Projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” MP_9.karta_PAGARINATS-3.maijs_titulbilde-1920x1080px Full view

Projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

2023. gada 4. aprīlī tika uzsākta pieteikšanās ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” vai Mācībām pieaugušajiem 9. kārtai.

PROJEKTA MĒRĶIS
Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Pieteikties kādai no izglītības programmām var līdz 3. maijam

KAS VAR PIETEIKTIES?
Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*, kuri uz pieteikuma dienu ir:
• vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
• ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
• jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības;
• sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni.
*Strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Augsta pieteikumu skaita gadījumā prioritāri tiek uzņemti sociālā riska grupu nodarbinātie:
• vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
• bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

KĀ PIETEIKTIES?
Pieteikšanās un papildus informācija vietnē macibaspieaugušajiem.lv
1) Izpēti uzņemšanas noteikumus.
2) Izpēti mācību iespējas.
3) Izvēlies izglītības programmu.
4) Autentificējies latvija.lv
5) Aizpildi un apstiprini pieteikumu.
6) Pievieno kontaktinformāciju
7) Sagaidi apstiprinājumu dalībai mācībās.

DATORGRAFIKA
SATURA VEIDOŠANA DIGITĀLAJOS MEDIJOS
VIZUALIZĀCIJA VIRTUĀLAJĀ VIDĒ

Kontaktinformācija:
Latvijas Kultūras koledžas
Tālākizglītības programmu koordinatore
Daiga Bokuma
[email protected]