Dienesta viesnīca

LKA LKK kopā ar citām mākslas un kultūras augstskolām sadarbojas ar dienesta viesnīcu (kopmītnes, kojas), kas atrodas Ēveles ielā 2 (“Baltā kaza”). Ņemot vērā, ka pieejamais vietu skaits ir ierobežots, LKA LKK sadarbojas arī ar citu augstskolu dienesta viesnīcām, meklējot iespējas piedāvāt dzīves vietas koledžas studentiem.

Par aktuālo piedāvājumu lūgums interesēties Studiju daļā.

Studenti aicināti dzīvesvietas meklēšanai izmantot arī augstskolu dienesta viesnīcu karti