Bibliotēka

Biblioteka_2     Biblioteka_2

BIBLIOTĒKA

Koledžas studenti un docētāji laipni aicināti izmantot Koledžas bibliotēkas pakalpojumus.  Bibliotēka nodrošina pieeju studiju procesā nepieciešamajai literatūrai un citiem mācību līdzekļiem, piemēram, nozares žurnāliem, e-grāmatām, CD un DVD. Varam izmantot krājumā esošie informācijas resursus, kā arī  veikt to pasūtīšanu no citām bibliotēkām.

Studentiem un pasniedzējiem piedāvājam pieeju pie septiņām brīvpieejas datoru darba vietām, bezvadu interneta, iespēju strādāt ar savām portatīvajām ierīcēm, kā arī iespēju izdrukāt, kopēt, skenēt un iesiet dokumentus saskaņā ar Koledžas    “Nolikumu par maksas pakalpojumu sniegšanas kārtību” .

Bibliotēkas krājumā pieejami ap 8000 informācijas resursu – grāmatas, preses izdevumi, CD un DVD, e-grāmatas latviešu, angļu, krievu un vācu valodās. Informācija par krājumā esošajiem informācijas resursiem pieejama tiešsaistē: bibliotēkas elektroniskajā katalogā: https://skolas.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

Bibliotēka apkalpo Koledžas un Latvijas Kultūras akadēmijas studējošos, akadēmisko un vispārējo personālu un citus bibliotēkas lietotājus. Koledžas bibliotēka abonē tiešsaistes datu bāzi “Lursoft laikrakstu bibliotēka”, kas sniedz pieeju pilntekstu publikācijām no vairāk kā 100 dažādiem laikrakstiem līdz pat 20 gadus senā arhīvā.

Bibliotēkas darbinieki sniedz konsultācijas un palīdzību informācijas meklēšanā, apmācības par katalogu un tiešsaistes datu bāzu izmantošanu, tematiskās, faktogrāfiskās, bibliogrāfiskās uzziņas. Bibliotēka atvērta sešas dienas nedēļā, ieskaitot sestdienas.

BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKS:

Pirmdien 8:30-17:00
Otrdien 8:30-17:00
Trešdien 8:30-17:00
Ceturtdien 8:30-17:00
Piektdien 8:30-16:00
Sestdien 8:30-13:00 (iepriekš saskaņojot)

 

LKA Latvijas Kultūras koledžas Bibliotēkas kontakti:

Rīgā, Bruņinieku ielā 57

Telefons: 67846243; 22019437 (mob.)

Informatīvais e-pasts: [email protected]