Pieteikties pilna laika NEKLĀTIENES studijām studiju programmā LAIKMETĪGĀ DEJA elektroniski

  Lūdzu uzņemt mani LKA Latvijas Kultūras koledžas pilna laika NEKLĀTIENES studiju programmā LAIKMETĪGĀ DEJA ar specializāciju Latviešu deja.

  Vārds / Uzvārds *

  Personas kods *

  Deklarētā dzīvesvietas adrese * (Iela, māja, dzīvoklis, pilsēta vai ciems, pagasts, novads, pasta indekss)

  Kontakttālrunis *

  E-pasta adrese *

  Saziņai izmantoju: *
  FacebookWhatsapp

  Ziņas par iestādi, kurā iegūta vidējā izglītība: *
  Izglītības iestāde:

  Izglītības iegūšanas gads *

  Valsts *

  Saskaņā ar uzņemšanas noteikumiem, iesniegumam pievienoju šādus dokumentus:

  Atestāts par vidējās izglītības iegūšanu *

  Sekmju izraksts *

  Sekmju izraksts (otra puse)

  Centralizēto eksāmenu sertifikāts (latviešu valoda, matemātika, svešvaloda) *

  Centralizēto eksāmenu sertifikāts (otrs eksemplārs - ja ir)

  Pase VAI personas apliecība (ID karte) *

  Medicīnas izziņa (ne vecāka par 6 mēnešiem) *

  Laulības apliecība (ja vidējās izglītības dokumentos ir atšķirīgs uzvārds)

  Maksājums par dokumentu reģistrāciju vienai programmas specializācijai 20 EUR vai attaisnojuma dokuments (bāreņa apliecības kopija vai apstiprinošs valsts sociālās nodrošināšanas iestādes izsniegts dokuments par to, ka persona palikusi bez vecāku apgādības). *

  Maksājuma rekvizīti:
  Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža
  Reģ. Nr. 90000039982
  VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV04TREL9220516014000
  Summa: 20 EUR
  Maksājuma mērķī jānorāda šāda informācija:
  21379 Dokumentu iesniegšana, reflektanta Vārds Uzvārds, personas kods, izvēlētā specializācija

  Lūdzu, uzraksti 3 - 5 teikumus par to, ko sagaidi no studijām LKA Latvijas Kultūras koledžā / kāpēc izvēlējies studēt LKA Latvijas Kultūras koledžā. Ja esi kaut ko darījis saistībā ar kultūru un vēlies ar to palepoties, tad arī, lūdzu, uzrakti to šeit!

  Vai esat absolvējis kādu no profesionālās ievirzes izglītības iestādi? (mūzikas, mākslas, sporta skola) Turot nospiestu ctrl taustiņu, var atzīmēt vairākus variantus.*

  Kuros komunikācijas kanālos meklēji informāciju par Latvijas Kultūras koledžu? Turot nospiestu ctrl taustiņu, var atzīmēt vairākus variantus.*

  Uzdod sev neskaidru jautājumu par Latvijas Kultūras koledžu un mēs Tev sniegsim atbildi.

  *

  * Obligāti aizpildāmie lauki

  Maksimālais katra pievienotā faila izmērs ir 2 MB. Ja pieteikumam pievienotā faila izmērs ir lielāks, lūdzu, samaziniet to! Ja Jūsu datorā nav pieejama programma attēlu / pdf / doc apstrādei, samazināšanu variet veikt https://www.compress2go.com/ mājas lapā.

  Ja Jums pašiem neizdodas samazināt faila izmēru, tad lūdzu rakstiet uz e-pastu: [email protected], mēs centīsimies Jums palīdzēt.