Pieteikties nepilna laika studijām BIBL studiju programmā elektroniski

  Lūdzu uzņemt mani LKA Latvijas Kultūras koledžas Nepilna laika KLĀTIENES studiju programmā BIBILIOTĒKZINĀTNE UN INFORMĀCIJA ar specializāciju Bibliotēku informācijas speciālists.

  Vārds / Uzvārds *

  Personas kods *

  Deklarētā dzīvesvietas adrese * (Iela, māja, dzīvoklis, pilsēta vai ciems, pagasts, novads, pasta indekss)

  Kontakttālrunis *

  E-pasta adrese *

  Saziņai izmantoju: *
  FacebookWhatsapp

  Ziņas par iestādi, kurā iegūta vidējā izglītība: *
  Izglītības iestāde:

  Izglītības iegūšanas gads *

  Valsts *  Saskaņā ar uzņemšanas noteikumiem, iesniegumam pievienoju šādus dokumentus:

  Atestāts par vidējās izglītības iegūšanu *

  Sekmju izraksts *

  Sekmju izraksts (otra puse)

  Centralizēto eksāmenu sertifikāts (latviešu valoda, matemātika, svešvaloda) *

  Centralizēto eksāmenu sertifikāts (otrs eksemplārs - ja ir)

  Pase VAI personas apliecība (ID karte) *

  Medicīniskā izziņa (ne vecāka par 6 mēnešiem) *

  Laulības apliecība (ja vidējās izglītības dokumentos ir atšķirīgs uzvārds)

  Maksājums par dokumentu reģistrāciju vienai programmas specializācijai 20 EUR * (?)

  Vai esat absolvējis kādu no profesionālās ievirzes izglītības iestādi? (mūzikas, mākslas, sporta skola)*

  Kuros komunikācijas kanālos meklēji informāciju par Latvijas Kultūras koledžu?*

  Uzdod sev neskaidru jautājumu par Latvijas Kultūras koledžu un mēs Tev sniegsim atbildi.

  *

  * Obligāti aizpildāmie lauki

  Maksimālais katra pievienotā faila izmērs ir 2 MB. Ja pieteikumam pievienotā faila izmērs ir lielāks, lūdzu, samaziniet to! Ja Jūsu datorā nav pieejama programma attēlu apstrādei, samazināšanu variet veikt http://compressimage.toolur.com/ mājas lapā