to biznesa pārstāvjiem, lēmumu pieņēmējiem, tirgus dalībniekiem saprotamā veidā.

Biznesa izpratne, datu vizualizācija un radoša domāšana tiek minētas kā būtiskas mūsdienu datu analītiķu prasmes, jo korekta un saprotama datu analīze un no tās izrietošie secinājumi vadībai dod iespēju pieņemt veiksmīgus lēmumus.

Ikviens uzņēmums, organizācija, kuras uzdevumos ietilpst datu analīze un komunikācija, ir aicināts sadarboties un papildināt projektu ar savām idejām, studentu prakses, kursu un kvalifikācijas darbu izstrādes piedāvājumiem.

Prezentāciju skatīt šeit

Vairāk informācijas: Evita Pīlēģe, Attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāja [email protected], 20229973.