KONFERENCE “ZINĀTMĀKSLA” ZINATM Full view

KONFERENCE “ZINĀTMĀKSLA”

Šodien plkst. 15:55 Latvijas Kultūras koledža Starpdisciplinārā studējošo konferencē “ZinātMāksla” prezentēs projektu “Datu dizainers”. Konference notiks Latvijas Kultūras akadēmijas Lielajā zālē.

Mūsdienu tehnoloģiju attīstība sniedz jaunas iespējas uzņēmumiem iegūt agrāk nebijuša apjoma un veida datus lielā ātrumā. Dati ļauj daudzveidīgāk analizēt rezulativitātes rādītājus, mijiedarbi ar sadarbības partneriem un klientiem dažādās nozarēs.

Radošo industriju kontekstā īpaši nozīmīga ir ne tikai iespēja analizēt jauno informāciju savas darbības uzlabošanai un attīstībai, bet arī tas, kā tehnoloģiju un informācijas mijiedarbē transformējas radītāja un radošuma koncepts.

Tehnoloģiskās iespējas rada nepieciešamību pēc jauniem speciālistiem, kuri spēj strādāt ar dažāda tipa, struktūras un apjoma datiem, prot tos skaidrot, vizualizēt biznesam saprotamā valodā, lai komanda, vadība, sadarbības partneri un klienti spētu pieņemt nepieciešamos lēmumus.

Referātā tiks:

  • analizēti datu zinātnes attīstības aspekti, kas galvenokārt saistāmi ar biznesa vadību, menedžmentu;
  • aplūkoti dažādi projekti, kas radīti radošajās industrijās, izmantojot tehnoloģiju un datu potenciālu;
  • analizētas prasmes, kas nepieciešamas darba tirgū, attīstoties datu ieguves, apstrādes un analīzes iespējām;
  • prezentēts Latvijas Kultūras koledžas projekts jauna studiju satura datu dizainā izstrādei.
Pasākuma programma